Συνολικά 82 πρωτοβουλίες για την επόμενη τετραετία περιλαμβάνει το σχέδιο που παρουσίασε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο τις πράσινες, έξυπνες και οικονομικά προσιτές μετακινήσεις. Βασικοί άξονες του σχεδιασμού αποτελούν η βιωσιμότητα και η μείωση των εκπομπών αερίων. 

  • Η ανακοίνωση αυτή συνιστά ένα κομβικό σημείο για την τεχνολογική εξέλιξη και την ψηφιακή οικονομία διεθνώς, αλλά και για την Ελλάδα, καθώς το τοπίο θα μεταβληθεί τα επόμενα χρόνια προς περισσότερο βιώσιμες μορφές μετακινήσεων.

Ιδιαίτερη είναι η σημασία αυτής της εξέλιξης, για το μέλλον των ψηφιακών εφαρμογών μετακίνησης (Uber, Beat κ.α), καθώς αναμένεται να αλλάξει ριζικά το τοπίο γύρω από τις μετακινήσεις στα κράτη μέλη. Ιδιαίτερα σε χώρες, όπως η Ρουμανία και η Ελλάδα, που οι εθνικές κυβερνήσεις διατηρούν νομοθετικές διακρίσεις εις βάρος των εφαρμογών. Μέχρι το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοδοξεί τουλάχιστον 30 εκατομμύρια αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών να κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς δρόμους, με στόχο τουλάχιστον 100 ευρωπαϊκές πόλεις θα είναι κλιματικά ουδέτερες.

Η συνοδευτική έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα υπογραμμίζει τη σημασία της «αντιμετώπισης της νομικής αβεβαιότητας» που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πλατφόρμες μετακινήσεων, λόγω του διαφορετικού νομικού περιβάλλοντος μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

  • «Η συμμόρφωση με τόσα διαφορετικά ρυθμιστικά καθεστώτα αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη μιας ενιαίας αγοράς για αυτούς τους παίκτες»

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, σήμερα υφίστανται στα κράτη μέλη «περιοριστικοί και παρωχημένη κανόνες», όπως η υποχρέωση των οχημάτων ειδικής μίσθωσης να επιστρέφουν σε συγκεκριμένα σημεία πριν παραλάβουν τον επόμενο επιβάτη, γεγονός που αυξάνει τα διαστήματα κατά τα οποία κυκλοφορούν άδεια, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της κυκλοφορίας και του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναδεικνύει και το ζήτημα της εργασιακής ασφάλειας των οδηγών ταξί. «Το γεγονός ότι γενικά δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες για επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται, ούτε εναρμονισμένοι κανόνες για την οδήγηση και τους χρόνους ανάπαυσης των οδηγών, θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο από την άποψη της ασφάλειας των χρηστών και της οδικής ασφάλειας», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Υπολογίζεται πως στην Αθήνα, μια μέση βάρδια οδηγού ταξί διαρκεί 10-12 ώρες.

Πηγή: economico.gr