Η τιτλοποίηση Frontier, αλλά και η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι στην παρούσα φάση τα δύο projects της Εθνικής Τράπεζας, και όπως εκτίμησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς, το κόστος τους στα κεφάλαια της Τράπεζας θα είναι μικρό και θα απορροφηθεί πλήρως.

Ο κ. Μυλωνάς είπε ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας για την Εθνική Ασφαλιστική είναι κοντά. Η τρίτη προτεραιότητα της ΕΤΕ είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός που θα επεκταθεί στις εργασίες back office και στην περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη.

Η Εθνική θα πετύχει δείκτη NPE κάτω του 15% 

Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά, η Εθνική Τράπεζα θα πετύχει δείκτη NPE («μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα» – non performing exposures) κάτω του 15% – και μείωση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της περισσότερο από 60% –  με την τιτλοποίηση Frontier για την οποία θα υποβληθεί αίτηση λήψης των κρατικών ενισχύσεων του “Ηρακλή” μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Η τιτλοποίηση θα καθαρίσει σχεδόν το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας, καθώς αυτά κινούνται ήδη κάτω των 10 δισ. ευρώ.

Η τιτλοποίηση θα είναι ύψους 6,1 δισ. ευρώ

Όπως ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ,  στους αναλυτές κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου, η τιτλοποίηση θα είναι ύψους 6,1 δισ. ευρώ, αποτελούμενη από 190.000 δάνεια 80.000 δανειοληπτών, εξασφαλισμένα στο 90% με ακίνητα (η σύνθεση του χαρτοφυλακίου είναι 77% στεγαστικά, 18% επιχειρηματικά και μικρά επαγγελματικά και 5% καταναλωτικά δάνεια).

Η συναλλαγή θα ξεκινήσει μέχρι το τέλος του έτους, στο α΄ τρίμηνο 2021 η Τράπεζα θα λάβει τις μη δεσμευτικές προσφορές, ενώ οι δεσμευτικές, η επιλογή του προτιμητέου επενδυτή και η υπογραφή της συναλλαγής θα γίνουν στο β΄ τρίμηνο του 2021.

Νέες εισροές μη εξυπηρετούμενων δανείων 1 δισ. ευρώ το 2021

Το 2021 η ΕΤΕ αναμένει νέες εισροές μη εξυπηρετούμενων δανείων 1 δισ. ευρώ, με την διοίκησή της να εκτιμά ότι 15% – 20% των δανείων που βρίσκονται σε αναστολή πληρωμών δεν θα επανέλθουν σε κανονική αποπληρωμή.  

Σήμερα η τράπεζα έχει δάνεια σε αναστολή ύψους 3,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,2 δισ. ευρώ στεγαστικά, 100 εκατ. ευρώ καταναλωτικά, 200 εκατ ευρώ χορηγήσεις σε μικρές επιχειρήσεις και 2,1 δισ. ευρώ επιχειρηματικά. Σύμφωνα με τον κ. Παύλο Μυλωνά ανάχωμα στη δημιουργία νέων κόκκινων δανείων προσφέρουν:

  • Το πρόγραμμα Γέφυρα που βασίζεται στην κρατική επιδότηση της δόσης στεγαστικών δανείων με εγγύηση την πρώτη κατοικία.
  • Οι λύσεις step up που ετοιμάζει η τράπεζα και βασίζονται στην σταδιακή κλιμακωτή αύξηση της μηνιαίας δόσης, με στόχο να μην προκληθεί ασφυξία στους πελάτες (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις).
  • Στήριξη αναμένεται να προσφέρουν και οι οργανικές λύσεις που προσφέρει η τράπεζα και βασίζονται στις ρυθμίσεις δανείων με άφεση χρέους κ.ά.

Ενίσχυση των πελατών τη δύσκολη συγκυρία

Ενισχύοντας τους πελάτες της στη δύσκολη συγκυρία της πανδημικής κρίσης, η Εθνική Τράπεζα έχει προχωρήσει σε εκταμιεύσεις δανείων μέσω των κρατικών προγραμμάτων χρηματοδοτικής στήριξης, ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ. Συνολικά η Τράπεζα είχε εκταμιεύσει στο 9μηνο νέα δάνεια 3,5 δισ. ευρώ και το ποσό αυτό εκτιμήθηκε ότι θα ξεπεράσει τα 4,5 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους.

Σε επίπεδο μείωσης του λειτουργικού κόστους, την οποία η διοίκηση της ΕΤΕ χαρακτήρισε υψηλή προτεραιότητα, αναφέρθηκε ότι μεταξύ 9μήνου 2018 και 9μήνου 2020 επήλθε μείωση των εξόδων προσωπικού και των διοικητικών εξόδων κατά 29%. Από το 9μηνο του 2017 μέχρι το 9μηνο του 2020, η Τράπεζα μείωσε τον αριθμό των καταστημάτων της κατά 98, στα 388, και το προσωπικό κατά 1.600 άτομα, σε 8.300 (600 εργαζόμενοι συμμετείχαν στην πρόσφατη εθελούσια έξοδο).  Τα λειτουργικά κόστη στη διετία έχουν μειωθεί κατά το 1/5.

Πηγή: economico.gr