Σύμφωνα με τον κ. Καραβία, οι λόγοι που καθιστούν τη Eurobank σε θέση να ανοίξει τη συζήτηση για διανομή μερισμάτων από τη χρήση του 2022 είναι οι εξής:

Πρώτον, μικρότερη επίπτωση από την τιτλοποίηση κόκκινων δανείων (Mexico) 5,15 δισ. ευρώ κατά 40 μονάδες βάσης. Αυτό συνέβη λόγω της ανόδου της αγοράς real estate που ενίσχυσε την αξία των collateral των δανείων, της αύξησης του βάθους της αγοράς τιτλοποιημένων δανείων δίνοντας καλύτερες αποτιμήσεις και λόγω των θετικών προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και επικείμενων αναβαθμίσεων στην επενδυτική βαθμίδα στους επόμενους μήνες. Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης επηρεάζει τις αποτιμήσεις κυρίως των senior και mezzanine notes, δηλαδή των δανείων υψηλής και μεσαίας εξασφάλισης.

Δεύτερον, η επικείμενη πώληση των δραστηριοτήτων αποδοχής καρτών, απόφαση που αναμένεται να ληφθεί τις επόμενες εβδομάδες, πρόκειται να ενισχύσει τα κεφάλαια της τράπεζας. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τραπεζικούς αναλυτές, η θετική συμβολή στα κεφάλαια της Eurobank αναμένεται γύρω στις 200 με 250 μονάδες βάσης, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της εν λόγω μονάδας και συγκριτικά τις αποτιμήσεις από αντίστοιχες κινήσεις από Πειραιώς και Alpha Bank (πώληση και συνεργασία με Nexis μέσω κοινής εταιρείας, αντίστοιχα).

Τρίτον, ο σχηματισμός νέων κόκκινων δανείων από την κρίση και τα μορατόρια είναι μικρότερος από τις προβλέψεις (600 εκατ. ευρώ σε όλο το έτος).

Τέταρτον, οι καταθέσεις αυξάνονται (ρευστότητα) και αναμένεται ενίσχυση της ζήτησης για δάνεια στα επόμενα τρίμηνα.

Πέμπτον, η αυξημένη ρευστότητα και τα χαμηλά επιτόκια έχουν αυξήσει την κερδοφορία μιας από τις βασικές πηγές εσόδων του ομίλου που είναι η διαχείριση περιουσίας και τα αμοιβαία κεφάλαια.

Έκτον, οι διεθνείς δραστηριότητες πραγματοποιούν κέρδη, συμβάλλοντας με περισσότερο από 30% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου. Ταυτόχρονα, συνεχίζει την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας σε Κύπρο, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Λονδίνου και Σερβία, με δύο, μάλιστα πρόσφατα ντιλ σε Κύπρο και Σερβία, από όπου αναμένονται και μερίσματα.

Έβδομον, οι επενδύσεις στο real estate υπεραποδίδουν λόγω της ανόδου της αγοράς ακινήτων και η τράπεζα θα συνεχίσει να επενδύει το ποσό των 300 εκατ. ευρώ την επόμενη διετία.

Πηγή: economico.gr