Εθνική Τράπεζα: η έξοδος από την επιτήρηση της Κομισιόν δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, εξωστρέφειας και στρατηγικής για τον Όμιλο

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει έναντι της Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (DGCom) και η έξοδος της Εθνικής από την επιτήρηση της Κομισιόν, που ήταν αποτέλεσμα της 10ετούς κρίσης, δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, εξωστρέφειας και στρατηγικής για τον Όμιλο. Οι τελευταίες κρίσιμες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής και ο περιορισμός των κόκκινων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό.

Αυτό τονίστηκε από τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, όπου έγινε ειδική αναφορά στα υψηλά κεφάλαια και την άνοδο της κερδοφορίας που επιτρέπουν πλέον τη συζήτηση με τις εποπτικές αρχές για διανομή μερίσματος. [Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη παρουσίαση σε αναλυτές, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής, κ. Παύλος Μυλωνάς, είχε αναφερθεί σε ποσοστό 20% από τα κέρδη του 2022, ώστε να μην επηρεαστούν οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας που έχουν ως στόχο να κινούνται στο επίπεδο του 15-20%].

Αναπτυξιακές προοπτικές στην Ελληνική οικονομία

Όσον αφορά την ελληνική οικονομία, ο Πρόεδρος της Εθνικής κ. Γκίκας Χαρδούβελης και κ. Παύλος Μυλωνάς δήλωσαν ότι υπάρχουν αναπτυξιακές προοπτικές λόγω του τουρισμού και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο κ. Χαρδούβελης χαρακτήρισε την ελληνική οικονομία ανθεκτική, η οποία θα αναπτυχθεί φέτος κατά 4%. Ωστόσο, προειδοποίησε για σημαντικούς κινδύνους το 2023 εάν συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο πληθωρισμός καθώς οι κεντρικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε αυστηρότερη νομισματική πολιτική που θα περιορίσουν την αναπτυξιακή προοπτική.

Οι υψηλοί στόχοι που πέτυχε η Εθνική Τράπεζα

Αναφερόμενος ειδικότερα στους υψηλούς στόχους που πέτυχε η Εθνική Τράπεζα, ο κ. Παύλος Μυλωνάς τόνισε μεταξύ άλλων:

Πρώτον, την εντυπωσιακή μείωση των “κόκκινων δανείων”. Μετά από 10 και πλέον χρόνια, ο δείκτης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων διαμορφώθηκε κάτω από 10%, συγκεκριμένα 7%, συγκλίνοντας ταχύτατα προς τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών. Βεβαίως, ο κ. Μυλωνάς δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι η πρόκληση για την οικονομία στον τομέα αυτόν δεν είναι πλέον πώς τα διαχειρίζονται οι τράπεζες, αλλά πώς θα καταφέρουν οι εταιρείες διαχείρισης να εντάξουν και πάλι στην πραγματική οικονομία τα σχεδόν 50 δισεκατομμύρια ευρώ στοιχείων ενεργητικού που διαχειρίζονται. Για τον σκοπό αυτό η Εθνική σύστησε μία νέα ομάδα εντός της τράπεζας, με αποκλειστικό στόχο τη χρηματοδότηση των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία οι διαχειριστές των κόκκινων δανείων θα πουλήσουν σε νέους επενδυτές. Προσβλέπει έτσι, να συμβάλει ενεργά στην επανένταξή τους στην υγιή οικονομία.

Δεύτερον, περνώντας στα υγιή δάνεια, το 2021 η Εθνική Τράπεζα στήριξε τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά με 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ νέα δάνεια, καθαρά, μετά τις αποπληρωμές, που είναι μία επιτυχία και μία συμβολή σημαντική στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2022, η τράπεζα αύξησε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες το μερίδιό της στις νέες εκταμιεύσεις δανείων λιανικής.

Τρίτον, η τράπεζα προχώρησε σε μία θεαματική αναβάθμιση των ψηφιακών της υπηρεσιών, προσφέροντας άλλες ταχύτητες συναλλαγών, μεγάλες διευκολύνσεις για τον μικρό και τον μεγάλο πελάτη της και άλλο, πολύ ευρύτερο, φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Τέταρτον, η Εθνική πέτυχε να ανεβάσει τον δείκτη της κεφαλαιακής της επάρκειας στο 15% (μετά το IFRS 9). Διαθέτει δηλαδή τον μεγαλύτερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στην αγορά, με μεγάλη διαφορά, χωρίς μάλιστα να έχει καταφύγει σε αύξηση κεφαλαίου. Το γεγονός αυτό ανοίγει τη συζήτηση για διανομή μερίσματος, για τη χρήση του 2022.

