Πισσαρίδης έκθεση

Η μείωση της υπερφορολόγησης, και κυρίως η μείωση του φορολογικού βάρους της μισθωτής εργασίας, είναι ένα από τα βασικά «κλειδιά» της έκθεσης Πισαρίδη για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και την αναπτυξιακή ανάταξη της οικονομίας σε ορίζοντα δεκαετίας.

Η έκθεση, το τελικό κείμενο της οποίας δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα από την κυβέρνηση, έχει διπλή αιχμή – αφενός τις μεταρρυθμιστικές τομές σε κράτος, ασφαλιστικό σύστημα, Υγεία και Παιδεία που θα ανοίξουν τον δρόμο για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, και αφετέρου τις φορολογικές παρεμβάσεις που θα άρουν επενδυτικά εμπόδια αλλά και σημαντικά βάρη για την μεσαία τάξη

Στο πεδίο των φορολογικών παρεμβάσεων η επιτροπή προτείνει:

 • Αναμόρφωση των φορολογικών συντελεστών και των φορολογικών κλιμακίων εισοδήματος στην κατεύθυνση της περαιτέρω απλοποίησης. Σύγκλιση προς τον μέσο όρο της Ευρωζώνης  (προσαρμοσμένη στα μέσα εισοδήματα). Εναρμόνιση των κλιμακίων φορολογίας εισοδήματος και ασφαλιστέων αποδοχών ώστε να μην επιβαρύνονται τα εισοδήματα από εργασία, ταυτόχρονα με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές και υψηλές ασφαλιστικές εισφορές. Να σημειωθεί ότι προς αυτήν την κατεύθυνση έχει ήδη ανασταλεί η εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα και μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές κατά τρείς εκατοστιαίες μονάδες από το 2021
 • Συνεχή προσπάθεια απλοποίησης του φορολογικού συστήματος, με τη θέσπιση ειδικού θεσμού (στο πρότυπο του Office for Tax Simplification του Ηνωμένου Βασίλειου).
 • Εξομοίωση και ενιαία φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων από διαφορετικές πηγές ώστε να μην καταστρατηγείται και η έννοια της προοδευτικότητας της φορολογικής κλίμακας. Η πρόταση αυτή παραπέμπει σε φορολόγηση όλων των εισοδημάτων σε ενιαία κλίμακα, όπως των ενοικίων που σήμερα φορολογούνται αυτοτελώς
 • Σταδιακή μεταφορά του ΕΝΦΙΑ σε τοπικό επίπεδο, με αντίστοιχη προσαρμογή των μεταβιβάσεων από την κεντρική κυβέρνηση προς τους ΟΤΑ, και κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου για τους ιδιώτες.
 • Ενίσχυση αποταμίευσης νοικοκυριών με κίνητρα για μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επενδύσεις μέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και ειδικών επενδύσεων.
 • Ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση των επενδύσεων των επιχειρήσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό, με μεταβολή του σημερινού συστήματος δεκαετούς φορολογικής απόσβεσης, ενδεικτικά με επιταχυνόμενες αποσβέσεις εντός τριετίας.
 • Άρση αντικινήτρων για τη μεγέθυνση μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντός της χώρας.
 • Σταθερό φορολογικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις. Δεκαετής ρήτρα μη επιδείνωσης του φορολογικού πλαισίου για νέες επενδύσεις. Εισαγωγή διαδικασίας για προκαταβολική διευθέτηση φορολογικών ζητημάτων (advance tax ruling) μέσω μοναδικού σημείου επαφής στη φορολογική Αρχή για νέες επιχειρήσεις και επενδύσεις.
 • Εξέταση της δυνατότητας επιβολής περιβαλλοντικών φόρων σε εισαγωγές (carbon border tax) από χώρες οι οποίες δεν έχουν θεσπίσει κατάλληλα περιβαλλοντικά μέτρα, στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης σχετικών αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ. Συγκράτηση της φορολογικής επιβάρυνσης του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία (μέσω φόρων, τελών και ρυθμιζόμενων χρεώσεων) σε επίπεδα συγκρίσιμα με άλλες χώρες της ΕΕ.
 • Αυστηρότερα και εντατικότερα μέτρα ελέγχου για τον περιορισμό της λαθραίας διακίνησης καυσίμων και καπνικών προϊόντων, με εξασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού και τεχνογνωσίας.
 • Ενίσχυση κινήτρων για συρρίκνωση της παραοικονομίας μέσω επιβράβευσης και στοχευμένης χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών.

Πηγή: economico.gr