Ανάπτυξη 2,5% το 2024 και 3% το 2025 αναμένει η UBS για την ελληνική οικονομία. Πρόκειται για ποσοστά υψηλότερα σε σχέση με πολλές άλλες μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης.
Όσον αφορά τον πληθωρισμό, στην ανάλυση σημειώνεται ότι αυξήθηκε στο 3,1% ετησίως τον Μάρτιο, λόγω των υψηλότερων τιμών της ενέργειας, ενώ ο πληθωρισμός των τροφίμων επιβραδύνθηκε περαιτέρω λόγω των παρεμβάσεων της ελληνικής κυβέρνησης. Το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού ήταν υψηλότερο από το προγραμματισμένο και ανήλθε σε 3 δισ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024. Το 2023 το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού έφθασε το 1,9% του ΑΕΠ, ξεπερνώντας τον στόχο.
Συνολικά για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης, η UBS προβλέπει ανάπτυξη κατά 0,6% για το 2024 (με καθοδικό κίνδυνο) και 1,2% για το 2025. Οι αγορές εργασίας της Ευρωζώνης παραμένουν ισχυρές, με ρεκόρ χαμηλής ανεργίας και ισχυρή αύξηση των ονομαστικών μισθών.
Παράλληλα, η UBS αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει στο στόχο του 2% το 2025. Τα επιτόκια της ΕΚΤ έχουν κορυφωθεί, στο 4% και η τράπεζα αναμένει την πρώτη μείωση τον Ιούνιο του 2024, με συνολικές μειώσεις 75 μ.β. πιθανότατα το 2024 και 100 μ.β. το 2025.

Πηγή: economico.gr