Εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες θα φορολογηθούν φέτος με 9%

Λιγότερους φόρους θα πληρώσουν οι επεγγελματίες το 2021, έστω και αν δηλώσουν υψηότερο εισόδημα για τη χρήση του 2020.

Ακόμη και αν υπάρξει επαγγελματίας που θα δηλώσει τα ίδια κέρδη με το 2019 για τη χρήση του 2020, ο φόρος θα είναι μειωμένος ακόμη και κατά 59% συγκριτικά με το ποσό που αναγράφηκε στο εκκαθαριστικό του 2020.

  • Πρώτον διότι δεν θα επιβληθεί εισφορά αλληλεγγύης και
  • Δεύτερον διότι ενεργοποιείται καινούργια ευνοϊκότερη φορολογική κλίμακα με συντελεστή φορολόγησης 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του εισοδήματος.

Εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες θα φορολογηθούν φέτος με 9%

Δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολουμένων δηλώνουν κέρδη έως 10.000 ευρώ, το 9% θα είναι και ο συντελεστής βάσει του οποίου θα φορολογηθούν φέτος εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες. Ακόμη και αν προστεθεί το τέλος επιτηδεύματος, ο πραγματικός συντελεστής φορολόγησης θα διαμορφωθεί περίπου στο 15%.

Πώς προκύπτει το «κούρεμα» του φόρου κατά 59%;

Για φορολογητέο κέρδος 8000 ευρώ, το εκκαθαριστικό του 2020 έδειξε φόρο 1760 ευρώ και το εκκαθαριστικό του 2021 θα δείξει 720 ευρώ. Αυτή η διαφορά των 1040 ευρώ αντιστοιχεί σε μείωση της τάξεως του 59%. Για φορολογητέο κέρδος 10.000 ευρώ, θα έχουν και πάλι μείωση φόρου από τα 2200 ευρώ στα 900 ευρώ οπότε τα 1300 ευρώ ισοδυναμούν και πάλι με μείωση της τάξεως του 59%.

Για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, προκύπτει πρόσθετο όφελος λόγω της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης Προφανώς η ποσοστιαία ελάφρυνση μειώνεται ωστόσο σε ευρώ, το κέρδος είναι πολύ μεγαλύτερο. Στα 20.000 ευρώ εισοδήματος, ο φόρος μειώνεται από τα 4576 ευρώ στα 3100 ευρώ δηλαδή κατά 32% ή κατά 1476 ευρώ. Και στα 30.000 ευρώ προκύπτει μείωση επιβάρυνσης κατά 2.076 ευρώ ή σε ποσοστό 26%.

Είναι προφανές ότι χιλιάδες φορολογούμενοι – επαγγελματίες, θα έχουν και σημαντική μείωση κερδοφορίας, απόρροια της καραντίνας του 2020 η οποία διήρκησε συνολικά πάνω από 4 μήνες. Μια μείωση κερδοφορίας κατά 30% σε συνδυασμό με τα ευνοϊκά φορολογικά μέτρα μπορεί να οδηγήσει σε κατακόρυφη μείωση του φόρου.

Δηλαδή, αν κάποιος δήλωνε κέρδη 30.000 ευρώ για την χρήση του 2019 και 20.000 ευρώ για την χρήση του 2020, αντί για 7926 ευρώ που πλήρωσε μέσα στο 2020, θα περιοριστεί στα 3100 ευρώ. ΣΕ αυτή την περίπτωση θα μιλάμε για μείωση φόρου της τάξεως του 61%.

Πηγή: economico.gr