Το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε. αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα τονίζει ο Οίκος CBRS

Για την αποδοτική αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης θα απαιτηθεί ισχυρή κρατική δέσμευση και διοικητική ικανότητα για τη διαχείριση των κεφαλαίων του. Αυτό αναφέρει ο Οίκος DBRS.

Ευρύτερα, η θετική επίπτωση του Ταμείου στην ελληνική οικονομία θα εξαρτηθεί από τις ομαλές εγκρίσεις εκταμιεύσεων και τον καταμερισμό των πόρων σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και σε μεταρρυθμίσεις που θα στηρίξουν την ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη, σημειώνεται.

Σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα

Το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε. αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα, ώστε να υλοποιήσει πρόσθετες μεταρρυθμίσεις , να επενδύσει στο μέλλον και να αναπτύξει την οικονομία της μεσοπρόθεσμα, τονίζει η DBRS.

Οπως αναφέρει ο οίκος, η ελληνική οικονομία ποτέ δεν ανέκαμψε πλήρως από την παγκόσμια οικονομική κρίση και η πανδημία αποτελεί ένα ακόμη ακριβό σοκ.

Η DBRS αναμένει ότι τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης θα ενισχύσουν άμεσα την κεφαλαιακή βάση της Ελλάδας μέσω ανάπτυξης υποδομών και τις προοπτικές για την αγορά εργασίας μέσω δαπανών σε μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν τις ικανότητες των εργαζομένων και την κοινωνική συνοχή.

Ωστόσο, λόγω της φύσης του Ταμείου, η αξιοποίηση των κονδυλίων ίσως αποδειχθεί πρόκληση και απαιτήσει ισχυρή εθνική ιδιοκτησία της ατζέντας μεταρρυθμίσεων από τη δημόσια διοίκηση, τονίζει η  DBRS.

Πηγή: economico.gr