Ο Όμιλος ΟΤΕ θα καταβάλει μέρισμα 0,5765 ευρώ ανά μετοχή

Δυναμικό ξεκίνημα πραγματοποίησε στο 2023 ο ΟΤΕ, εμφανίζοντας αύξηση της κερδοφορίας του με το προσαρμοσμένο περιθώριο στο 43,3% ενώ κατέγραψε ρεκόρ νέων συνδρομητών σύνδεσης οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH). Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή του ΟΤΕ αυξήθηκαν κατά 8,5% στα 0,3157 ευρώ από τα  0,2911 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεις για μία καλή χρονιά στον Όμιλο ΟΤΕ αλλά και κατηγορηματικό «όχι» σε αυξήσεις τιμών έδωσε η διοίκηση του Ομίλου κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για την παρουσίαση των οικονομικών του Ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 2023.

«Το πρώτο τρίμηνο ενισχύει την πεποίθηση ότι έχουμε τη σωστή στρατηγική. Στην ποιότητα των δικτύων και των υπηρεσιών, και όχι μόνο στην τιμή. Είμαστε στο σωστό δρόμο και η στρατηγική έχει αποτελέσματα» είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του OΤΕ κ. Μ. Τσαμάζ ο οποίος εξέφρασε την αισιοδοξία για ένα καλό 2023. «Είμαστε σε ένα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι δυναμικές της αγοράς δεν επιτρέπουν καμία αύξηση τιμών» είπε με νόημα ο κ. Τσαμάζ.

Τα βασικά μεγέθη του ΟΤΕ

Ειδικότερα, στα βασικά μεγέθη του ο ΟΤΕ στο πρώτο τρίμηνο εμφάνισε:

– Αύξηση κερδοφορίας: προσαρμοσμένο EBITDA (AL) ενισχυμένο κατά 1,6%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο στο 43,3%, υποστηριζόμενο από την αυστηρή διαχείριση κόστους

– Συνεχίζεται η αύξηση εσόδων από υπηρεσίες κινητής, κατά 2,7% στο τρίμηνο, χάρη στην καρτοκινητή και τα συμβόλαια

– Θετικές λειτουργικές επιδόσεις:

• Αύξηση κατά 23,3% των συνδρομητών FTTx

• Ρεκόρ νέων συνδρομητών FTTH (+29 χιλιάδες), με το ποσοστό διείσδυσης να αυξάνεται στο 18%

– Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν, λόγω των υπηρεσιών χονδρικής στην Ελλάδα και της υψηλής βάσης σύγκρισης στην Ρουμανία

– Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) του Ομίλου επηρεάστηκε από τη διακοπή των δραστηριοτήτων MVNO στη Ρουμανία

Μιχάλης Τσαμάζ:  Ισχυρές επιδόσεις που καταδεικνύουν σωστή στρατηγική

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του ΟΤΕ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Μιχάλης Τσαμάζ ανέφερε:

“Ο ΟΤΕ ξεκίνησε τη χρονιά με ένα ισχυρό τρίμηνο, κατά το οποίο επέδειξε ανθεκτικότητα και απάντησε με επιτυχία στις κινήσεις του ανταγωνισμού. Στην Ελλάδα, διατηρήσαμε τις ισχυρές επιδόσεις μας στην κινητή, ενώ η αυστηρή διαχείριση κόστους οδήγησε σε εκ νέου αύξηση της κερδοφορίας. Το δίκτυο οπτικών ινών αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, και οι συνδρομητές που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες τους σε FTTH αυξάνονται σταθερά.

Μέσα στη χρονιά, αναμένουμε ο ανταγωνισμός να ενταθεί ακόμα περισσότερο. Ωστόσο, οι ισχυρές επιδόσεις μας κατά το πρώτο τρίμηνο, καταδεικνύουν ότι έχουμε τη σωστή στρατηγική για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Στη Ρουμανία, λαμβάνουμε δραστικά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η θυγατρική μας, μετά τη μετατροπή της σε αμιγώς εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Στην Ελλάδα, παραμένουμε σε σταθερή τροχιά αύξησης της κερδοφορίας”.

Όμιλος ΟΤΕ

Το Α’ τρίμηνο του 2023, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE μειώθηκαν κατά 2% και διαμορφώθηκαν σε €803,6 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 0,9% στα €736,2 εκατ., καθώς οι ισχυρές επιδόσεις στην κινητή και στις υπηρεσίες ICT αντισταθμίστηκαν από την πτώση των εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής διεθνούς κίνησης χαμηλού ωστόσο περιθωρίου κέρδους και σταθερής λιανικής. Στην Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 12,0% και διαμορφώθηκαν στα €69,0 εκατ., αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό την παύση της παροχής υπηρεσιών MVNO σε πελάτες FMC, καθώς και τη συνεχιζόμενη επίδραση από τη μείωση στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), μειώθηκαν κατά 3,4% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2022 και διαμορφώθηκαν σε €463,0 εκατ. Αποτυπώνουν κυρίως χαμηλότερα άμεσα κόστη λόγω μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής, καθώς και εξοικονομήσεις στα έξοδα προσωπικού και ενέργειας.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου μειώθηκε κατά 1,0% στα €322,0 εκατ., με το περιθώριο να διαμορφώνεται σε 40,1%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 1,6%, στα €318,5 εκατ., με ισχυρό περιθώριο EBITDA 43,3% σε σύγκριση με 42,2% ένα χρόνο πριν. Στη Ρουμανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) διαμορφώθηκε στα €3,5 εκατ. μειωμένη κατά €8,2 εκατ., αποτυπώνοντας την επίδραση της παύσης των δραστηριοτήτων MVNO, καθώς και τα υψηλότερα κόστη ενέργειας, λόγω άρσης της κρατικής ρύθμισης στις τιμές ενέργειας.

Ο Όμιλος κατέγραψε έξοδα για αποσβέσεις και απομειώσεις €160,7 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2023, μειωμένα κατά 3,7% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2022, λόγω της απομείωσης των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία το Δ’ τρίμηνο του 2022. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €175,7 εκατ., αυξημένα κατά 2,3% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2022.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €79,9 εκατ., μειωμένες κατά 14,1% από το Α’ τρίμηνο του 2022. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας διαμορφώθηκαν σε €69,9 εκατ. και €10,0 εκατ. αντίστοιχα.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €228,8 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2023, αυξημένες κατά 0,4% σε ετήσια βάση, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις ανήλθαν σε €226,1 εκατ. αυξημένες κατά 1,9% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2022, αποτυπώνοντας χαμηλότερες πληρωμές για επενδύσεις, καθώς και μια επιστροφή φόρου εισοδήματος εντός του τριμήνου που σχετίζεται με το 2021.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2023 ήταν €506,2 εκατ., μειωμένος κατά 18,4% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2022. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,4 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Ελλάδα

Στην Ελλάδα, τα έσοδα σημείωσαν μείωση κατά 0,9% στο τρίμηνο, στα €736,2 εκατ., κυρίως λόγω χαμηλότερων εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής διεθνούς κίνησης, ενώ οι υπηρεσίες κινητής και ICT κατέγραψαν ένα ακόμα τρίμηνο θετικών επιδόσεων.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά 4,3%, σε μεγάλο βαθμό λόγω της μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες φωνής και τηλεόρασης. Εάν συμπεριληφθούν τα έσοδα από υπηρεσίες data com, τα έσοδα λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά 3,5%. Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες επηρεάστηκε από τη δωρεάν αναβάθμιση των ταχυτήτων το 2022, μία κίνηση ενίσχυσης της πιστότητας των πελατών και της θέσης του ΟΤΕ στην αγορά, καθώς και από τη διάθεση ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών ενισχύοντας την αξία της πελατειακής βάσης.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 2,7% στο τρίμηνο. Ανοδικά κινήθηκαν τόσο τα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου, όσο και καρτοκινητής , ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης προώθησης των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του ΟΤΕ, των τιμολογιακών πρωτοβουλιών, αλλά και της αυξανόμενης ζήτησης υπηρεσιών υψηλότερης αξίας.

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής κατέγραψαν μείωση 13,2% στο τρίμηνο, αποτυπώνοντας κυρίως χαμηλότερα έσοδα από διεθνή κίνηση (χαμηλού ωστόσο περιθωρίου κέρδους).

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12,3% στο τρίμηνο, λόγω των ισχυρών επιδόσεων στις υπηρεσίες ICT. Τα έσοδα από παροχή system solutions αυξήθηκαν κατά 16,5% στο τρίμηνο. Η εταιρεία αξιοποιεί τη μακροχρόνια εμπειρία της σε δικτυακές υποδομές και καινοτόμες, εξατομικευμένες λύσεις πληροφορικής και cloud.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 1,6% στο τρίμηνο, στα €318,5 εκατ., με ισχυρό προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) στα 43,3%, υποβοηθούμενο από επιτυχημένες προσπάθειες περιορισμού του κόστους. To κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 3,3% καθώς η εταιρεία επωφελήθηκε από το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης που υλοποιήθηκε το 2022, ενώ ένα νέο πρόγραμμα ανακοινώθηκε πρόσφατα, το οποίο θα συμβάλει στην κερδοφορία του 2023 και έπειτα. Το κόστος ενέργειας ήταν σημαντικά χαμηλότερο στο τρίμηνο, μετά τις διακυμάνσεις των προηγούμενων τριμήνων. Η εταιρεία επιδιώκει την σταθεροποίηση σημαντικού μέρος του ενεργειακού κόστους για τα επόμενα έτη, ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται υψηλότερες τιμές ενέργειας. Η εταιρεία επίσης μείωσε τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, σύμφωνα με τις τάσεις που παρατηρήθηκαν το 2022.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr