«H Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται πλέον σε θέση ισχύος μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 1,38 δισ. ευρώ».

Αυτό τόνισε στους αναλυτές κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου   ο CEO της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποτέλεσε σημαντική επιτυχία, με υπερκάλυψη τριπλάσια της προσφοράς, εξέλιξη που καταδεικνύει ότι η επενδυτική κοινότητα πιστεύει στο σχέδιό της Τράπεζας αλλά και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, εξήγησε.

Ο κ. Μεγάλου επέμεινε κυρίως στη δημιουργία επαναλαμβανόμενης υψηλής κερδοφορίας, τα νέα δάνεια 10 δισ. ευρώ, το μονοψήφιο ποσοστό κόκκινων δανείων, την περαιτέρω ενίσχυση κεφαλαίων και τον τραπεζικός μετασχηματισμός, που όπως είπε  αποτελούν τους στρατηγικούς στόχους της Τράπεζας Πειραιώς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μεγάλου στο αναπτυξιακό πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 και τη συνολική χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας με 87 δισ. ευρώ που θα επιφέρουν ρυθμό ανάπτυξης 6% το 2021 και μέσο ετήσιο ρυθμό 5% μέχρι το 2024. Κερδισμένη η αγορά εργασίας με χιλιάδες θέσεις εργασίας και αναζωπύρωση της κτηματαγοράς με τις τιμές κατοικιών και εμπορικών ακινήτων να αυξάνονται με ετήσιους ρυθμός 4-5% την περίοδο 2021-2024.

  • Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 1,38 δισ. ευρώ, η οποία επιτρέπει στην ταχύτατη και αποτελεσματική αξιοποίηση των ευκαιριών του νέου περιβάλλοντος και συμβάλλει καταλυτικά στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου.

Ο πρώτος στόχος εστιάζεται στη δημιουργία νέων πηγών εσόδων και δημιουργίας υψηλότερων και επαναλαμβανόμενων κερδών. Οι στόχοι για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας με 5,7 δισ. ευρώ φέτος (έχει ήδη εκταμιεύσει 2,1 δισ. στο πρώτο τρίμηνο) και με 10 δισ. μέχρι το 2024 θα επιτρέψει την αύξηση της οργανικής κερδοφορίας μέσω του επιτοκιακού περιθωρίου. Η αναπτυξιακή πορεία και η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην κερδοφορία της Τράπεζας μέσω της ενίσχυσης άλλων πηγών εσόδων όπως της συμβουλευτικής, της διαχείρισης πλούτου, και των τραπεζοασφαλειών.

Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε κινήσεις για δημιουργία κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ. Πρόκειται για non-dilutive κινήσεις, όπως η άντληση AT1 κεφαλαίων, συνθετικές τιτλοποιήσεις και δημιουργία εσωτερικών κεφαλαίων. Ταυτόχρονα με την επιθετική μείωση των κόκκινων δανείων κατά 19 δισ. ευρώ συνολικά, θα επιτευχθεί μονοψήφιο ποσοστό καθυστερήσεων μέσα στο 12μηνο. Αυτό θα απελευθερώσει κεφάλαια και θα ενισχύσει την κερδοφορία. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα διατηρηθεί στα επίπεδα του 16%, δηλαδή αρκετά υψηλότερα από τα εποπτικά όρια.

Ύστερα από τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων 7 δισ. ευρώ (Phoenix και Vega) προχωρά στην ολοκλήρωση δύο επιπλέον τιτλοποιήσεων συνολικού ύψους 11 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους μέσω Ηρακλή. Ταυτόχρονα, μέχρι τέλους έτους θα ολοκληρωθούν οι πωλήσεις χαρτοφυλακίων λίζινγκ, ναυτιλιακών δανείων κά, εκτός Ηρακλή, ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, προχωρά ο τραπεζικός και ψηφιακός μετασχηματισμός, δίνοντας έμφαση στην τραπεζική εμπειρία του μέλλοντος, επανασχεδιάζοντας το ρόλο του καταστήματος, εισάγοντας νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες και προϊόντα που ανταποκρίνονται στις νέες καταναλωτικές συνήθειες.

Ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος αποτελεί η εταιρική κουλτούρα, η εταιρική διακυβέρνηση και τα κριτήρια ESG. Η αξιοποίηση, εκπαίδευση προσωπικού, η δημιουργία και η προσέλκυση ταλέντου, η αύξηση συμμετοχής γυναικών στο management και η κλιματική αλλαγή ενσωματώνονται στην κουλτούρα της Πειραιώς. Στην πράσινη ενέργεια έχει χρηματοδότηση έργα με 2,5 δισ. ευρώ και προβλέπεται επιπλέον 1 δισ. μέχρι το 2024.

Πηγή: economico.gr