Νέα προσόντα-διαβατήριο για την πρόσληψη στο Δημόσιο

Ένα μισθό ετησίως η διαφορετικά περίπου 1,292 ευρώ ετησίως θα δουν μετά από 14 χρόνια οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι στρατιωτικοί, που σημαίνει ότι θα δουν στη μισθοδοσία τους από 70 ευρώ έως και πάνω 420 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα της εκπαίδευσης, της θέσης ή του βαθμού τους και της οικογενειακής τους κατάστασης. Οι αυξήσεις αυτές είναι

1) Γενική αύξηση 70 ευρώ μικτά στο βασικό μισθό όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Αφορά τόσο στους υπαλλήλους που εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο (463.000) όσο και σε εκείνους που εντάσσονται στα ειδικά μισθολόγια (200.000).

2) Αύξηση οικογενειακής κατάστασης. Το οικογενειακό επίδομα από Από 1/1/2024  αυξάεται σε 70 ευρώ για ένα τέκνο, 120 ευρώ για δυο τέκνα, 170 ευρώ για τρία τέκνα, 220 ευρώ για τέσσερα τέκνα και συν 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

3) Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέσης ευθύνης. Το επίδομα θέσης ευθύνης το λαμβάνουν περίπου 65.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Αφορά τμηματάρχες, υποδιευθυντές, διευθυντές, γενικούς διευθυντές, ενώ αντιστοίχως αφορά και στα επιδόματα θέσεως ευθύνης των ενστόλων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, των ιατρών του ΕΣΥ, των ερευνητών, των προϊσταμένων εκπαίδευσης κ.λπ..

4) Αύξηση κατά 15 ευρώ του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που είναι έγγαμοι ή έχουν παιδιά. Πρόκειται για ειδικό επίδομα που το λαμβάνουν 112.000 δικαιούχοι.

5) Αύξηση κατά 30% του επιδόματος παραμεθορίου. Το επίδομα παραμεθορίου αυξάνεται από 100 στα 130 ευρώ και αφορά 21.200 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

6) Επιπλέον αύξηση μισθών των μελών ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) και θέσπιση ειδικού επιδόματος βιβλιοθήκης, με συνολική μεσοσταθμική αύξηση αμοιβών κατά 10%. Συγκεκριμένα, αναπροσαρμόζεται, αναδρομικά από 07/10/2022, το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ (12.500 δικαιούχοι) σε συμμόρφωση με τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ.

Συγκεκριμένα:

  • Αυξάνεται στα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ανώτατη Σχολή Καλών τεχνών, ΑΣΠΑΙΤΕ), επιπλέον  των ανωτέρω και σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ, ο βασικός μισθός κατά 5%.
  • Χορηγείται στα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, επιπλέον των ανωτέρω και σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ, ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης από 100 έως 200 ευρώ ανάλογα την εκπαιδευτική βαθμίδα.
  • Αυξάνεται ο βασικός μισθών διδακτικού προσωπικού άλλων φορέων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΣΕΙ, ΑΕΑ, ΑΕΝ, ΙΕΠ) από 2,5% έως 4% και χορηγείται ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης από 100 έως 150 ευρώ, αναλόγως την εκπαιδευτική βαθμίδα.

7)  Αυξάνεται η χιλιομετρική αποζημίωση των υπαλλήλων από τα 0,15 ευρώ στα 0,20 ευρώ (κατά 33%) για μετακινήσεις που αφορούν υπηρεσιακές ανάγκες. Επιπλέον αναπροσαρμόζονται οι δαπάνες διανυκτέρευσης στο εσωτερικό από 25% έως 33%, καθώς και στο εξωτερικό κατά 10%. Αφορά το σύνολο των φυσικών προσώπων που μετακινούνται με εντολή Δημοσίου για υπηρεσιακές ανάγκες.

