Για το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, η αύξηση ήταν 1,5%, με το 19,2% του γενικού πληθυσμού να βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας.

Ποιοι απειλούνται περισσότερο

Στο ίδιο group με την Ελλάδα κατατάσσονται και οι Ισπανία, Κροατία, Ιταλία και Σλοβενία, όπου το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας παρουσίασε εξίσου ανοδική πορεία. Ειδικότερα:

  • Ισπανία: Αυξήθηκε κατά 1,5% και έφθασε στο 21,2% για το σύνολο του πληθυσμού, αυξήθηκε κατά 1,5% και έφθασε στο 21,3% για τις ηλικίες 18 έως 64 ετών.
  • Κροατία: Αυξήθηκε κατά 1% και έφθασε στο 19,1% για το σύνολο του πληθυσμού, αυξήθηκε κατά 1% και έφθασε στο 15,4% για τις ηλικίες 18 έως 64 ετών.
  • Ιταλία: Αυξήθηκε κατά 0,5% και έφθασε στο 20,7% για το σύνολο του πληθυσμού, αυξήθηκε κατά 1% και έφθασε στο 21,3% για τις ηλικίες 18 έως 64 ετών.
  • Σλοβενία: Αυξήθηκε κατά 1% και έφθασε στο 13,4% για το σύνολο του πληθυσμού, αυξήθηκε κατά 1,5% και έφθασε στο 12,3% για τις ηλικίες 18 έως 64 ετών.

Άνοδος σημειώθηκε και στις Πορτογαλία, Μάλτα, Βουλγαρία, Αυστρία, Ιρλανδία και Σουηδία, αλλά το ποσοστό της αύξησης ήταν μη στατιστικά σημαντικό.

Πηγή: economico.gr