Τις εκτιμήσεις της για τις θετικές εξελίξεις που θα φέρει στην οικονομία η αναβάθμιση της (από δύο τουλάχιστον Οίκους αξιολόγησης) ανακοίνωσε η Εθνική Χρηματιστηριακή. Σύμφωνα με την NBG Securities, η ανάκτηση του investment grade θα αυξήσει τη ρευστότητα στις αγορές ομολόγων και μετοχών, θα βελτιώσει την ορατότητα της αγοράς στους επενδυτές και θα προκαλέσει εισροή κεφαλαίων, βελτιώνοντας τις επενδύσεις συνολικά στην οικονομία.

Στο βασικό της σενάριο, μετά τις εκλογές και την επενδυτική αναβάθμιση από τη γερμανική Scope και την ιαπωνική R&I τον Ιούλιο-Αύγουστο, η NBG Securities σημειώνει ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να ανακτήσει το καθεστώς της επενδυτικής βαθμίδας αργότερα φέτος, με πιθανές ημερομηνίες στις 8/9 από τη DBRS, στις 20/10 από τη S&P και την 1/12 από τη Fitch.

Κατά τις εκτιμήσεις αυτές:

  • Το πιο προφανές όφελος από την ανάκτηση του investment grade από την Ελλάδα θα είναι η περαιτέρω πτώση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, μειώνοντας έτσι το κόστος δανεισμού και βελτιώνοντας τις συνθήκες ρευστότητας για το κράτος, τις τράπεζες και τις ελληνικές επιχειρήσεις.
  • H επιστροφή της Ελλάδας στο καθεστώς investment grade θα επιτρέψει το ελληνικό χρέος να είναι επιλέξιμο στους δείκτες διεθνών κρατικών ομολόγων γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα την προσέλκυση σταθερής ζήτησης από μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα παγκόσμιων επενδυτών.

Eκτιμάται ότι συνολικά  οι αγορές ελληνικών ομολόγων κατά και μετά την απόκτηση του investment grade θα μπορούσαν να είναι εξίσου σημαντικές όσο ήταν κατά τη διάρκεια του προγράμματος PEPP της ΕΚΤ, υπερβαίνοντας τα 15 δισ. ευρώ.

Βελτιωμένες συνθήκες χρηματοδότησης

Προφανώς, μέρος αυτού του οφέλους έχει ήδη τιμολογηθεί (οι αποδόσεις των 10ετων ομολόγων έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 70 μ.β από τις αρχές του έτους, κάτω από το 4% και κάτω από την απόδοση των ιταλικών ομολόγων, η οποία διαμορφώνεται στο 4,2%), ωστόσο η NBG Sec πιστεύει ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες βελτιώσεις. Όπως συνέβη και με την Πορτογαλία το 2017, μια αγορά με περισσότερα παρόμοια χαρακτηριστικά με εκείνα της Ελλάδας. Έτσι, είναι πιθανή η περαιτέρω πτώση κατά 100 μονάδες βάσης στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων έως και 6 μήνες (ή ακόμα και 1 έτος) μετά την επίσημη ανακοίνωση επιστροφής στο IG.

Για τις τράπεζες ειδικότερα, η αναβάθμιση σε investment grade θα μεταφραστεί σε βελτιωμένες συνθήκες χρηματοδότησης, εξοικονόμηση κόστους τόκων για τις μελλοντικές εκδόσεις MREL ύψους 8 δισ. (δηλαδή 80 εκατ. ευρώ συνδυαστικά ετησίως για μείωση του κόστους χρηματοδότησης κατά 100 μονάδες βάσης) και βελτίωση της ποιότητας των χαρτοφυλακίων των τίτλων τους που αποτελούνται κυρίως από ελληνικά κρατικά ομόλογα – δηλαδή επιλεξιμότητα από την ΕΚΤ, χαμηλότερο haircut αποτίμησης κ.λπ.

Επιπλέον, η πτώση του κόστους δανεισμού θα διευκολύνει περαιτέρω τις ελληνικές τράπεζες να προχωρήσουν στην αποπληρωμή των TLTROs, ενώ θα οδηγήσει σε αναβαθμίσεις της αξιολόγησης τους.  Η επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στο IG θα ήταν ένα σημαντικό ποιοτικό άλμα, καθιστώντας τις εκδόσεις τραπεζικού χρέους επιλέξιμες για επενδυτικά χαρτοφυλάκια πολύ υψηλότερου μεγέθους και καλύτερης ποιότητας, τονίζει η NBG Sec.

Επίσης, η επενδυτική βαθμίδα θα προκαλέσει αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων που θα παράσχουν πρόσθετη ώθηση στο ΑΕΠ (έως 0,5% το 2024).

Αγορά: “Σφραγίδα” αξιοπιστίας

Όσον αφορά τις κεφαλαιαγορές, το investment grade θα οδηγήσει σε μεγάλη επέκταση της επενδυτικής βάσης για τα ελληνικά ομόλογα και μετοχές, προσελκύοντας παράλληλα νέους υψηλής ποιότητας επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα, οι οποίοι προηγουμένως δεν μπορούσαν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Εν αναμονή μιας τέτοιας αναβάθμισης, σύμφωνα με το Bloomberg, ξένοι επενδυτές έχουν διοχετεύσει 3,4 δισ. ευρώ σε ελληνικές μετοχές και ομόλογα φέτος, ωθώντας και τις δύο αγορές να καταγράφουν τις κορυφαίες επιδόσεις παγκοσμίως.

Η χρηματιστηριακή πιστεύει επίσης ότι η επιστροφή στο κλαμπ του investment grade και η συνέχιση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν περαιτέρω πτώση του κινδύνου χώρας, με αποτέλεσμα περαιτέρω αναβάθμιση των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων. Αυτό, μαζί με την αυξημένη όρεξη για νέες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων, νέα IPOs και την προγραμματισμένη αποεπένδυση του ΤΧΣ από τις ελληνικές τράπεζες, αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τους όγκους συναλλαγών και να προσελκύσει νέες ροές.

Επίσης, μόλις η Ελλάδα ανακτήσει το investment grade, το βασικό τελευταίο εμπόδιο θα αφαιρεθεί για τους παρόχους μετοχικών δεικτών (MSCI, FTSE Russell, κ.λπ.) και θα μπορέσουν να αναβαθμίσουν την Ελλάδα από το καθεστώς των αναδυόμενων στις ανεπτυγμένες αγορές, το οποίο αν και αναμφίβολα είναι θετικός καταλύτης απόδοσης, θα απαιτήσει ωστόσο μερικά χρόνια να υλοποιηθεί επίσημα.

Πηγή: economico.gr