Οι πίνακες με τις αυξήσεις και τους νέους μισθούς

Στοιχεία Υπαλλήλου Μικτός Μισθός
Κατηγορία Εκπαίδευσης Αριθμός Τέκνων Κατηγορία ΜΚ Έτη Υπηρεσίας 31/12/2023 1/1/2024 % Μεταβολή
ΠΕ 0 Υπάλληλος ΜΚ 1 0 έως 2 1.092 1.162 6,41%
ΠΕ ΜΚ 6 10 έως 12 1.387 1.457 5,05%
ΠΕ ΜΚ 11 20 έως 22 1.682 1.752 4,16%
ΠΕ ΜΚ 16 30 έως 32 1.977 2.047 3,54%
ΠΕ 1 Υπάλληλος ΜΚ 1 0 έως 2 1.142 1.232 7,88%
ΠΕ ΜΚ 6 10 έως 12 1.437 1.527 6,26%
ΠΕ ΜΚ 11 20 έως 22 1.732 1.822 5,20%
ΠΕ ΜΚ 16 30 έως 32 2.027 2.117 4,44%
ΠΕ 2 Υπάλληλος ΜΚ 1 0 έως 2 1.162 1.282 10,33%
ΠΕ ΜΚ 6 10 έως 12 1.457 1.577 8,24%
ΠΕ ΜΚ 11 20 έως 22 1.752 1.872 6,85%
ΠΕ ΜΚ 16 30 έως 32 2.047 2.167 5,86%
Στοιχεία Υπαλλήλου Μικτός Μισθός
Κατηγορία Εκπαίδευσης Αριθμός Τέκνων Κατηγορία ΜΚ Έτη Υπηρεσίας 31/12/2023 1/1/2024 % Μεταβολή
ΤΕ 0 Υπάλληλος ΜΚ 1 0 έως 2 1.037 1.107 6,75%
ΤΕ ΜΚ 6 10 έως 12 1.312 1.382 5,34%
ΤΕ ΜΚ 11 20 έως 22 1.587 1.657 4,41%
ΤΕ ΜΚ 16 30 έως 32 1.862 1.932 3,76%
ΤΕ 1 Υπάλληλος ΜΚ 1 0 έως 2 1.087 1.177 8,28%
ΤΕ ΜΚ 6 10 έως 12 1.362 1.452 6,61%
ΤΕ ΜΚ 11 20 έως 22 1.637 1.727 5,50%
ΤΕ ΜΚ 16 30 έως 32 1.912 2.002 4,71%
ΤΕ 2 Υπάλληλος ΜΚ 1 0 έως 2 1.107 1.227 10,84%
ΤΕ ΜΚ 6 10 έως 12 1.382 1.502 8,68%
ΤΕ ΜΚ 11 20 έως 22 1.657 1.777 7,24%
ΤΕ ΜΚ 16 30 έως 32 1.932 2.052 6,21%
Στοιχεία Υπαλλήλου Μικτός Μισθός
Κατηγορία Εκπαίδευσης Αριθμός Τέκνων Επίδομα Θέσης Ευθύνης ΜΚ Έτη Υπηρεσίας 31/12/2023 1/1/2024 % Μεταβολή
ΔΕ 0 Υπάλληλος ΜΚ 1 0 έως 3 858 928 8,16%
ΔΕ ΜΚ 4 9 έως 12 1.038 1.108 6,74%
ΔΕ ΜΚ 7 18 έως 21 1.218 1.288 5,75%
ΔΕ ΜΚ 11 30 έως 33 1.458 1.528 4,80%
ΔΕ 1 Υπάλληλος ΜΚ 1 0 έως 3 908 998 9,91%
ΔΕ ΜΚ 4 9 έως 12 1.088 1.178 8,27%
ΔΕ ΜΚ 7 18 έως 21 1.268 1.358 7,10%
ΔΕ ΜΚ 11 30 έως 33 1.508 1.598 5,97%
ΔΕ 2 Υπάλληλος ΜΚ 1 0 έως 3 928 1.048 12,93%
ΔΕ ΜΚ 4 9 έως 12 1.108 1.228 10,83%
ΔΕ ΜΚ 7 18 έως 21 1.288 1.408 9,32%
ΔΕ ΜΚ 11 30 έως 33 1.528 1.648 7,85%
Στοιχεία Υπαλλήλου Μικτός Μισθός
Κατηγορία Εκπαίδευσης Αριθμός Τέκνων Επίδομα Θέσης Ευθύνης ΜΚ Έτη Υπηρεσίας 31/12/2023 1/1/2024 % Μεταβολή
ΥΕ 0 Υπάλληλος ΜΚ 1 0 έως 3 780 850 8,97%
ΥΕ ΜΚ 4 9 έως 12 909 979 7,70%
ΥΕ ΜΚ 7 18 έως 21 1.038 1.108 6,74%
ΥΕ ΜΚ 11 30 έως 33 1.210 1.280 5,79%
ΥΕ 1 Υπάλληλος ΜΚ 1 0 έως 3 830 920 10,84%
ΥΕ ΜΚ 4 9 έως 12 959 1.049 9,38%
ΥΕ ΜΚ 7 18 έως 21 1.088 1.178 8,27%
ΥΕ ΜΚ 11 30 έως 33 1.260 1.350 7,14%
ΥΕ 2 Υπάλληλος ΜΚ 1 0 έως 3 850 970 14,12%
ΥΕ ΜΚ 4 9 έως 12 979 1.099 12,26%
ΥΕ ΜΚ 7 18 έως 21 1.108 1.228 10,83%
ΥΕ ΜΚ 11 30 έως 33 1.280 1.400 9,38%

*Στις παραπάνω αποδοχές περιλαμβάνονται: Βασικός Μισθός, Οικογενειακή Παροχή

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr