εργασιακό νομοσχέδιο

Διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ευέλικτο 8ωρο, αύξηση των υπερωριών και νέα τάξη πραγμάτων στην λειτουργία του συνδικαλισμού είναι οι μεγάλες τομές που περιλαμβάνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Κωστής Χατζηδάκης – ένα νομοσχέδιο που εισάγει πλην των άλλων και σημαντικές, σύγχρονες πρόνοιες για τους εργαζόμενους και τους γονείς.

Το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπει πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο για τη μη ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας και λουκέτο 15 ημερών για υποτροπή μετά από τρεις ελέγχους.

Νέο σύγχρονο πλαίσιο για τις άδειες των εργαζομένων 

Σε ό,τι αφορά τις άδειες, επεκτείνεται η άδεια λοχείας εννέα εβδομάδων και στην υιοθεσία, προβλέπεται μεταξύ άλλων η θέσπιση άδειας επτά ημερών για υποβολή σε διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και άδεια φροντίδας παιδιού και στη μητέρα που απέκτησε τέκνο με την διαδικασία της παρένθετης μητέρας.

Κατά την παρουσίαση ο υπουργός Εργασίας τόνισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού του εργατικού δικαίου της χώρας. «Η εργασιακή νομοθεσία είναι απαρχαιωμένη. Είναι 40 ετών, ο βασικός πυρήνας της πηγαίνει πίσω στο 1982 και υπάρχει μία έλλειψη προσαργογής στις οικονομικές κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις».

«Είναι κοινή διαπίστωση πως υπάρχει μαύρη υποδηλωμένη εργασία, απλήρωτες υπερωρίες και σε πολλές περιπτώσεις εκμετάλλευση των εργαζομένων και αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων».

Κ. Χατζηδάκης: Κατοχύρωση νέων δικαιωμάτων

Επισήμανε επίσης την ανάγκη εκσυγχρονισμού της εργασιακής νομοθεσίας «με έναν τρόπο που να δίνει ευκαιρίες, να κατοχυρώνει νέα δικαιώματα και να ωθεί την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Επιπλέον, συνέχισε, «η απαγόρευση λειτουργίας τις Κυριακές ορισμένων κλάδων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών που χρειάζονται επταημερη λειτουργία  – όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες – εμποδίζει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η μη εφαρμογή της διευθέτησης του χρόνου εργασίας εμποδίζει την εξυπηρέτηση των εργαζόμενων που θέλουν να δουλεύουν περισσότερο σε μία περίοδο του έτους και να έχουν μικρότερο ωράριο ή ημέρες άδειας την επόμενη (π.χ. φοιτητές, γονείς, φροντιστές ατόμων με αυξημένες ανάγκες, άτομα που έχουν εύτερη απασχόληση)».

Όπως τόνισε, οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου είναι οι εξής:

Διευθέτηση του χρόνου εργασίας

Ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται έως 2 ώρες επιπλέον πέρα του 8ώρου.Ο επιπλέον χρόνος εργασίας θα συμφηφίζεται με ρεπό, άδεια ή μειωμένο ωράριο. Η ρύθμιση θα μπορεί να εφαρμόζεται μετά από συμφωνία του εργοδότη με τις σωματειακές οργανώσεις ή  με ατομική συμφωνία μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη. Ο εργαζόμενος θα έχει την να αρνηθεί χωρίς κυρώσεις.

Υπερωρίες                                                                  

Προβλέπεται η αύξηση του αριθμού των νόμιμων υπερωριών που μπορεί να πραγματοποιήσει ο εργαζόμενος σε ένα έτος στις 150 ώρες

Ψηφιακή κάρτα

Καθιερώνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, με την οποία μπορεί να παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο ,ο χρόνος εργασίας του κάθε εργαζόμενου αλλά και οι άδειες του εργαζόμενου. Σε πρώτη φάση η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμοστεί σε τράπεζες και βιομηχανία.

