ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Θεσσαλονίκη, 21 Απριλίου 2023
Ανακοίνωση Οικονομικών αποτελεσμάτων Ομίλου ΕΥΑΘ έτους 2022

Με αναμενόμενες ζημίες διαμορφώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου της ΕΥΑΘ
Α.Ε. για την οικονομική χρήση 2022, λόγω του αυξημένου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, το
οποίο ανήλθε σε 30,9 εκατ.€, έναντι 17,2 εκατ.€ την προηγούμενη χρήση.

Όπως τονίζεται από την Διοίκηση της εταιρείας, τα τελευταία τρία και πλέον έτη, σχεδιάζονται και υλοποιούνται έργα για την εξοικονόμηση και την ιδιοπαραγωγή ενέργειας, επιτυγχάνοντας τοιουτοτρόπως, μείωση της κατανάλωσης κατά 9,2% και αντίστοιχο περιορισμό των εκπομπών CO2, ενώ μέσω διμερών συμβάσεων (PPAs), για προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, η εταιρεία προσβλέπει σε δραστική μείωση της δαπάνης ενέργειας.

Παράλληλα η εταιρεία και παρά τον υψηλό πληθωρισμό, συγκράτησε το λειτουργικό της
κόστος, αύξησε κατά 60% τις επενδύσεις της συγκριτικά με το 2021 και διατήρησε σταθερά τα τιμολόγια της, κινούμενη με συνέπεια στο τρίπτυχο της βιώσιμης ανάπτυξης, της
ανθεκτικότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, ανήλθε στο ποσό των € 70.902 χιλ. έναντι € 73.626 χιλ.
της προηγούμενης οικονομικής χρήσης σημειώνοντας μείωση 3,70% λόγω μείωσης της
κατανάλωσης ύδατος, ιδίως για οικιακή χρήση.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 5.572 χιλ. έναντι € 23.077 χιλ. το 2021,
σημειώνοντας μείωση κατά 75,86 %, λόγω αύξησης του ενεργειακού κόστους κατά €
13.222 χιλ. ή 78,72%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στα € -4.242 χιλ. έναντι € 15.753 χιλ. της
προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση 126,93 %.

Τα μετά φόρων αποτελέσματα ανήλθαν στο ποσό των € -3.993 χιλ. έναντι € 11.335 χιλ. το
2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 135,23 %.

Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε € 878 χιλ. έναντι € 20.971 χιλ. την προηγούμενη χρήση,
σημειώνοντας μείωση κατά 95,81 %.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται στα € 71.481 χιλ. έναντι € 91.305 χιλ. παρουσιάζοντας
μείωση κατά 21,71 %.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα € 40.656 χιλ. διαιρούμενο σε
36.300.000 μετοχές με ονομαστική αξία € 1,12 έκαστη.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 31.12.2022 σε € 177.420 χιλ.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr