Το Elikonos 2 S.C.A. SICAR ανακοινώνει την έκτη του επένδυσή ύψους €4 εκατ. και την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην Eurocatering A.E. Οι δραστηριότητες της Eurocatering A.E. περιλαμβάνουν την επιλογή, επεξεργασία και διανομή λαχανικών (χύμα και συσκευασμένα), σαλατών, φρούτων και άλλων συναφών προϊόντων (χυμοί, σνακ) στην Ελλάδα, κυρίως σε εστιατόρια και πολυκαταστήματα τροφίμων (supermarkets), ενώ τα προϊόντα της είναι γνωστά και με το εμπορικό σήμα «Φρεσκούλης». Η Eurocatering A.E. έχει επίσης παρουσία στην αγορά της Βουλγαρίας μέσω θυγατρικής.

Στην Eurocatering A.E. συνεπενδύει και το EOS Hellenic Renaissance Fund με ποσό  €7 εκατ.

Το Elikonos 2 S.C.A. SICAR, ένα επενδυτικό κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών ύψους €85 εκατ., έχει σαν στόχο την χρηματοδότηση αναπτυσσόμενων Ελληνικών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (SMEs). Το Elikonos 2 S.C.A. SICAR αντλεί τα κεφάλαιά του από το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών EquiFund, μια επενδυτική πλατφόρμα του Ελληνικού Κράτους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF), από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και άλλους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Το Elikonos 2 S.C.A. SICAR διαχειρίζεται η Elikonos Capital Partners S.a.r.l., η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών από το 2012 με συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση άνω των €100 εκατ.

Το Equifund χρηματοδοτείται από το Ελληνικό «Ταμείο Συμμετοχών» (Greek ESIF Fund of Funds TAESYM) από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (European Regional Development Fund)/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) (Operational Programme EPANEK), το EIF και Θεσμικούς επενδυτές, και έχει στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την δημιουργία Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών στην Ελλάδα σε συνεργασία με εξουσιοδοτημένους ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς φορείς.

Πηγή: economico.gr