Πέμπτο, τα προσαρμοσμένα κέρδη του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, μετά από φόρους, ανήλθαν το 2021 σε 834 εκατομμύρια ευρώ. Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη ειδικότερα αυξήθηκαν κατά 40% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στα 450 εκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο που είχε τεθεί για αυτή τη χρονιά. Τέλος, ο κ. Μυλωνάς υπογράμμισε ότι η Εθνική συνάπτει και προσβλέπει σε μελλοντικές στρατηγικές συνεργασίες με fintech, και όχι μόνο, εταιρείες, έτσι ώστε να επιτύχει συνέργειες και να ωφεληθεί από σύνθετες και καινοτόμες υπηρεσίες, σημαντικές για τους πελάτες.

Η συμμαχία με την αμερικανική EVO

Αναφορά έγινε στη στρατηγική συμμαχία με την αμερικανική EVO στα συστήματα πληρωμών και τις υψηλές επενδύσεις στην ψηφιοποίηση της τράπεζας, η οποία αλλάζει ακόμα και το κεντρικό της σύστημα, ενσωματώνοντας σε αυτό όλες τις νέες δομές που προβλέπει το πρόγραμμα μετασχηματισμού. Πρόκειται για αλλαγές που ξεκινούν από την τεχνολογία και τον ανασχεδιασμό των προϊόντων μέχρι την κουλτούρα, την εκπαίδευση του προσωπικού, την επιβράβευση, τον εσωτερικό έλεγχο, την εταιρική διακυβέρνηση και τα κριτήρια ESG.

Νέες τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων 

Στα επόμενα βήματα περιλαμβάνονται τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων που θα μειώσουν περαιτέρω τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά 1,3 δισ. ευρώ και πρόκειται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του γ’ τριμήνου του 2022. Έτσι, ύστερα από προβλέψεις, τα κόκκινα δάνεια για την ΕΤΕ θα αποτελούν παρελθόν, όπως είπε ο κ. Μυλωνάς, διότι ως ποσό θα έχουν μειωθεί στα 500 εκατ. ευρώ. Υπενθύμισε ότι το 2020 τα κόκκινα δάνεια ανέρχονταν σε 10 δισ. ευρώ. Η τιτλοποίηση Frontier ήταν η βασική κίνηση που μείωσε το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, χωρίς να επηρεαστούν τα κεφάλαια της τράπεζας. Αντίθετα, όπως είπε, το “κόστος” της συναλλαγής ήταν μικρότερο κατά 800 εκατ. ευρώ από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί.

Νέα αγορά 25 δισ. στα ακίνητα

Δημιουργείται δομή που θα χρηματοδοτεί τις εταιρείες διαχείρισης δανείων προκειμένου να διαχειρίζονται την ακίνητη περιουσία που είναι συνδεδεμένη ως εξασφάλιση στα δάνεια. Με τον τρόπο αυτό, τα ακίνητα δεν θα καταλήγουν κατά την πλειονότητά τους στον επισπεύδοντα κατά τους πλειστηριασμούς, όπως συμβαίνει σήμερα. Για παράδειγμα, θα χρηματοδοτείται ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση του ακινήτου. Όπως είχε επισημανθεί σε πρόσφατη ημερίδα από στελέχη της Εθνικής, πρόκειται για μια νέα αγορά 25 δισ. ευρώ.

Στις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, ο κ. Μυλωνάς σημείωσε την αποχώρηση από το Λονδίνο και τη Μάλτα, την παραμονή στην Κύπρο, ενώ υπογράμμισε τη σημαντική πορεία της θυγατρικής στη Βόρεια Μακεδονία, όπου παρουσίασε δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 10% και λόγο κόστους προς έσοδα 35%. Στόχος, η περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας στην εκεί αγορά.

Οργανική ανάπτυξη της Τράπεζας

Τόσο ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Γκίκας Χαρδούβελης όσο και ο CEO κ. Παύλος Μυλωνάς αναφέρθηκαν στη σημαντική οργανική ανάπτυξη της Τράπεζας, η οποία αύξησε το μερίδιο στην αγορά δανείων κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, με τον στόχο να κινείται υψηλότερα. Τόνισαν την υψηλή κεφαλαιακή βάση χωρίς αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και απόσχιση του τραπεζικού κλάδου υπό μια εταιρεία συμμετοχών (hive down) για τη μερική αντιμετώπιση της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr