Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου στην Πειραιώς

Στην άντληση μέχρι το ποσό των 1,38 δισ. ευρώ, με την έκδοση 1,2 δισ. μετοχών προτίθεται να προχωρήσει η Πειραιώς Financial Holdings. Για τον λόγο αυτόν, η τιμή διάθεσης θα κυμανθεί υπέρ το άρτιο και εντός ενός εύρους μεταξύ 1 ευρώ και 1,15 ευρώ.

H ενσώματη καθαρή θέση της τράπεζας, μετά την ΑΜΚ και την εξυγίανση, θα ανέλθει μεταξύ 4,85 και 4,98 δισ. ευρώ, ενώ η τιμή διάθεσης, ως προς την ενσώματη λογιστική αξία (price/tangible book value), θα κινηθεί μεταξύ 0,31 με 0,325.

Επιπρόσθετα, το Δ.Σ. της Πειραιώς ενέκρινε την παροχή προτιμησιακής μεταχείρισης για τους Έλληνες υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετέχουν στη δημόσια εγγραφή. Ειδικότερα, θα δοθεί η δυνατότητα να λάβουν όσες νέες μετοχές απαιτούνται για να διατηρήσουν αμετάβλητο το ποσοστό τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετοχών, μετά την ΑΜΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες ως «παλαιοί» μέτοχοι θεωρούνται όσοι είχαν μετοχές πριν την αναστολή διαπραγμάτευσης του τίτλου για το reverse split, δηλαδή την περασμένη Τρίτη.

Η διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου θα ξεκινήσει στις 21 Απριλίου με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό (book building) και, ταυτόχρονα, στην Ελλάδα με τη διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς. Το βιβλίο για την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό και τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα μείνει ανοικτό ως τις 23 Απριλίου.Σε ό,τι αφορά στην κατανομή, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το 85% της αύξησης κεφαλαίου θα καλυφθεί από το εξωτερικό μέσω του βιβλίου προσφορών και το υπόλοιπο 15% μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα.

Οι υφιστάμενοι Έλληνες μέτοχοι, ειδικοί και μη επενδυτές, θα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το σύνολο της εγχώριας δημόσιας προσφοράς. Αυτό συνεπάγεται αναλογία 23,8 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά. Το δικαίωμα κλείδωσε για όσους ηταν ήδη μέτοχοι.

Το ΤΧΣ θα διατηρήσει τουλάχιστον το 26,42% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς μετά την ΑΜΚ, όπως αποκάλυψε η στήλη Χαμαιλέων. Υπενθυμίζεται ότι το ΤΧΣ κατείχε το 26,42% της Πειραιώς πριν τη μετατροπή του CoCo και η απόφαση για διατήρηση του ποσοστού του σε αυτά τα επίπεδα ελήφθη σε πολιτικό επίπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, 19 Απριλίου, ξεκινά πάλι η διαπραγμάτευση των μετοχών μετά το reverse split, κατά το οποίο η τιμή αναπροσαρμόστηκε και θα ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση από τα 4,78 ευρώ. Το reverse split έγινε με αναλογία 16,5 παλαιές για κάθε 1 νέα μετοχή, με αύξηση της ονομαστικής αξίας από τα 6 ευρώ στα 99 ευρώ και στη συνέχεια με μείωση από τα 99 ευρώ στο 1 ευρώ (ονομαστική τιμή) και με μείωση του αριθμού μετοχών στα 50,3 εκατ. τεμάχια από  831.059.164, με στόχο τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4,9 δισ. και τη δημιουργία ειδικού αποθετικού.

Η τιμή της μετοχής αναπροσαρμόστηκε αντίστοιχα και τη Δευτέρα ο τίτλος θα ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση από τα 4,78 ευρώ.

Πηγή: economico.gr