13 θεματικές ενισχύσεις προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος

Με θεματική στόχευση θα είναι οι ενισχύσεις των επιχειρήσεων που προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος οποίος τέθηκε από χθες (Τετάρτη) το βράδυ σε δημόσια διαβούλευση. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης προβλέπεται να διαρκέσει έως τις 17 Νοεμβρίου.

Οι νέες ενισχύσεις που προβλέπονται είναι οι ακόλουθες:

1.       Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

2.       Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων

3.       Νέο Επιχειρείν

4.       Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

5.       Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία

6.       Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία

7.       Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα

8.       Επιχειρηματική Εξωστρέφεια

9.       Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

10.   Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμου

11.   Μεγάλες Επενδύσεις

12.   Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας

13.   Επιχειρηματικότητα 360ο.

Τα είδη των ενισχύσεων είναι τα ακόλουθα:

–          Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% ή του 65% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου.

–          Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. Ποσό που ανέρχεται μέχρι 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο με την υλοποίηση έργου συνολικού ύψους ίσου τουλάχιστον με το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης

–           Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 χρόνια και η προθεσμία ξεκινά από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

–          Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

–          Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου για τα επενδυτικά σχέδια τα οποία θα υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς «Νέο Επιχειρείν». Σημειώνεται ότι σκοπός του νέου αυτού καθεστώτος είναι η ενίσχυση νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και η κάλυψη δαπανών σύστασης των εταιρειών, ερευνητικών δραστηριοτήτων, αλλά και δαπανών υλοποίησης αρχικών επενδύσεων.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα γίνεται είτε από τις επιτροπές που συστήνονται με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης είτε από μέλος του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών.

Οι επιχειρήσεις που έχουν ευεργετηθεί από τον αναπτυξιακό νόμο οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου για 3-5 έτη αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης, υποχρεώσεις που μεταξύ αυτών είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει επίσης σειρά άλλων ενισχύσεων που μπορούν να χορηγηθούν στα επενδυτικά σχέδια εκτός περιφερειακών ενισχύσεων. Αυτές είναι:

1)      Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

2)      Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

3)      Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

4)      Δαπάνες καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

5)      Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις.

6)      Επενδυτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος.

7)      Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης

8)      Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.

9)      Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

10)   Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

11)   Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.

12)   Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.

13)   Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση

14)   Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

15)   Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο


Πηγή: economico.gr