– €1,04 δισ. συνολικός Κύκλος Εργασιών Ομίλου για το 2022 (ετήσια μεταβολή +14%)

– €239 εκατ. Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για το 2022, (ετήσια μεταβολή +45%), εκ των οποίων €164 εκατ. αφορούν συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

– €68 εκατ. Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) για το 2022, έναντι ζημιών €29 εκατ. το 2021, εκ των οποίων τα €18 εκατ. αφορούν συνεχιζόμενες δραστηριότητες

– €519 εκατ. Κέρδη μετά από Φόρους (ΚΜΦ), συμπεριλαμβανομένων κερδών €497 εκατ. που αφορούν στην πώληση του 75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

– Καθαρά Διαθέσιμα: €182 εκατ., έναντι Καθαρού Δανεισμού €578 εκατ. στις 31.12.2021

(Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 31.12.2022 σε €508 εκατ. και στις 31.12.2021 €470 εκατ.)

Κι άλλα πολλά …

Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις

****

ΟΜΩΣ εκείνο που έχει σημασία πλέον είναι το πως διαμορφώνεται η κατάσταση στον όμιλο μετά την πώληση της ΑΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. Και πάνω που είχα ξεκινήσει την σχετική προεργασία, πέφτει κάτω δεξιά στην οθόνη μου η ειδοποίηση για άρθρο του capital.gr με τίτλο… ” EΛΛΑΚΤΩΡ: Πώς διαμορφώνονται τα μεγέθη μετά την πώληση του Άκτωρα”!!!

Το διαβάζω και βλέπω ότι έχει γραφτεί από την καλύτερη μαθήτρια μου την κα Ελένη Μπότα (βλέπετε δεν έχω μόνον τους μαθητές που σας έχω γράψει κατά καιρούς, αλλά έχω και μαθήτριες γαλουχήσει) – οπότε και την ευχαριστώ που με απάλλαξε από τόσο κόπο…

ΙΔΟΥ λοιπόν τι έγραψε η φίλτατη Ελένη…

“EΛΛΑΚΤΩΡ: Πώς διαμορφώνονται τα μεγέθη μετά την πώληση του Άκτωρα”

Της Ελένης Μπότα

Μειωμένος τζίρος κατά 550 εκατ. ευρώ, μικρή επίδραση στα EBITDA, αλλά υψηλά ίδια κεφάλαια θα είναι η εικόνα του Ομίλου Ελλάκτωρ μετά την πώληση της ΑΚΤΩΡ (κλάδος κατασκευής) στην Intrakat.

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης του 2022, αν η πώληση είχε ολοκληρωθεί το 2022, ο Όμιλος Ελλάκτωρ θα είχε πωλήσεις 500 εκατ. ευρώ περίπου, τα EBITDA θα ήταν σχεδόν τα ίδια (239 εκατ. ευρώ) λόγω οριακής ζημιάς του κλάδου της κατασκευής (-1,7 εκατ. ευρώ), ενώ τα ίδια κεφάλαια στα 828 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν ήδη ενισχυθεί πολύ από την πώληση του 75% του κλάδου των ΑΠΕ στην Motor Oil και μένει να φανεί τι επίδραση θα έχει στο κομμάτι αυτό η πώληση του ΑΚΤΩΡΑ που μέχρι τώρα παρήγαγε ζημιές και μείωνε τα ίδια κεφάλαια.

Η μεγάλη βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων και η πολύ μεγάλη ρευστότητα που έχει πλέον ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ (αρνητικός καθαρός δανεισμός 182 εκατ.) ανοίγει τον δρόμο, κάτι που κάποιοι αναλυτές το περιμένουν, ακόμη και για επιστροφή κεφαλαίου, κίνηση που θα βελτιώσει και την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (ROE), διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα να προχωρήσει το επενδυτικό του πρόγραμμα και να το επιταχύνει.

Ήδη, η θυγατρική του Ομίλου Reds τρέχει δύο μεγάλα projects στα οποία αναμένεται να δώσει ιδιαίτερο βάρος το επόμενο διάστημα: Το Cambas Project και τις Γούρνες Ηρακλείου.

  • Για το Cambas Project, στα πρώην κτήματα Καμπά στην Παλλήνη, έχει επικαιροποιηθεί το business plan και στην παρούσα φάση η εταιρεία βρίσκεται στην τελική διαδικασία διαμόρφωσης του masterplan για την επένδυση άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Το έργο είναι μεικτής χρήσης θα περιλαμβάνει γραφεία, πολιτιστικούς χώρους, εμπορικούς χώρους, εστίαση, ένα μικρό ξενοδοχείο 20 δωματίων κ.ά.

Για το μικτό τουριστικό project στις Γούρνες Ηρακλείου, συνολικής επένδυσης 200 εκατ. ευρώ, το σχέδιο που προωθείται από τη REDS προβλέπει μια σειρά αναπτύξεων, μεταξύ των οποίων ξενοδοχεία (4 και 5 αστέρων), ξενώνες, συνεδριακό – εκθεσιακό κέντρο, παραθεριστικές κατοικίες, εμπορικά κέντρα, μαρίνα, ελικοδρόμιο και άλλες χρήσεις.

Η επένδυση στις Γούρνες Ηρακλείου αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά projects που θα κατασκευαστούν στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια.

Τα ΕBITDA και η Αττική Οδός

Σε ό,τι αφορά τα EBITDA του Ομίλου που, όπως προαναφέρθηκε, ανήλθαν για το σύνολο της χρήσης του 2022 στα 239 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος από αυτά (151,5 εκατ. ευρώ) προήλθε από τον κλάδο των παραχωρήσεων. Τη μερίδα του λέοντος ωστόσο στις παραχώρησεις κατέχει η Αττική Οδός, η παραχώρηση της οποίας λήγει τον Οκτώβριο του 2024.

Η θυγατρική του Ομίλου συμμετέχει στη διεκδίκηση της Αττικής Οδού και, όπως έχει αναφέρει η διοίκηση της Ελλάκτωρ, ο Όμιλος βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην κερδοφορία της παραχώρησης της Αττικής Οδού και τυχόν μη ανανέωση της παραχώρησης αυτής μετά το 2024 ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Η παραχώρηση της Αττικής Οδού παράγει ένα σημαντικό τμήμα των λειτουργικών ταμειακών ροών του Ομίλου. Για τη χρήση του 2021 η παραχώρηση της Αττικής Οδού Α.Ε. συνεισέφερε 177 εκατ. ευρώ στα συνολικά έσοδα του Ομίλου και λειτουργικά κέρδη 80 εκατ. ευρώ.

Για τη χρήση του 2020, η παραχώρηση της Αττικής Οδού Α.Ε. συνεισέφερε 151,6 εκατ. στα συνολικά έσοδα ύψους 892,3 εκατ. ευρώ και 105,6 εκατ. ευρώ στα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ύψους 30 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, για τη χρήση του 2019, η παραχώρηση της Αττικής Οδού Α.Ε. συνεισέφερε 192,7 εκατ. ευρώ στα συνολικά έσοδα του Ομίλου ύψους 1.273,6 εκατ. ευρώ και 134,0 εκατ. ευρώ σε συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) Ομίλου ύψους 80 εκατ. ευρώ.

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

ΒΚΠ

Πηγή: economico.gr