Η Ελλάδα έχει πολύ καλές πιθανότητες να πάρει επιπλέον 5 δισ. ευρώ δανείων, από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του REPower EU, για την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης.

Αυτό ενημερώνουν κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενες:

  • Στην καλή πορεία που έχει μέχρι τώρα το δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου.
  • Στην ενημέρωση της Κομισιόν προς τα κράτη μέλη ότι υπάρχουν ακόμη αδιάθετοι πόροι του Ταμείου ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι διαθέσιμοι πόροι είναι υπεραρκετοί για να καλυφθούν όλα τα αιτήματα, ακόμη κι αν τους επόμενους μήνες υποβληθούν και κάποια νέα.

Αυτά τα 5 δισ. ευρώ θα προστεθούν στα 12,7 δισ. ευρώ των δανείων που έχουν ήδη κατανεμηθεί στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό των δανείων κατά 40%. Συνολικά, οι διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου για την Ελλάδα, μαζί με τις επιχορηγήσεις, ανέρχονται σε 31,2 δισ. ευρώ και με τα 5 δισ. ευρώ θα αυξηθούν κατά 16%, εφόσον το αίτημα γίνει δεκτό.

Ποιές χώρες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Κομισιόν

Στη νέα αυτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του REPower EU, δέκα χώρες ανταποκρίθηκαν θετικά. To μεγαλύτερο ποσόν ζήτησε η Ισπανία, 84 δισ. ευρώ, καθώς δεν είχε διεκδικήσει καθόλου δάνεια σε πρώτη φάση, αλλά προφανώς το επανεξέτασε τώρα υπό το φως της αύξησης του κόστους δανεισμού. Επίσης, η Πολωνία διεκδικεί 23 δισ. ευρώ, η Τσεχία 11 δισ. ευρώ, η Πορτογαλία 11,5 δισ. ευρώ, η Ουγγαρία 6,5 δισ. ευρώ, η Κροατία 3,6 δισ. ευρώ, η Λιθουανία 1,8 δισ. ευρώ και το Βέλγιο 1 δισ. ευρώ. Η Ιταλία δήλωσε ότι θα διεκδικήσει νέο δάνειο, αλλά δεν όρισε ακόμη το ποσό. Σημειώνεται ότι Ελλάδα και Ιταλία είναι οι μόνες χώρες που είχαν εξαντλήσει το πλαφόν των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης (6,8% του ΑΕΠ του 2020) και τώρα, εφόσον γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους, θα το υπερβούν. Οι περισσότερες χώρες, 15 συνολικά, δήλωσαν ότι δεν θα ζητήσουν δάνειο και μόνο δύο, η Ρουμανία και η Λετονία, δεν έχουν απαντήσει ακόμη.

Βασικό κίνητρο για να προσφύγουν οι επιχειρήσεις στα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης είναι το χαμηλό κόστος: 0,35% είναι το επιτόκιο για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, 1% για τις μεσαίες και μεγάλες και 3,6% για όσες δεν δικαιούνται κρατική ενίσχυση (επενδύσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει ή ανήκουν σε συγκεκριμένους κλάδους). Η χώρα θα εισπράξει επιπλέον 796,2 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του REPower EU ως επιχορηγήσεις.

Πηγή: economico.gr