ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε σε 307 εκατ. Ευρώ στο τέλος του 2022, μετά από αποπληρωμές ύψους 135,3 εκατ. Ευρώ εντός του έτους, ενώ ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε κατά 107,9 εκατ. Ευρώ (33%) ανερχόμενος σε 220,4 εκατ. Ευρώ στο τέλος του 2022.

  • Επισημαίνεται ότι ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου εντός των τελευταίων δύο ετών έχει μειωθεί κατά 250 εκατ. Ευρώ, με προγραμματισμό για περαιτέρω σημαντική μείωση και το 2023. Αντίστοιχη μείωση με τον δανεισμό υπήρξε και στα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε 20,7 εκατ. Ευρώ το 2022, έναντι 22,3 εκατ. Ευρώ το 2021.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου ενισχύθηκε ποσοτικά, και κυρίως ποιοτικά, με
συμβάσεις οι οποίες ενσωματώνουν ανώτερα χαρακτηριστικά κερδοφορίας σε σχέση με το
παρελθόν, προσφέροντας μακροπρόθεσμη ορατότητα για περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και ανταμοιβή της εμπιστοσύνης των μετόχων.

  • Στο τέλος του 2022, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων του Ομίλου έφτανε τα 1,9 δις Ευρώ περίπου (έναντι 1,4 δις Ευρώ περίπου στο τέλος του 2021). Εντός του 2023, ο Όμιλος έχει υπογράψει νέες συμβάσεις ύψους 274 εκατ. Ευρώ ενώ υπάρχουν και συμβάσεις προς υπογραφή αξίας 43 εκατ. Ευρώ. Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω έργα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εκτέλεση έργων εντός του 2023, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε 2,2 δις Ευρώ περίπου.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ
Στα πλαίσια της στρατηγικής για σταδιακή μεταφορά των συμμετοχών του Ομίλου σε έργα
παραχώρησης και ΣΔΙΤ στην 100% θυγατρική «ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε.», εντός του 2022 ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης των συμμετοχών κατά 23,61% στην «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ», και κατά 19,1% στις «Ολυμπία Οδός ΑΕ» και «Ολυμπία Οδός Λειτουργία ΑΕ».

  • Η αξία του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων, ΣΔΙΤ και μαρίνων του Ομίλου παραμένει υψηλή, προσφέροντας υψηλά προβλεπόμενα μερίσματα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ ο Όμιλος συμμετέχει επιλεκτικά στις διαγωνιστικές διαδικασίες για νέες συμβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ στη χώρα μας.

Στα πλαίσια της στρατηγικής μείωσης του δανεισμού και βέλτιστης αξιοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων, ο Όμιλος απο-επένδυσε στη διάρκεια του 2022 από μη βασικές δραστηριότητες και ώριμες συμμετοχές, πωλώντας ένα χαρτοφυλάκιο 112MW έργων ΑΠΕ της 100% θυγατρικής Volterra και ποσοστό 20,53% που κατείχε στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ 2023
Ο Όμιλος ΑΒΑΞ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή διεκδίκησης των μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων που υλοποιούνται στη χώρα μας, ενώ συμμετέχει με αξιώσεις και στις διαγωνιστικές διαδικασίες για συμβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ, προσδοκώντας στην αύξηση του κύκλου εργασιών και του ανεκτέλεστου υπολοίπου του.

  • Επιπλέον, αξιολογούνται οι νέες ευκαιρίες που διαμορφώνονται, τόσο λόγω της πληθώρας των υπό δημοπράτηση έργων στην Ελλάδα, αλλά και λόγω της μεταστροφής που έχει προκληθεί και την αντίστοιχη αύξηση των επενδύσεων σε αγορές όπου έχει εξειδίκευση (Υποδομές φυσικού αερίου, Σταθμοί παραγωγής ενέργειας).

Η ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής, τα νέα έργα που έχουν αναληφθεί την τελευταία χρονική περίοδο, καθώς και το ύψος του ανεκτέλεστου υπόλοιπου δημιουργούν προοπτικές ισχυρής μελλοντικής κερδοφορίας. O Όμιλος ΆΒΑΞ συνεχίζει να ισχυροποιείται και να αναπτύσσεται, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας νέας γενιάς υποδομών και στην ενίσχυση και στήριξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, πάντα με γνώμονα την προσήλωση στις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος, και της χρηστής διακυβέρνησης.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr