Αυξημένα κατά €233 εκατ. ήταν τα καθαρά κέρδη, για την Eurobank, το α’ τρίμηνο του 2022, σε σχέση με το 2021. Φέτος το αποτέλεσμα ήταν €305 εκατ. ευρώ, έναντι 72 εκατ. ευρώ πέρυσι, με τα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφώνονται στα €0,07 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε 22,9%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, δήλωσε:

“Μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων προκλήσεων, οι επιδόσεις της Eurobank παρέμειναν ισχυρές το πρώτο τρίμηνο του έτους. Παρά τις νέες αντιξοότητες, παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων που είχαμε θέσει σε όλους τους τομείς, όταν παρουσιάσαμε το τριετές πλάνο μας τον περασμένο Μάρτιο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν υψηλότερα των αναμενομένων, τα έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν με ισχυρούς ρυθμούς, οι δείκτες ποιότητας των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων συνέχισαν να βελτιώνονται και η κερδοφορία από τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος αυξήθηκαν σημαντικά σε ετήσια βάση, όλα μαζί συντελώντας σε ένα ισχυρό καθαρό αποτέλεσμα. Βρισκόμαστε, έτσι, σε τροχιά εκπλήρωσης της βασικής μας δέσμευσης για απόδοση ιδίων κεφαλαίων 10% ήδη φέτος και για διανομή μερίσματος από τα κέρδη του τρέχοντος έτους”.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1,4% έναντι του Α΄ Τριμήνου 2021 και διαμορφώθηκαν σε €339 εκατ., από €335 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 24,7% σε €123 εκατ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τη Διαχείριση Περιουσίας και τις Υπηρεσίες Καρτών. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 63 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού, έναντι 58 μονάδων βάσης το Α΄ Τρίμηνο 2021.

Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3,0% στα €222 εκατ. λόγω των εργασιών στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 0,3%. Ο δείκτης κόστους-εσόδων μειώθηκε σε 31,6%, λόγω των υψηλών χρηματοοικονομικών εσόδων.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 10,4% στα €240 εκατ. και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων υπερδιπλασιάστηκαν στα €481 εκατ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €62 εκατ. και αντιστοιχούσαν σε 63 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε €178 εκατ. το Α΄ Τρίμηνο 2022, από €87 εκατ. το Α΄ Τρίμηνο 2021.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €404 εκατ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €305 εκατ. το Α΄ Τρίμηνο 2022.

Κερδοφόρες οι δραστηριότητες στο εξωτερικό 

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €47 εκατ. τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους, από €32 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 13,1% και ανήλθαν σε €68 εκατ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 45,4% σε €57 εκατ. το Α΄ Τρίμηνο 2022. Το 48% περίπου των καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στη Βουλγαρία και το 43% από αυτές στην Κύπρο.

Ο δείκτης NPEs διαμορφώθηκε στο 6,0%, ο δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στο 71,5%, ενώ τα συνολικά NPEs μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα €0,7δισ.

Οι προβλέψεις προς δάνεια διαμορφώθηκαν στις 63 μονάδες βάσης, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στο 16,5% και ο δείκτης FL CET1 στο 13,6%.

Τέλος, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα έφτασαν στα €2,3 δισ. τους 3 πρώτους μήνες του 2022.

Φωκίων Καραβίας: οι προοπτικές ανάπτυξης επιδεινώθηκαν

“Το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι προοπτικές ανάπτυξης επιδεινώθηκαν και οι πληθωριστικές πιέσεις έγιναν εντονότερες, αυξάνοντας τον κίνδυνο του στασιμοπληθωρισμού στην παγκόσμια οικονομία. Το περιβάλλον παραμένει ασταθές, τροφοδοτούμενο από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τη δυσλειτουργία στις αλυσίδες εφοδιασμού, οδηγώντας σε σπειροειδή αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων και της ενέργειας, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας

Παρόλα αυτά, οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία παραμένουν θετικές. Η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με χαμηλότερο των αρχικών εκτιμήσεων, αλλά ικανοποιητικό ρυθμό της τάξης του 3,0%-3,5% το 2022, υποστηριζόμενη από ευρωπαϊκά κονδύλια, αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον και ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού.

Οι επιδόσεις της Eurobank

Μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων προκλήσεων, συνέχισε ο κ. Καραβίας, οι επιδόσεις της Eurobank παρέμειναν ισχυρές το πρώτο τρίμηνο του έτους. Παρά τις νέες αντιξοότητες, παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων που είχαμε θέσει σε όλους τους τομείς, όταν παρουσιάσαμε το τριετές πλάνο μας τον περασμένο Μάρτιο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν υψηλότερα των αναμενομένων, τα έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν με ισχυρούς ρυθμούς, οι δείκτες ποιότητας των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων συνέχισαν να βελτιώνονται και η κερδοφορία από τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος αυξήθηκαν σημαντικά σε ετήσια βάση, όλα μαζί συντελώντας σε ένα ισχυρό καθαρό αποτέλεσμα. Βρισκόμαστε, έτσι, σε τροχιά εκπλήρωσης της βασικής μας δέσμευσης για απόδοση ιδίων κεφαλαίων 10% ήδη φέτος και για διανομή μερίσματος από τα κέρδη του τρέχοντος έτους.

Η Eurobank εστιάζει τις προσπάθειές της στη στήριξη των εταιρικών και ιδιωτών πελατών, ώστε να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του αναπτυξιακού κύκλου. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα υπερέβησαν τα 2,3 δις ευρώ το πρώτο τρίμηνο και η ροή εργασιών παραπέμπει σε ισχυρή επίδοση το δεύτερο τρίμηνο και όλο το 2022″.

Πηγή: economico.gr