Με ισχυρή οργανική κερδοφορία ολοκλήρωσε η Εθνική Τράπεζα το πρώτο εξάμηνο, με κινητήρια δύναμη τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη των καθαρών της εσόδων από τόκους πέραν των προσδοκιών της αγοράς.

Ειδικότερα, τα κέρδη εξαμήνου μετά από φόρους της Εθνικής Τράπεζας ανήλθαν στα €530 εκατ. και τα Οργανικά κέρδη μετά φόρων στα €508 εκατ. έναντι μόλις των €142 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2022.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας, η ανοδική τάση των καθαρών εσόδων από τόκους διαμορφώθηκε σε +11% σε τριμηνιαία βάση κατά το Β’ τρίμηνο 2023, αντανακλώντας την αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που οδήγησε σε περαιτέρω συμπίεση του δανειακού επιτοκιακού περιθωρίου, απορροφώντας το υψηλότερο κόστος καταθέσεων και ομολογιακών εκδόσεων για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL). Ως αποτέλεσμα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ενισχύθηκε κατά ~40μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες διαμορφώθηκε σε +6% σε τριμηνιαία βάση και αποτυπώνει τον αυξημένο όγκο συναλλαγών κυρίως στη Λιανική Τραπεζική, με αιχμή του δόρατος τις κάρτες, τα συνδυαστικά πακέτα καταθετικών προϊόντων, καθώς και τα επενδυτικά προϊόντα. Αναπροσαρμόζοντας για την αποεπένδυση της δραστηριότητας αποδοχής καρτών, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 14% ετησίως.

Παράλληλα, ο δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ξεπέρασε το 16% υπερβαίνοντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο για περίπου 11% για το 2023.

Την ίδια ώρα η ΕΤΕ εμφάνισε πλεονάζουσα ρευστότητα που αγγίζει τα €7 δισ., παρά την αποπληρωμή μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης TLTRO III πλέον των €6 δισ. από την αρχή του έτους.

Ο Δείκτης CET1 της τράπεζας διαμορφώθηκε στο 17,3% έχοντας προσθέσει 160 μ.β από την αρχή του έτους, με τον Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 18,4% από το16,8% το Δ’ τρίμηνο 2022.

Η ΕΤΕ παρουσίασε αύξηση εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα κατά €0,8 δισ. σε ετήσια βάση, με νέες εκταμιεύσεις δανείων €2,5 δισ. το Α’ εξάμηνο 2023, εκ των οποίων τα 1,4 δισ. το Β’ τρίμηνο, ενισχυμένες κατά 22% σε τριμηνιαία βάση.

Παράλληλα, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα υποχώρησαν στα €1,7 δισ. έναντι €1,9 δισ. το Α’ εξάμηνο 2022, με τον Δείκτη ΜΕΑ στην Ελλάδα στο 5,3% από το 6,1% το Α’ εξάμηνο 2022.

Γενικότερα η κάλυψη ΜΕΑ στην Ελλάδα ανήλθε σε 82%, στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου.

Σε ό,τι αφορά τις εγχώριες καταθέσεις επανήλθαν σε ανοδική τροχιά το Β΄ τρίμηνο 2023 (+2% σε τριμηνιαία βάση), ανακάμπτοντας από την πτώση του Α΄ τριμήνου 2023 που οφειλόταν σε αυξημένες αποπληρωμές δανείων Εταιρικής Τραπεζικής, αντανακλώντας εισροές καταθέσεων από πελάτες Λιανικής. Σε σύγκριση με την αρχή του έτους, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 1% ή €0,4 δισ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα εξαμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ Παύλος Μυλωνάς, δήλωσε:

“Η ελληνική οικονομία διανύει μια ευνοϊκή περίοδο και βρίσκεται σε μία σπάνια οικονομική και πολιτική συγκυρία. Οι προοπτικές για παγκόσμια ανάκαμψη είναι βελτιωμένες αλλά και η ανταγωνιστικότητα της ίδιας της ελληνικής οικονομίας είναι φανερά ενισχυμένη – μετά από σκληρή προσπάθεια – ενώ έχει σημαντικές προοπτικές για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα παραμένει σχετικά ισχυρή, ο πληθωρισμός μειώνεται με ταχείς ρυθμούς, ενώ η ευρωπαϊκή οικονομία φαίνεται έτοιμη να ανακάμψει από τις αλλεπάλληλες αυξήσεις των τιμών και τον περιορισμό στη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική. Σε αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον, η ανάπτυξη στην Ελλάδα έχει ως κινητήριο μοχλό τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, με την ελκυστικότητα της ελληνικής οικονομίας να προκαλεί αύξηση στις άμεσες ξένες επενδύσεις(FDI).

Το πρώτο εξάμηνο του 2023 καταγράψαμε εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα, αξιοποιώντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της χώρας καθώς και τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, τον ισχυρό Ισολογισμό και το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας. Τα οργανικά κέρδη μετά από φόρους ξεπέρασαν τα €0,5 δισ., με αποτέλεσμα ο δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (core RoTE) να υπερβαίνει το 16% και ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα (C:CI) να διαμορφώνεται στο 32%, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των οργανικών εσόδων μας, τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, καθώς και τη σταδιακή ομαλοποίηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου. Η ισχυρή οργανική κερδοφορία μας δημιουργεί σταθερό κεφάλαιο κάθε τρίμηνο, με τον δείκτη CET1 και τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να καταγράφουν αύξηση κατά 80μ.β. σε τριμηνιαία βάση για δεύτερο συνεχές τρίμηνο και να διαμορφώνονται στο 17,3% και 18,4%, αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, η πλεονάζουσα ρευστότητά μας εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, βασιζόμενη σε μια ισχυρή και σταθερή βάση καταθέσεων, ενώ η καθαρή μας ταμειακή θέση ενισχύεται περαιτέρω, αγγίζοντας τα €7 δισ.. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπολειπόμενη έκθεση της Τράπεζας σε Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα ανέρχεται σε μόλις €0,3 δισ. μετά από προβλέψεις, ενώ η μικρή αύξηση στις καθυστερήσεις αποπληρωμών στεγαστικών δανείων κατά το Β΄ τρίμηνο 2023 παραμένει πολύ χαμηλότερη του αναμενόμενου, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά την ανθεκτικότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου μας.

Με τους οικονομικούς δείκτες να προβλέπουν ισχυρότερη ανάπτυξη για το υπόλοιπο του έτους, θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε το επιτυχημένο πολυετές Πρόγραμμα Μετασχηματισμού μας με στόχο να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ραγδαία μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας με έναν πιο αποδοτικό και πελατοκεντρικό τρόπο. Ως Τράπεζα Πρώτης Επιλογής, παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας να διαδραματίσουμε ηγετικό ρόλο στηρίζοντας τους πελάτες μας, την κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας.”

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr