Παράλληλο γύρισμα στην κερδοφορία και στην ενίσχυση κεφαλαίων προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο της Eurobank για το 2021. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί παρά τις αρνητικές πιέσεις που θα δεχθεί η τράπεζα (και όλος ο κλάδος) από το κόστος των τιτλοποιήσεων κόκκινων δανείων και το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων λόγω πανδημίας.

Ως αντιστάθμισμα, η Eurobank θα ενισχύσει την κερδοφορία κατά 10%, σε σχέση με το 2020, στις τραπεζοασφάλειες, στις δραστηριότητες δικτύου, τις πιστωτικές κάρτες και τα έσοδα από ενοίκια. Στην πραγματικότητα κεφαλαιοποιεί μία μεγάλη επένδυση σε ένα χαρτοφυλάκιο 6.000 ακινήτων αξίας 2,1 δισ. που προήλθαν από τη Grivalia. Οι επενδύσεις την τελευταία διετία ανήλθαν σε 500 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό τους και το πρόγραμμα αξιοποίησης συνεχίζεται. Ήδη, από την ενοικίαση μόνο 200 ακινήτων αξίας 1,2 δισ. ευρώ έλαβε μισθώματα συνολικής αξίας 91 εκατ. ευρώ το 2020.

Άνοδος κερδοφορίας θυγατρικών

Ταυτόχρονα, περιμένει άνοδο κατά 4% στην κερδοφορία από τις θυγατρικές της στο εξωτερικό, οι οποίες συνέβαλαν θετικά στα αποτελέσματα του 2020. Από τις θυγατρικές της σε Βουλγαρία, Κύπρο, Σερβία και Λουξεμβούργο πριμοδοτήθηκε το 2020 με καθαρά κέρδη 24,9 εκατ. ευρώ. Το 2021 αναμένεται η συμβολή τους μεγαλύτερη κυρίως λόγω της δυναμικής των αγορών αυτών, από την ευρωπαϊκή προοπτική αλλά και από το μεγάλο μέγεθος στήριξης που δέχθηκαν λόγω πανδημίας. Έτσι, η ύφεση το 2020 ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη, ενώ η ανάπτυξη το 2021 εκτιμάται ισχυρότερη κυρίως λόγω διαρθρωτικών κονδυλίων και των επενδύσεων σε υποδομές, τεχνολογία, τουρισμό, ενέργεια και στη στρατηγική απόφαση για προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Νέα τιτλοποίηση κόκκινων δανείων

Οι παραπάνω δύο πυλώνες θα αντισταθμίσουν τις όποιες απώλειες από το κόστος των τιτλοποιήσεων και τον περιορισμού του επιτοκιακού περιθωρίου λόγω των χαμηλών επιτοκίων. Ήδη, η Eurobank ανακοίνωσε ότι εντός του έτους θα δρομολογήσει νέα τιτλοποίηση κόκκινων δανείων ύψους 3,3 δισ. ευρώ μέσω του Ηρακλή 2, κατεβάζοντας τον δείκτη καθυστερήσεων σε μονοψήφιο ποσοστό, ύστερα και από την πρώτη τιτλοποίηση του προγράμματος Ηρακλή (Cairo ύψους 7,5 δισ. ευρώ).

Επίσης, τα χαμηλά επιτόκια που οφείλονται κατά κύριο λόγο από τα προγράμματα ρευστότητας της ΕΚΤ και της στήριξης από την ΕΕ λόγω της πανδημίας. Η περίοδος των χαμηλών επιτοκίων πρόκειται να διαρκέσει ενδεχομένως και πέρα του 2023, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη και μέλη της ΕΚΤ, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν επιθυμεί να διακόψει τις ενέσεις ρευστότητας μέχρι να εμφανιστούν δείγματα για πληθωριστικές πιέσεις που θα οδηγήσουν τον δείκτη τιμών καταναλωτή γύρω στο όριο του 2%.

Παρ’ όλα αυτά, η Eurobank πρόκειται να χορηγήσει εντός του 2021 περίπου 4 δισ. ευρώ, όσο περίπου το 2020. Τα δάνεια αυτά θα κατευθυνθούν στην στήριξη της πραγματικής οικονομίας, δηλαδή στη χρηματοδότηση κυρίως επιχειρήσεων, επενδυτικών σχεδίων και σε στεγαστικά δάνεια.

Άντληση κεφαλαίων

Παράλληλα με την οργανική κερδοφορία, η Eurobank θα προχωρήσει σε κινήσεις άντλησης κεφαλαίων μέσω της έκδοσης ομολογιακού δανείου 1 δισ. ευρώ, με την πρώτη συναλλαγή (500 εκατ. ευρώ) να πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Σύμφωνα με την παρουσίαση της Eurobank στους επενδυτές, αντίστοιχες ομολογιακές εκδόσεις θα πραγματοποιηθούν το 2022 και το 2023.

Διευκρινίζεται ότι οι εκδόσεις αυτές ομολόγων δεν είναι κεφαλαιακή ενίσχυση. Είναι έκδοση senior ομολόγων στα πλαίσια υποχρεώσεων του MREL. Δηλαδή ενός πλαισίου του SRB όπου εντός της επόμενης πενταετίας το άθροισμα των κεφαλαίων και επιλεγμένων υποχρεώσεων (με τα. senior) πρέπει να φτάσει ένα συγκεκριμένο ύψος του σταθμισμένου ενεργητικού.

Πηγή: capital.gr

Πηγή: economico.gr