Οι πέντε στόχοι του επικαιροποιημένου επιχειρησιακού σχεδίου για το 2022 της Alpha Bank, παρουσιάστηκαν σε διεθνείς αναλυτές, μαζί κμε τα αποτελέσματα του 2021. Οι στόχοι αυτοί είναι:

  • Διπλασιασμός της πιστωτικής επέκτασης, σε σχέση με το 2021,
  • ‘Εσοδα άνω του 1,5 δισ. ευρώ,
  • Μείωση εξόδων στα 900 εκατ. ευρώ,
  • Περιορισμός των κόκκινων δανείων στο 5%
  • Οργανική αύξηση κεφαλαίων από κερδοφορία αποτελούν τους

Πιό συγκεκριμένα:

1. Διπλασιασμός της καθαρής πιστωτικής επέκτασης, σε σχέση με το 2021, με το μέγεθος να προβλέπεται στα 2,2 δισ. ευρώ. Μάλιστα, σημειώθηκε στην παρουσίαση ότι ήδη το 1 δισ. ευρώ έχει “κλείσει” μέσα στο πρώτο τρίμηνο, ενώ άλλο 1 δισ. βρίσκονται κοντά σε συμβασιοποιήσεις. Επίσης, το πρώτο τρίμηνο δείχνει μεγάλη ζήτηση για δάνεια και από τη λιανική τραπεζική. Σημειώνεται ότι τα νέα δάνεια το 2021 ξεπέρασαν τα 5 δισ. ευρώ.

2. Τα οργανικά έσοδα θα ξεπεράσουν τα 1,5 δισ. ευρώ και θα κινηθούν υψηλότερα από τα επίπεδα του 2021, παρά το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων και των τιτλοποιήσεων, καθώς θα αντισταθμιστούν από μεταβολές στη διάρθρωση του ομίλου (Cepal, Generali, θυγατρικές εξωτερικού, TLTRO, κά).

3. Τα κόστη θα περιοριστουν σε επαναλαμβανόμενη βάση στα 920 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα συναλλαγών και αναδιαρθρώσεων.

4. H ποιότητα του ενεργητικού θα βελτιωθεί, καθώς τα συνολικά ανοίγματα θα μειωθούν κάτω από τα 3 δισ. ευρώ, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 7% (από 13% το 2021) και των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 5% από 6%.

5. Οργανική κεφαλαιακή αύξηση, δηλαδή μέσα από την κερδοφορία. Ειδικότερα, η οργανική αύξηση στα κεφάλαια το 2021 εκτιμάται σε 70 μονάδες βάσεις που θα φέρει τον δείκτη CET1 στο 12,5% από 11,8% και στο 15,1% το 2024.

Με τα σημερινά δεδομένα, η διοίκηση της Alpha Bank στοχεύει σε διανομή μερίσματος το 2024 για τη χρήση του 2023.

Βασίλης Ψάλτης: το επιχειρησιακό σχέδιο 2022-2024

Την αισιοδοξία του ότι ο όμιλος της Alpha Bank θα εστιαστεί στην περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας του, παρά την σκιά αβεβαιότητας που ρίχνει στις προοπτικές του 2022 ο πόλεμος στην Ουκρανία, εξέφρασε ο CEO της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης σε μήνυμά του με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της περυσινής χρήσης.

  • Μάλιστα, κατά την τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, εκτίμησε ότι τα κέρδη της Alpha Bank και η κεφαλαιακή της θέση θα της επιτρέψουν τη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση του 2023.

Το 2021 έκλεισε με ζημιές 2,90 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της εμπροσθοβαρούς εξυγίανσης του ισολογισμού της τράπεζας, η οποία περιλάμβανε 11 συναλλαγές αποενοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, πωλήσεις και τιτλοποιήσεις, συνολικού ύψους 16 δισ. ευρώ.

Εάν δεν ληφθούν υπόψιν οι σχετικές έκτακτες ζημιές, τα προσαρμοσμένα μετά από φόρους κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν πέρυσι στα 330 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τα 87 εκατ. ευρώ του 2020.

Από τι επηρεάστηκε η χρήση του 2021

Όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης, η χρήση του 2021 επιβαρύνθηκε σημαντικά από την εντατικοποίηση των τιτλοποιήσεων κόκκινων δανείων και άλλων συναλλαγών που ενίσχυσαν τον ισολογισμό, όπως πωλήσεις δανείων εκτός Ηρακλή, το ντιλ για το δίκτυο καρτών, οι αναδιαρθρώσεις θυγατρικών εξωτερικού, η κοινοπραξία με την DK και τη δημιουργία της νέας Cepal, αλλά και η στρατηγική συμφωνία με τη Generali. Όλες αυτές οι κινήσεις επιβάρυναν αφενός τα λειτουργικά έξοδα, ενώ περιόρισαν τα επιτοκιακά έσοδα, αλλά και τις προμήθειες από άλλες δραστηριότητες, όπως από το bancassurance.

Ωστόσο, από το επιχειρησιακό σχέδιο 2022-2024 προκύπτει ότι οι όποιες επιβαρύνσεις έγιναν άπαξ, ενώ δημιουργούνται επαναλαμβανόμενα οφέλη, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στην πλευρά των εξόδων. Το θετικό συνδυαστικό αποτέλεσμα είναι ο λόγος που βάζει προς το παρόν στην άκρη το σχέδιο για έκδοση ΑΤ1 ομολόγων 800 εκατ. ευρώ για το 2022, όπως και άλλες κινήσεις άντλησης κεφαλαίων που θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες στην αγορά. Όπως, αναφέρθηκε στην παρουσίαση, η Τράπεζα έχει buffer και πρόκειται να ξεπεράσει το 15% στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 μόνο με την οργανική κερδοφορία. Με τα σημερινά δεδομένα, η διοίκηση της Alpha Bank στοχεύει σε διανομή μερίσματος το 2024 για τη χρήση του 2023.

Σε ό,τι αφορά στις επιπτώσεις από την ουκρανική κρίση, η άμεση έκθεση του Ομίλου στη Ρωσία και την Ουκρανία είναι περιορισμένη και ανέρχεται σε 43 εκατ. ευρώ από δάνεια και 84 εκατ. ευρώ από καταθέσεις.

Σε ό,τι αφορά στις υπόλοιπες αβεβαιότητες, όπως ο πληθωρισμός και η αύξηση των επιτοκίων, ο επικεφαλής της Alpha Bank σημείωσε ότι διανύουμε μία περίοδο αβεβαιότητας την οποία όλοι παρακολουθούν από κοντά. Ωστόσο, διατύπωσε την εκτίμηση ότι το επιχειρησιακό σχέδιο δεν θα επηρεαστεί. Ακόμα και από αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ, η συνολική επίπτωση θα είναι μάλλον ουδέτερη, καθώς βελτιώνεται το κέρδος από τα δάνεια.

Πηγή: economico.gr