Εργασία την Κυριακή

Βάσει διάταξης διευρύνεται η λίστα των επιχειρήσεων που μπορούν να λειτουργούν και τις Κυριακές. Όπως οι επιχειρήσεις παραγωγής – αποθήκευσης – μεταφοράς – διανομής φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού, εφοδιαστικής αλυσίδα (“logistics”), κέντρα κοινών υπηρεσιών (“shared services centers”) ομίλων επιχειρήσεων, Κέντρα δεδομένων (“data centers”) και εν γένει μηχανογραφικών κέντρων ομίλων επιχειρήσεων, ψηφιοποίησης έγχαρτου αρχείου, παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης πελατών, παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Απολύσεις

Παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη να ζητήσει την μη προσέλευση του εργαζόμενου στον χώρο εργασίας σε περιπτώσεις απόλυσης με προειδοποίηση ή έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία απομάκρυνσης του. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης επιπλέον αποζημίωσης σε εργαζόμενους οι οποίοι δικαιώθηκαν δικαστικώς για παράνομη απόλυση, απαλλάσσοντας ταυτόχρονα τον εργοδότη από την υποχρέωση επαναπρόσληψης του μισθωτού.

Διευρύνεται η λίστα της ακυρότητας μια απόλυσης. Για παράδειγμα δεν μπορεί να απολυθεί ένας πατέρας τους πρώτους έξι μήνες της γέννησης του παιδιού του. Άκυρη επίσης θα κρίνεται και η απόλυση ενός εργαζόμενου με τηλεργασία ο οποίος θα επικαλεστεί το δικαίωμα της αποσύνδεσης.

Τηλεργασία

Καθιερώνεται το δικαίωμα αποσύνδεσης του εργαζόμενου εφόσον βρίσκεται εκτός ωραρίου ενώ θα υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη να καλύπτει τις δαπάνες για το υλικό εξοπλισμό.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις & απεργία

Η καθιέρωση Γενικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Η καταχώρηση, των οργανώσεων σε αυτό είναι προϋπόθεση για να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα και για να ασκούν τα δικαιώματα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της κήρυξης απεργίας.

Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως ψηφοφορίας για την κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων.

Απαγορεύεται η παρεμπόδιση εργαζομένων, οι οποίοι κατά την διάρκεια απεργίας επιθυμούν να εργαστούν, ενώ προβλέπεται προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης λειτουργίας κατά την διάρκεια απεργίας σε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει ζωτική σημασία για το κοινωνικό σύνολο.

Ενώ σε όσους απασχολούνται στις συνεργατικές πλατφόρμες παρέχεται το δικαίωμα να συνδικαλίζονται, να διαπραγματεύονται συλλογικά και να απεργούν, ενώ οι εργοδότες αναλαμβάνουν υποχρεώσεις ως προς την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Άδειες

  • Άδεια πατρότητας 14 ημερών μετ’ αποδοχών.
  • Γονική άδεια διάρκειας τεσσάρων μηνών -με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για τους δυο μήνες.
  • Άδεια φροντιστή έως 5 ημέρες τον χρόνο μετ’ αποδοχών.
  • Τη θέσπιση δικαιώματος απουσίας λόγω ανωτέρας βίας για επείγοντα οικογενειακά ζητήματα 2 φορές το χρόνο (μία ημέρα κάθε φορά).

Το νομοσχέδιο έχει επίσης προβλέψεις για:

  • Ευέλικτες μορφές εργασίας όπως τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο ή μερική απασχόληση για γονείς παιδιών ηλικίας έως και 12 ετών.
  • Καταπολέμηση της βίας στην εργασία
  • Προστασία των εργαζομένων που έχουν πέσει  θύματα βίας αλλά και των εθελοντών ακόμη και των αιτούντων εργασίας.
  • Θέσπιση υποχρεωτικών κωδίκων δεοντολογίας και πολιτικών διαχείρισης εσωτερικών καταγγελιών, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία των θυμάτων.
  • Απαγόρευση καταγγελίας ή λύσης της σύμβασης των εργαζομένων που καταγγέλλουν περιστατικά βίας ή παρενόχλησης, ενώ θα έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από τον εργασιακό χώρο για ένα χρονικό διάστημα –χωρίς διακοπή μισθοδοσίας- αν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλειά τους λόγω βίας ή παρενόχλησης.
  • Σύσταση αυτοτελούς τμήματος για την παρακολούθηση της βίας και παρενόχλησης στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) ενώ σε περίπτωση παράβασης της σχετικής νομοθεσίας θα επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr