Μεγάλες απώλειες – που σε βασικούς κλάδους, ξεπερνούν και το 65% – καταγράφησαν στην αγορά το 2020, λόγω της πανδημίας και του lockdown. Οι επιχειρήσεις  που κυρίως “χτυπήθηκαν” ήταν αυτές του τουρισμού και των μεταφορών και όσες συνδέονται με αυτές.

Ιδού οι κλάδοι με τις μεγαλύτερες μειώσεις:
 • Καταλύματα: τζίρος 2019 ύψους 7,380,32 δισ. ευρώ ενώ το 2020 περιορίσθηκε στα  2,550,53 δισ. ευρώ. Πτώση -65,4%
 • Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων : τζίρος 2019 ύψους 777 εκατ. ευρώ. Περιορίσθηκε στα 290,75 εκατ. ευρώ το 2020. Πτώση 62,6%
 • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας: τζίρος 2019 ύψους 2,456 δις. ευρώ συρρικνώθηκε το 2020 στα 1,012 δισ. ευρώ. Πτώση 58,8%.
 • Αεροπορικές μεταφορές: τζίρος 2019 ύψους1,325 δισ. ευρώ. Περιορίσθηκε το 2020 στα 762,26 εκατ. ευρώ. Πτώση 42,5%
 • Πλωτές μεταφορές: τζιρος 2019 ύψους  1,781 δισ. ευρώ. Περιορίσθηκε στα 1,278 δισ. ευρώ. Πτώση 28,2%
 • Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης: τζίρος 2019 ύψους 6,331 δισ. ευρώ. Το 2020 μειώθηκε στα 4,955 δισ. ευρώ. Πτώση 21,7%.
 • Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών: τζίρος 2019 ύψους 4,722 δισ. ευρώ. Μειώθηκε στα 3,795 δισ. το 2020. Πτώση 19,6%.
 • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού: τζίρος 2019 ύψους 21,629,62 δισ. ευρώ μειώθηκε το 2020 στα 18,460 δισ. ευρώ. Πτώση -14,7%
 • Έργα πολιτικού μηχανικού: τζίρος 2019 ύψους 4,570,69 δισ. ευρώ. Περιορίσθηκε το προηγούμενο έτος στα 3,925 δισ. ευρώ. Πτώση -14,1%.
 • Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή οχημάτων και μοτοσικλετών: τζίρος 2019 ύψους 9,160 δισ. ευρώ. Μειώθηκε το 2020 στα  8,515 δισ ευρώ. Πτώση – 7,0%.
 • Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο οχημάτων και μοτοσικλετών: τζίρος 2019 συνολικού ύψους 43,310 δισ. ευρώ, μειώθηκε το 2020 στα 41,743 δισ. ευρώ. Πτώση -3,6%
 • Χονδρικό εμπόριο, εκτός από εμπόριο οχημάτων και μοτοσικλετών: τζίρος 2019 ύψους 69,468 δισ. ευρώ μειώθηκε το 2020 στα 67,399 δισ. ευρώ. Πτώση -3,0%
Ποιοί αύξησαν το τζίρο τους:

Αντίθετα στην πανδημία υπήρχαν κλάδοι που αύξησαν εντυπωσιακά τον τζίρο τους. Ειδικότερα:

 • Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών: τζίρος 2019 ύψους 124,24 εκατ. ευρώ. Αυξήθηκε στα 185,58 εκατ. ευρώ το 2020. Αύξηση  49,4%.
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια: τζίρος 2019 ύψους 328,05 εκατ. ευρώ. Αυξήθηκε στα  415,01 εκατ. το 2020. Αύξηση 26,5%.
 • Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων: Τζίρος 2019 ύψους 3,562 δισ. ευρώ. Αυξήθηκε στα 4,074 δισ. ευρώ το 2020. Αύξηση 14,4%.
 • Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες: τζίρος 2019 ύψους 655,32 εκατ. ευρώ. Το 2020 αυξήθηκε στα  745,43 εκατ. ευρώ. Αύξηση 13,8%.

Πηγή: economico.gr