Η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει «αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα» και τα «σημαντικά επιτεύγματα» – παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις της τελευταίας διετίας  – τόνισε  ο Χρήστος Σταϊκούρας, στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.

«Αυτή η θετική προοπτική θολώνει όμως από νέες, σοβαρές εξωγενείς δυσκολίες και προκλήσεις. Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο, στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης», πρόσθεσε ο υπουργός Οικονομικών.

Πρωτοφανείς και αλλεπάλληλοι οι εξωγενείς κραδασμοί

Αναλυτικά, στην ομιλία του μεταξύ άλλων ο Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε ότι από τις αρχές του 2020 η παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται από μια σειρά πρωτοφανών και αλλεπάλληλων εξωγενών κραδασμών στους τομείς της υγείας, της ενέργειας και της γεωπολιτικής.

«Εν μέσω αυτών των κρίσεων και παρά τις αναταράξεις και την υψηλή αβεβαιότητα και αστάθεια που προκαλούν, η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και σημαντικά επιτεύγματα, ως αποτέλεσμα των καλά στοχευμένων και αποτελεσματικών πολιτικών που ακολουθεί η κυβέρνηση, προστατεύοντας εισοδήματα, θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις», είπε.

Όπως υποστήριξε, μεταξύ άλλων το 2021:

– Έχει καταγραφεί ανάκαμψη σχήματος V.

– Ενισχύθηκαν οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

– Η ανεργία έχει συρρικνωθεί σημαντικά.

– Στηρίχθηκε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

– Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε.

– Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν και οι καταθέσεις αυξήθηκαν δραστικά.

– Αναβαθμίστηκε η ελληνική κυριαρχία.

«Όλα αυτά τα επιτεύγματα οφείλονται και βασίζονται στην εφαρμογή μιας συνετής, συνεκτικής, προσανατολισμένης στις μεταρρυθμίσεις, φιλική προς την ανάπτυξη και διορατική οικονομική πολιτική», είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας, σημειώνοντας ότι «κατά συνέπεια, η ‘’μεγάλη εικόνα’’ της ελληνικής οικονομίας είναι θετική και οι προοπτικές της ακόμη πιο θετικές».

«Η κατάσταση των ευρωπαϊκών οικονομιών κάθε μήνα χειροτερεύει»

«Ωστόσο, οφείλω να αναγνωρίσω ότι αυτή η θετική προοπτική είναι θολή από νέες, σοβαρές εξωγενείς δυσκολίες και προκλήσεις», πρόσθεσε ο υπουργός Οικονομικών.

«Λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η κατάσταση των ευρωπαϊκών οικονομιών κάθε μήνα χειροτερεύει». «Οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού και το καταναλωτικό συναίσθημα», ανέφερε ακόμα ο Χρήστος Σταϊκούρας. «Βυθιζόμαστε, όλο και περισσότερο, στην κινούμενη άμμο της νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης», τόνισε.

«Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών συρρικνώνεται δραματικά. Οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται. Ο πληθωρισμός αυξάνεται γρήγορα. Καμία χώρα δεν θα βγει αλώβητη από αυτή την κατάσταση και φυσικά περιλαμβάνει και την Ελλάδα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «οι εθνικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών δεν αρκούν».

Η ανάγκη των παρεμβάσεων

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών:

 • Οι εξελίξεις στην τιμή του φυσικού αερίου δεν φαίνεται να συνάδουν με τις πραγματικές διαταραχές στον εφοδιασμό. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη για παρεμβάσεις για τη μείωση των υφιστάμενων στρεβλώσεων και των αποσταθεροποιητικών κερδοσκοπικών πιέσεων.
 • Πρέπει να δούμε πώς θα αποσυνδεθούν οι τιμές των ορυκτών καυσίμων από την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ανεξάρτητα από το αν παράγεται από φθηνότερες πηγές ενέργειας.
 • Οι προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι πολύ σημαντικές και θα πρέπει να συμπληρωθούν με κοινές αγορές, ώστε να αξιοποιηθεί η ισχύς στην αγορά που μπορεί να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μεμονωμένος αγοραστής.
 • Πρέπει να οικοδομηθεί ένα «δίχτυ ασφαλείας», όπως συνέβει κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Οι 7 στόχοι της κυβέρνησης

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους στόχους που έχουν τεθεί και οι οποίοι αφορούν:

 • Επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Μετά την αύξηση του ΑΕΠ κατά  8,3% το 2021, η Αθήνα προσβλέπει σε ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 3% το 2022 και σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2023 και μετά. Σημαντικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου αυτού θα παίξουν οι μεταρρυθμίσεις, που ήδη βρίσκονται σε εφαρμογή, που περιλαμβάνονται επίσης στο εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
 • Επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του ΑΕΠ μέσω αύξηση των επενδύσεων και εξαγωγών
 • Έξοδος από τον Μηχανισμό Ενισχυμένης Εποπτείας.
 • Επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών. Στα τέλη Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα 18,4 δις. ευρώ και ο λόγος NPEs μειώθηκε στο 12,8%, τις χαμηλότερες αναγνώσεις από τον Ιούνιο του 2010.
 • Μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων.
 • Δημοσιονομική ισορροπία.
 • Απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας το 2023, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία 3 χρόνια, παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις, η ελληνική οικονομία έχει αναβαθμιστεί από οίκους αξιολόγησης 8 φορές.

Πηγή: economico.gr