Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέστειλε σήμερα μια Ανακοίνωση Αιτιάσεων (Statement of Objections) στη ΔΕΗ σχετικά με υποτιθέμενη παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Η υπόθεση ξεκίνησε με τον έλεγχο στα γραφεία της ΔΕΗ τον Φεβρουάριο 2017 και οι επίσημες διαδικασίες ξεκίνησαν τον Μάρτιο 2021. Η ΔΕΗ έχει συνεργαστεί με την Επιτροπή καθ’ όλη τη διάρκεια της υπόθεσης.

Οι αιτιάσεις της Επιτροπής σχετίζονται με την περίοδο από τον Ιούλιο 2013 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η υπόθεση αφορά περίοδο πριν τον επανασχεδιασμό της Ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού σύμφωνα με τις επιταγές του μοντέλου Στόχου της ΕΕ (Target Model) αλλά κυρίως πολύ πριν από τον μετασχηματισμό της εταιρείας σε μια μοντέρνα και βιώσιμη εταιρεία ενέργειας.

Για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων κατηγορεί η Κομισιόν τη ΔΕΗ, σύμφωνα με την προκαταρκτική της εκτίμηση. Ειδικότερα, αναφέρει ότι από το 2013 έως το 2019 η ΔΕΗ πουλούσε ρεύμα στην ελληνική αγορά χονδρικής σε χαμηλή τιμή, εκτοπίζοντας έτσι τους βασικούς της ανταγωνιστές.

Η ΔΕΗ από την πλευρά της δεν αρνείται τις κατηγορίες, αλλά σημειώνει πως οι επίσημες διαδικασίες έχουν ξεκινήσει από το 2021 και ότι συνεργάζεται με την Επιτροπή καθ’ όλη τη διάρκεια της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε ως απάντηση στις αιτιάσεις της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η ΔΕΗ εκμεταλλεύτηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική αγορά χονδρικής το εν λόγω διάστημα, κατά το οποίο κατείχε όλη τη λιγνιτική και θερμοηλεκτρική δυναμικότητα, καθώς και ένα μέρος των εργοστασίων φυσικού αερίου και ΑΠΕ και βέβαια δραστηριοποιείτο επίσης στην παροχή ενέργειας σε καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Η ΔΕΗ, σύμφωνα με την  Κομισιόν, παρείχε ρεύμα από τα εργοστάσια της σε τιμές χαμηλότερες από το μεταβλητό κόστος (το κόστος που αυξάνεται βάσει του όγκου του ρεύματος που παράγει η ΔΕΗ).

Πηγή: economico.gr