Στη δημιουργία μιας υπηρεσίας η οποία θα θυμίζει τον «Τειρεσία», αλλά θα έχει ακόμα πιο διευρυμένο ρόλο και διαφορετική προσέγγιση, φαίνεται ότι προσανατολίζεται η κυβέρνηση.

Εξατομικευμένο προφίλ συμπεριφοράς

Πρόκειται για την «Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης», η σύσταση της οποίας, όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, περιλαμβάνεται στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης που κατατέθηκε στην Κομισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε αντίθεση με τον «Τειρεσία», όπου καταγράφονται μόνο καταγγελμένες οφειλές, προσημειώσεις και υποθήκες, η Αρχή Πιστοληπτικής Ικανότητας θα διαμορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης με βάση τη συμπεριφορά του ως προς την αποπληρωμή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν να λάβουν δάνειο.

Μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης

Βασικός στόχος της Αρχής θα είναι να δημιουργηθεί μια ενιαία βάση δεδομένων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τις οφειλές τους σε Δημόσιο, φορείς του Δημοσίου και τράπεζες, ώστε να αξιολογείται δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών των πολιτών αλλά και να συμβάλλει στην παροχή νέων πιστώσεων σε όσους επιθυμούν να λάβουν δάνειο.

Κατά τον τρόπο αυτό, όπως ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ, θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συμπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας, που θα συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της αγοράς, προσθέτοντας ότι στην ΤτΕ θα λειτουργεί μια Κεντρική Υπηρεσία η οποία θα ενημερώνει σε ετήσια βάση το σύστημα με το ιστορικό πληρωμών κάθε δανείου, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι για τη δημιουργία του μηχανισμού θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα.

Πώς θα λειτουργεί

Μόλις υλοποιηθεί το σχέδιο, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή μια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του συμπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εμπλεκόμενος, τράπεζα ή επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης με βάση τη συμπεριφορά του ενδιαφερομένου και όχι με βάση τα εισοδήματα όπως γίνεται μέχρι σήμερα.

Πηγή: economico.gr