Εδραιώνεται η παρουσία της της Eurobank στην αγορά της Κύπρου, μετά την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου. Η Eurobank προχώρησε στην απόκτηση επιπλέον ποσοστού 13,4%, ανεβάζοντας τη συμμετοχή της  στην Ελληνική Τράπεζα στο 26%, καθώς κατείχε ήδη ποσοστό 12,6%.Ο υπερδιπλασιασμός του ποσοστού της στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου την καθιστά πλέον το μεγαλύτερο μέτοχό της

Ειδικότερα, ο ελληνικός όμιλος αποκτά το 13,4% της Wargaming, η οποία παραμένει μέτοχος στην τράπεζα με ποσοστό περί το 6,8%. Πρόκειται για μία κίνηση που καθιστά την Eurobank κρίσιμο παράγοντα στην κυπριακή οικονομία, καθώς πέραν της Ελληνικής Τράπεζας δραστηριοποιείται στη Μεγαλόνησο με μεγάλη επιτυχία μέσω της θυγατρικής της Eurobank Cyprus, που ειδικεύεται στην επιχειρηματική πίστη.

Πηγή: economico.gr