Φάουλ της ΤτΕ η μη καταβολή τόκων στα μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

243 εκατομμύρια ευρώ διαχειρίζεται σύμφωνα με την ετήσια χρηματοοικονομική της
έκθεση, του 2022, η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστήριου Αθηνών ΑΕ –
ATHEXClear μέλος του Ομίλου της ΕΧΑΕ. Αντίστοιχα η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών
Χρηματιστήριου Ενέργειας ΑΕ -ENEXClear που ανήκει στο Χρηματιστήριο Ενέργειας
διαχειρίζεται 557 εκ ευρώ.

Το ποσό αυτό, συνολικά 800 εκ ευρώ, ανήκει στα εκκαθαριστικά μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και αποτελεί την υποχρεωτική τους συμμετοχή στο Ταμείο Εκκαθάρισης και σε υποχρεωτικές εγγυήσεις και ασφάλειες προκειμένου αυτά να μπορούν να διενεργούν συναλλαγές.

Τα χρήματα αυτά βρίσκονται κατατεθειμένα σε λογαριασμούς που διατηρούν η ATHEXClear
και η ENEXCLlear (κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι των χρηματιστηρίων αυτών) στο σύστημα
πληρωμών target στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος όμως αρνείται να
καταβάλει επιτόκιο για τα χρήματα αυτά. Το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει ορίζει όμως
σαφώς ότι οι λογαριασμοί αυτοί είναι έντοκοι.

Όταν η Κεντρική Τράπεζα κρατάει τους τόκους…

Σύμφωνα με την ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2) –‘Άρθρο 11- Λογαριασμοί εγγυητικού κεφαλαίου και τοκισμός’, ‘Κεφάλαια που πιστώνονται στο λογαριασμό εγγυητικού κεφαλαίου ορισμένου κεντρικού αντισυμβαλλομένου με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τοκίζονται με το επιτόκιο καταθέσεων’.

Αλλά και με νεότερη ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ)
2022/912 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στις 24ης Φεβρουαρίου 2022 –
‘ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I -Άρθρο 12 -Τοκισμός λογαριασμών’ η ΕΚΤ διευκρινίζει ότι ‘ Τα υπόλοιπα
διάρκειας μίας ημέρας σε τεχνικό λογαριασμό ΕΣ του TIPS ή σε τεχνικό λογαριασμό ΕΣ του
ΔΣΧ στο πλαίσιο της διαδικασίας διακανονισμού ΕΣ Δ, καθώς και τα εγγυητικά κεφάλαια,
συμπεριλαμβανομένων όσων τηρούνται σε λογαριασμό εγγυητικού κεφαλαίου ΕΣ,
τοκίζονται με το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων’

Εκτός κοινής λογικής και οδηγιών της ΕΚΤ

Από τον Σεπτέμβριο του 2023 το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει ανέλθει στο 4% (European Central Bank Deposit
Facility). Το επιτόκιο αυτό μέχρι τον Ιούλιο του 2022 οπότε έγινε 0%, παρέμενε αρνητικό –
0,5%. Από τον Σεπτέμβριο του 2022 γίνεται θετικό 0,75% και έκτοτε ανεβαίνει με
διαδοχικές αποφάσεις της ΕΚΤ μέχρι το 4% που είναι σήμερα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος παρά την κοινή λογική, τις σαφείς οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και την πρακτική που ακολουθείται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν θεωρεί ακόμη σκόπιμο να καταβάλλει τόκους για τα 800 εκ ευρώ που έχουν κατατεθειμένα για λογαριασμό των μελών τους οι Κεντρικοί Αντισυμβαλλόμενοι του ΧρηματιστήριουΑθηνών και του Χρηματιστήριου Ενέργειας. Δηλαδή για ποσά για τα οποία στην αγορά οι επιχειρήσεις της ενέργειας και του χρηματοοικονομικού τομέα εάν θέλουν να
χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να καταβάλουν πολύ υψηλά επιτόκια…

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr