Πανελλαδική έρευνα της MRB για την υπηρεσία ΤΣΕΚ της Τειρεσίας ΑΕ, με τη συμμετοχή 516 επιχειρήσεων από όλους τους τομείς της οικονομίας, καταγράφει την αναγκαιότητα της online παροχής οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των συναλλασσόμενων και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αντιμετωπίζοντας αυξημένο επιχειρηματικό κίνδυνο και αβεβαιότητα λόγω της πανδημίας, οι επιχειρήσεις τόνισαν την έντονη ανησυχία τους για την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών και προμηθευτών τους. Επιπροσθέτως, δήλωσαν ότι έχουν περισσότερη ανάγκη από ποτέ για μια υπηρεσία που θα τους προσφέρει αξιόπιστη πληροφόρηση με ασφάλεια και ευκολία για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν με ελαχιστοποιημένο κίνδυνο και χωρίς μεγάλο κόστος.

Πιο συγκεκριμένα:

-59%  των επιχειρήσεων θεωρούν ότι οι υπηρεσίες οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών είναι χρήσιμες για την ασφάλεια επιχειρηματικών συναλλαγών, για το χτίσιμο της  εμπιστοσύνης μεταξύ συνεργατών και τη διεύρυνση του πελατολογίου (ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων).

-Πάνω από το 68% των εταιρειών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες παροχής οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών, έχουν την πρόθεση να συνεχίσουν να τις χρησιμοποιούν για την αξιολόγηση των επιχειρηματικών τους συναλλαγών.

-Τα χαρακτηριστικά βάσει των οποίων επιλέγουν μια από τις υπηρεσίες παροχής πληροφοριών είναι η εγκυρότητα και πληρότητα των δεδομένων, η online πρόσβαση, η ευκολία χρήσης και η προσωπική εξυπηρέτηση.

Όσον αφορά στην υπηρεσία ΤΣΕΚ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για λογαριασμό της οποίας έγινε η έρευνα, οι συμμετέχοντες δήλωσαν την ικανοποίηση τους για την υπηρεσία σε ποσοστό 90%, αφού η εγκυρότητα των πληροφοριών, η ποιότητα των δεδομένων, η ολοκληρωμένη πληροφόρηση σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος της υπηρεσίας είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής παρόμοιων υπηρεσιών.
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της έρευνας, επικυρώνουν την καθοριστική σημασία της έγκυρης επιχειρηματικής πληροφόρησης για την πρόληψη του πιστωτικού κινδύνου και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Πηγή: economico.gr