Ρυθμίσεις χρεών στην εφορία

Tέσσερις παλιές και μία νέα ρύθμιση οφειλών προς την Εφορία σχεδιάζει να ενεργοποιήσει η κυβέρνηση, δίνοντας την δυνατότητα  φορολογουμένους να κλείσουν τις εκκρεμότητές τους ή να ενταχθούν εκ νέου σε κάποιο πλαίσιο διακανονισμού που έχασαν.

Με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που θα ενεργοποιηθούν σταδιακά, θα δοθεί η δυνατότητα της πάγιας ρύθμισης τακτικών και έκτακτων οφειλών, αλλά και η ευκαιρία επανένταξης σε προηγούμενα καθεστώτα, όπου οι φορολογούμενοι ενδεχομένως να βρέθηκαν εκτός λόγω των δυσχερειών της πανδημίας.

Στις παλαιές ρυθμίσεις θα προστεθεί και η -υπό κατάρτιση- ρύθμιση των λεγόμενων κορονοχρεών, η οποία θα ενεργοποιηθεί το 2022.

Στη νέα αυτή ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν συνολικά 826.435 εταιρείες, λοιπά νομικά πρόσωπα και νοικοκυριά που αποδεδειγμένα επλήγησαν οικονομικά κατά την περίοδο της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης.

Για τις παλιές οφειλές μέχρι και το 2019 θα επανενεργοποιηθούν οι ρυθμίσεις έως και σε 120 δόσεις. Θα αφορούν δηλαδή όσους είχαν ήδη ενταχθεί σε αυτές, αλλά τις απώλεσαν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Για τις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από το 2020 και μετά, καθώς και για τις μη ληξιπρόθεσμες, ισχύουν ήδη άλλες ρυθμίσεις με πολύ λιγότερες μηνιαίες δόσεις, που δεν υπερβαίνουν τις 24 για τις τακτικές οφειλές ή τις 48 για τις έκτακτες.

Ειδικά, για τις οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης σχεδιάζεται μια νέα γενικευμένη ρύθμιση που θα προβλέπει αποπληρωμή σε έως και 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις ή σε έως και 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις.

Καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις ρυθμίσεων περιλαμβάνει διαφορετικές επιλογές και προϋποθέσεις:

Πάγια ρύθμιση τακτικών οφειλών

Για τις τρέχουσες τακτικές φορολογικές οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων, για τις οποίες δεν ισχύει καμία αναστολή πληρωμής, έχει τεθεί σε ισχύ από την αρχή του 2020 η πάγια ρύθμιση μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής είτε σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 5,32% ετησίως είτε σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 6,82% ετησίως.

Στην πάγια αυτή ρύθμιση μπορούν, ενδεικτικά, να υπαχθούν οι οφειλές από τον φόρο εισοδήματος, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης που έχουν ήδη βεβαιωθεί με τα εκκαθαριστικά των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, αλλά δεν έχουν πληρωθεί και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Επιπλέον, στην πάγια ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι οφειλές από τον ΕΝΦΙΑ του 2020 που δεν έχουν πληρωθεί και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Πάγια ρύθμιση έκτακτων οφειλών

Για τις έκτακτες φορολογικές οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων, για τις οποίες δεν ισχύει καμία αναστολή πληρωμής, υπάρχει επίσης δυνατότητα υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής είτε σε 2 έως 24 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 5,32% ετησίως είτε σε 25 έως 48 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 6,82% ετησίως.

Στην πάγια αυτή ρύθμιση μπορούν, ενδεικτικά, να υπαχθούν οι ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρους κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, φόρους μεταβίβασης ακινήτων, φόρους, πρόστιμα, τόκους και προσαυξήσεις που βεβαιώθηκαν κατόπιν φορολογικών ή τελωνειακών ελέγχων, καθώς επίσης και οι οφειλές από πάσης φύσεως πρόστιμα (από την Πολεοδομία, την Τροχαία κ.λπ.) εφόσον βεβαιώθηκαν για είσπραξη στις ΔΟΥ.

Επανένταξη στην πάγια ρύθμιση

Οι φορολογούμενοι που είχαν εντάξει οφειλές τους σε προηγούμενες πάγιες ρυθμίσεις που ήταν ενεργές (δεν είχαν απολεσθεί) την 1η Νοεμβρίου του 2019, αλλά μετά την ημερομηνία αυτή απώλεσαν τις ρυθμίσεις τους και δεν τους επιτρεπόταν να ρυθμίσουν εκ νέου τις οφειλές τους με τη νέα πάγια ρύθμιση των 24-48 μηνιαίων δόσεων θα αποκτήσουν από την 1η Οκτωβρίου του 2021 τη δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή.

Συγκεκριμένα, φυσικά και νομικά πρόσωπα με οφειλές που ήταν ενταγμένες σε παλιές πάγιες ρυθμίσεις εν ισχύ την 1η Νοεμβρίου του 2019, εφόσον μετά την ημερομηνία αυτή απώλεσαν τις ρυθμίσεις τους, θα μπορούν να υπάγονται στη νέα πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Επανένταξη στις 100-120 δόσεις

Απ’ όσους οφειλέτες του Δημοσίου απώλεσαν τις ρυθμίσεις των 100 δόσεων των άρθρων 1-17 του Ν.4321/2015 και των 120 δόσεων των άρθρων 98-109 του Ν.4611/2019 θα έχουν μια τρίτη ευκαιρία να επανενταχθούν στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις μόνο οι πληττόμενοι οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού οφειλέτες -δηλαδή οι επιχειρηματίες που αναγκάστηκαν να κλείσουν τα καταστήματά τους ή υπέστησαν σημαντική απώλεια τζίρου το 2020, καθώς και οι εργαζόμενοι σε κλειστές ή πληττόμενες επιχειρήσεις οι συμβάσεις των οποίων τέθηκαν σε αναστολή το 2020-, εφόσον:

α) Απώλεσαν τις ρυθμίσεις αυτές από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούλιο του 2021.
β) Πληρώσουν εμπρόθεσμα τη δόση του Αυγούστου του 2021 των ρυθμίσεων αυτών.
γ) Είχαν τακτοποιήσει ή εξοφλήσει με νόμιμο τρόπο τις λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μέχρι 31-12-2020. Ως «νόμιμος τρόπος τακτοποίησης» λαμβάνεται υπόψη ακόμη και η υπαγωγή απλήρωτων δόσεων των ρυθμίσεων των λοιπών αυτών οφειλών στο -προβλεπόμενο από άλλες έκτακτες διατάξεις- καθεστώς αναστολής πληρωμών μέχρι και 31-12-2021.
δ) Είχαν εξοφλήσει όλες σχεδόν τις λήξασες προ πανδημίας κορωνοϊού μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης των 100 δόσεων του Ν.4321/2015 ή της ρύθμισης των 120 δόσεων του Ν.4611/2019, ως εξής:
■ όλες τις δόσεις που έληξαν μέχρι 31-12-2019 για τη ρύθμιση του Ν.4321/2015
■ όλες τις δόσεις που έληξαν μέχρι 31-1-2020 για τη ρύθμιση του Ν.4611/2019
ε) έχασαν τον Απρίλιο του 2021 τη δεύτερη ευκαιρία να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις αυτές, όπως προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 291 του Ν.4738/2020, επειδή δεν υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις μέχρι 31-12-2020 όπως όριζαν οι διατάξεις αυτές.

Ρύθμιση κορονοχρεών

Οι αρρύθμιστες οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση εφάπαξ καταβολής έως τις 31/12/2021, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς και όλες οι βεβαιωθείσες εντός της περιόδου Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021 φορολογικές οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες και παρέμειναν αρρύθμιστες μέχρι σήμερα θα μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής, το οποίο θα προβλέπει επιλογή μεταξύ 36 άτοκων μηνιαίων δόσεων ή 72 έντοκων μηνιαίων δόσεων με επιτόκιο ύψους 2,5%.

Η πρώτη δόση της ρύθμισης αυτής θα πρέπει να καταβληθεί έως την 31η Ιανουαρίου του 2022 και οι υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη μέρα των επόμενων μηνών. Την ευνοϊκή ρύθμιση τμηματικής καταβολής από το 2022 και μετά δικαιούνται:

α) Επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή την περίοδο Μαρτίου 2020 – Ιουνίου 2021.
β) Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που επλήγησαν οικονομικά από την κρίση του κορωνοϊού λόγω κάθετης πτώσης του κύκλου εργασιών τους σε έναν ή περισσότερους από τους μήνες της περιόδου Μαρτίου 2020 – Ιουνίου 2021 και υπάγονται στη διευρυμένη λίστα με τους πληττόμενους ΚΑΔ που ανακοινώθηκε πέρυσι τον Απρίλιο.
γ) Εργαζόμενοι που βρέθηκαν σε προσωρινό καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας και έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού για έναν ή περισσότερους από τους μήνες της περιόδου Μαρτίου 2020 – Ιουνίου 2021.
δ) Ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν εισέπραξαν ενοίκια επαγγελματικής στέγης σε έναν ή περισσότερους από τους μήνες της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021 ή εισέπραξαν μειωμένα κατά 40% ενοίκια επαγγελματικής στέγης, πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης κατά τους μήνες Μάρτιο 2020 – Ιούλιο 2021.
ε) Εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο καθεστώς ΣυνΕργασία.
στ) Ανεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ κατά την περίοδο Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021.

Οι αρρύθμιστες οφειλές

Οι αρρύθμιστες οφειλές των παραπάνω φορολογουμένων που θα μπορούν να υπαχθούν στη νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων από τον Ιανουάριο του 2022 και μετά είναι:

1) Ολες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων) των οποίων οι προθεσμίες καταβολής έληγαν κανονικά από 11 Μαρτίου του 2020 έως 30 Ιουνίου του 2020, αλλά παρατάθηκαν αρχικά για τέσσερις μήνες και εν συνεχεία όλες μαζί έως 31-12-2021.
2) Ολες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες στις 11 Μαρτίου του 2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη αρχικά μέχρι 31-8-2020 και στη συνέχεια μέχρι 31-12-2021.
3) Ολες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η Απριλίου του 2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη αρχικά μέχρι 31-8-2020 και στη συνέχεια μέχρι 31-12-2021.
4) Ολες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η Μαΐου του 2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη αρχικά μέχρι 30-9-2020 και στη συνέχεια μέχρι 31-12-2021.
5) Ολες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η Ιουνίου του 2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη αρχικά μέχρι 31-10-2020 και στη συνέχεια μέχρι 31-12-2021.
6) Ολες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές των οποίων οι προθεσμίες καταβολής έληγαν κανονικά τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2021 και η είσπραξή τους ανεστάλη μέχρι 31-12-2021.
7) Λοιπές αρρύθμιστες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση που βεβαιώθηκαν κατά τη χρονική περίοδο Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021, αλλά δεν κατέστη δυνατό να εξοφληθούν εμπρόθεσμα.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οφειλές από ΦΠΑ φορολογικών περιόδων Μαρτίου 2020 – Ιουνίου 2021, από φόρο εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης φορολογικού έτους 2019, από ΕΝΦΙΑ έτους 2020, που έμειναν απλήρωτες και αρρύθμιστες μέχρι σήμερα.

Περιλαμβάνονται έκτακτες φορολογικές οφειλές (από φόρους κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, μεταβίβασης ακινήτων, πρόστιμα οδικών, πολεοδομικών και λοιπών παραβάσεων βεβαιωμένα στις ΔΟΥ, πρόστιμα φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων) που βεβαιώθηκαν εντός της περιόδου Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021, αλλά δεν εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα και παρέμειναν αρρύθμιστες.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr