παγκόσμια οικονομία

Τα στελέχη των μεγάλων επιχειρήσεων διεθνώς είναι πιο θετικά στις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, σύμφωνα με την τελευταία παγκόσμια έρευνα της McKinsey για τις οικονομικές συνθήκες. Με δυό λόγια, η έρευνα “βγάζει” ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώνεται αλλά παραμένει χαμηλή, οι αναδυόμενες οικονομίες ανακάμπτουν, η Fed αναστέλλει τις αυξήσεις των επιτοκίων καθώς η ΕΚΤ αυξάνει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, ο πληθωρισμός είναι χαμηλός στην Ινδία και τη Βραζιλία.

Η McKinsey  σημειώνει το γεγονός ότι τα επιχειρηματικά στελέχη σε όλο τον κόσμο είναι περισσότερο θετικά παρά αρνητικά για την κατάσταση της οικονομίας για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Οι ερωτηθέντες είναι πιο αισιόδοξοι για την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας των χωρών τους (48% δηλώνουν ότι οι οικονομικές συνθήκες στην πατρίδα τους έχουν βελτιωθεί τους τελευταίους έξι μήνες, από 40% το προηγούμενο τρίμηνο), καθώς και για την παγκόσμια οικονομία.

Το executive summary της έκθεσης

Το executive summary της έκθεσης αναφέρει τα εξής για την παγκόσμια οικονομία, τις μεγάλες και τις αναδυόμενες εθνικές οικονομίες:

1. Στις προηγμένες οικονομίες, οι κεντρικές τράπεζες στην Ευρώπη αύξησαν τα επιτόκια πολιτικής, ενώ η Fed έκανε ένα διάλειμμα. Ο πυρήνας του πληθωρισμού παραμένει άβολος. Ο τομέας των υπηρεσιών συνεχίζει να επισκιάζει τη μεταποίηση.

2. ΗΠΑ. Το ποσοστό ανεργίας τον Μάιο διαμορφώθηκε στο 3,7%, ελαφρώς υψηλότερο από το 3,4% του Απριλίου. Το εργατικό δυναμικό διευρύνθηκε κατά περίπου 1.291.000 άτομα από τον Μάρτιο του 2020 (1.004.000 άνδρες και 287.000 γυναίκες). Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 4,0% σε ετήσια βάση τον Μάιο (4,9% τον Απρίλιο). Η Έρευνα Καταναλωτικών Προσδοκιών Μαΐου 2023 της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης δείχνει ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε βάθος ενός έτους μειώθηκαν στο 4,1%– η σειρά, ωστόσο, παραμένει πολύ πάνω από τα προ-πανδημικά της επίπεδα.

3. Ευρωζώνη. . Σύμφωνα με τις προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του Ιουνίου 2023, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 0,9% το 2023 (έναντι 3,5% το 2022), προτού ανακάμψει στο 1,5% το 2024 και στο 1,6% το 2025.

Σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Μαρτίου, οι προοπτικές για την αύξηση του ΑΕΠ έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες για το 2023 και το 2024, αντανακλώντας κυρίως αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης. Η αύξηση του ΑΕΠ το 2025 παραμένει αμετάβλητη, καθώς οι επιπτώσεις αυτές αναμένεται να αντισταθμιστούν εν μέρει από την επίδραση του υψηλότερου πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος και της χαμηλότερης αβεβαιότητας.

Παρά την ελαφρά υποχώρηση το πρώτο τρίμηνο του 2023, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ αναμένεται, σύμφωνα με τις προβολές, να ανακάμψει από το δεύτερο τρίμηνο του 2023 και να παραμείνει σταθερός το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς ο αντίκτυπος των προβλημάτων στον εφοδιασμό και των ενεργειακών σοκ εξασθενεί και τα πραγματικά εισοδήματα ανακάμπτουν, παρά τις επιδεινούμενες προοπτικές για τη μεταποίηση.

4. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ. Η αύξηση των μέσων συνολικών αποδοχών ήταν 6,5% για την περίοδο Φεβρουαρίου-Απριλίου 2023, αλλά οι πραγματικές συνολικές αποδοχές μειώθηκαν κατά 2,0% σε ετήσια βάση. Το ποσοστό ανεργίας για την περίοδο Φεβρουαρίου-Απριλίου 2023 αυξήθηκε κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το τρίμηνο σε 3,8%, αλλά παραμένει χαμηλότερο από τα προ-πανδημικά επίπεδα, υποδηλώνοντας ότι, ενώ οι συνθήκες στην αγορά εργασίας μπορεί να χαλαρώνουν κάπως, παραμένουν σχετικά σφιχτές. Το ποσοστό των ατόμων σε ηλικία εργασίας που δεν δραστηριοποιούνται στην οικονομία (ή το ποσοστό οικονομικής αδράνειας) μειώθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες στο 21%. Από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2023, οι συνολικές κενές θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 250.000 σε ετήσια βάση, αλλά παραμένουν κατά 250.000 πάνω από τα επίπεδα προ-COVID-19 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2020).

Οι αναδυόμενες οικονομίες

Στις αναδυόμενες οικονομίες, ο πληθωρισμός βρίσκεται υπό έλεγχο. Το εμπόριο υποχωρεί  λόγω της ασθενέστερης ζήτησης, αλλά η ανάπτυξη της Βραζιλίας ενισχύθηκε από την επέκταση της γεωργικής παραγωγής.

1. Κίνα. Η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής επιβραδύνθηκε σε 3,5% σε ετήσια βάση τον Μάιο (5,6% τον Απρίλιο). Ανά τομέα, η βιομηχανική παραγωγή στα ορυχεία συρρικνώθηκε κατά 1,2% σε ετήσια βάση (0,0% τον Απρίλιο), ενώ η παραγωγή στη μεταποίηση επιβραδύνθηκε στο 4,1% (6,5% τον Απρίλιο). Εν τω μεταξύ, η παραγωγή στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας παρέμεινε αμετάβλητη στο 4,8% σε ετήσια βάση τον Μάιο.

2. Ινδία. Η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας (RBI) πέτυχε τον στόχο της για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, με τον πληθωρισμό του ΔΤΚ να μειώνεται από το ανώτατο επίπεδο του 7,8% τον Απρίλιο του 2022 σε 4,3% τον Μάιο του 2023 και να παραμένει άνετα εντός της ζώνης ανοχής της κεντρικής τράπεζας (από 2,0 έως 6,0%). Στην ετήσια έκθεσή της, η RBI προτείνει ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα διατηρηθεί το 2023-24, προβλέποντας ότι θα είναι περίπου 6,5%, υποστηριζόμενη από υγιείς μακροοικονομικές πολιτικές, χαλάρωση του πληθωρισμού και έναν εύρωστο χρηματοπιστωτικό τομέα.

3. Βραζιλία. Η οικονομική δραστηριότητα της Βραζιλίας επεκτάθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2023, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 1,9% έναντι μείωσης 0,1% το προηγούμενο τρίμηνο. Η τριμηνιαία άνοδος οφείλεται στην επέκταση του ακμάζοντος γεωργικού τομέα. Ο τομέας των υπηρεσιών, οι δημόσιες δαπάνες και η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκαν ελαφρώς, ενώ η βιομηχανική παραγωγή και οι πάγιες επενδύσεις μειώθηκαν οριακά.

4. Ρωσία. Η πρόβλεψη του Μαΐου αναμένει ότι το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 0,3% φέτος. Στις 7 Ιουνίου, ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε την πρόβλεψή του, η οποία αναμένει ότι το ρωσικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 1,5% φέτος, ενώ οι προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας από τις 6 Ιουνίου προϋποθέτουν πτώση 0,2%. Η οικονομία αναμένεται να επηρεαστεί από την αδύναμη κατανάλωση των νοικοκυριών, τη συρρίκνωση των εξαγωγών, την αβεβαιότητα και τις κυρώσεις. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι κρατικές δαπάνες θα συνεχίσουν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr