δύο όπλα

Στις 3 Μαρτίου θα ξεκινήσει η καταβολή των ποσών για την επιστρεπτέα προκαταβολή 6, με το μεγαλύτερό μέρος τής χρηματοδότησης να κατευθύνεται στον κλάδο τής εστίασης.

Η κατανομή των 500 εκατ. ευρώ τού 6ου κύκλου θα γίνει με βάση τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων για την απώλεια τζίρου τον μήνα Ιανουάριο.

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο δρομολογεί την επιπλέον στήριξη της αγοράς με δύο σημαντικά μέτρα στήριξης :

  • Tο σχέδιο επιδότησης πάγιων δαπανών για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, που αναμένεται να ενεργοποιηθεί πριν το Πάσχα

Tη μετατροπή σε επιδότηση μεγάλου μέρους των επιστρεπτέων προκαταβολών, διαγράφοντας μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που προβλέπεται αρχικά. Το μέτρο αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Μάιο ή τον Ιούνιο, αφού υπάρξει έλεγχος τής πανδημίας και άρση των περισσότερων περιοριστική μέτρων.

Πράσινο φως από τις Βρυξέλλες 

Πρόκειται για δύο πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ήδη λάβει το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες.

Οι αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες έχουν ανοίξει το δρόμο σε όλα τα κράτη – μέλη να προχωρήσουν σε παρόμοιες δράσεις, καθώς έχουν πει ότι οι συγκεκριμένες ενισχύσεις δεν θα χαρακτηριστούν ως αθέμητος ανταγωνισμός, ούτε θα θεωρηθούν παράνομες κρατικές ενισχύσεις, καθώς θα εφαρμοστούν με ενιαία κριτήρια.

Για την επιδότηση των παγίων δαπανών που δεν έχουν καλυφθεί μέχρι στιγμής από άλλες δράσεις, τα βασικά κριτήρια θα είναι η πτώση τζίρου (πρέπει να ξεπερνά το 30%) και το ύψος των ενισχύσεων που έχει ήδη λάβει η επιχείρηση ώστε να αφαιρεθούν αυτά τα ποσά.

Στόχος είναι να στηριχθούν οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, ώστε να καταφέρουν να παραμείνουν ανοικτές. Το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από κοινοτικούς πόρους, που σημαίνει ότι πρέπει να έχει τη μέγιστη δυνατή στόχευση.

Η ενεργοποίηση της δράσης αναμένεται πριν το Πάσχα.

Η μετατροπή των επιστρεπτέων προκαταβολών σε επιδότηση

Σε ότι αφορά στην μετατροπή μεγάλου μέρους των επιστρεπτέων προκαταβολών σε επιδότηση, το οικονομικό επιτελείο μελετά τις λεπτομέρειες του κάθε κύκλου ώστε να μετρήσει τα περιθώρια που υπάρχουν για να γίνουν διαγραφές ποσών. Υπενθυμίζεται ότι σε όλους τους κύκλους προβλέπεται δυνατότητα μη επιστροφής ενός ποσοστού της χρηματοδότησης.

Για παράδειγμα, στους πρώτους τρεις κύκλους του μέτρου της Επιστρεπτέας προκαταβολής, συνολικού ύψους 3,5 δισ. ευρώ, προβλέπεται μειωμένη επιστροφή του ποσού κατά 40% εφόσον οι επιχειρήσεις απασχολούσαν την 31η Μαρτίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους και διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για ένα χρόνο.

Επίσης, προβλέπεται μειωμένη επιστροφή της χρηματοδότησης κατά 30% εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς.

Για τους επόμενους τρεις κύκλους (3,4,5) ύψους 4 δις. ευρώ, προβλέπεται μειωμένη επιστροφή του ποσού κατά 50%, αρκεί να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για έξι μήνες. Τα σενάρια που υπάρχουν στο τραπέζι προβλέπουν σημαντική αύξηση του ποσοστού επιδότησης σε ποσοστά άνω του 50%.

Ο 6ος και 7ος κύκλος

Για την επιστρεπτέα προκαταβολή 6 που άνοιξε το Σάββατο για την υποβολή αιτήσεων, η καταβολή των ποσών θα γίνει από τις 3 έως τις 5 Μαρτίου.

Ο 7ος κύκλος που θα ανοίξει τον Απρίλιο, θα αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2021 και η σύγκριση θα γίνει με το πρώτο τρίμηνο του 2019 και όχι του 2020, διότι το αντίστοιχο περσινό διάστημα είχε ξεκινήσει η πανδημία και ο τζίρος ήταν ήδη μειωμένος.

Πηγή: economico.gr