ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος οδήγησαν την υπέρβαση του στόχου των φορολογικών εσόδων

Στα 4,928 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα από φόρους τον Ιανουάριο και ήταν αυξημένα κατά 525 εκατ. ευρώ ή κατά 12% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Όπως δείχνουν τα στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος οδήγησαν στην υπέρβαση του στόχου των φορολογικών εσόδων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, για την περίοδο του Ιανουαρίου 2023, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,480 δισ. ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα 917 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2023 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 και ελλείμματος 1,199 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2,773 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,147 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 15 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2022.

Το ύψος των καθαρών εσόδων

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 7,166 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 574 εκατ. ευρώ ή 8,7% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα αυξημένα φορολογικά έσοδα και επιτυγχάνεται παρά την αύξηση που παρατηρήθηκε στις επιστροφές των φορολογικών εσόδων.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,611 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 758 εκατ. ευρώ ή 11,1% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα ανά κατηγορία

Συγκεκριμένα τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Α. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 4,928 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 525 εκατ. ευρώ ή 12% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.

Ειδικότερα τον μήνα Ιανουάριο 2023, για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

  •          Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2,277 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 246 εκατ. ευρώ.
  •         Τα έσοδα των ΕΦΚ διαμορφώθηκαν σε 492 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 34 εκατ. ευρώ.
  •         Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας διαμορφώθηκαν σε 120 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 17 εκατ. ευρώ.
  •        Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 1,475 δισ. ευρώ, και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 261 εκατ. ευρώ.

Β.  Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο.

Γ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 2,336 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 120 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Ποσό 1,718 δισ. ευρώ αφορά την εκταμίευση της αναμενόμενης δεύτερης δόσης του 2022, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0», ενώ ποσό 592 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 109 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Δ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 70 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.

Ε. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 272 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 111 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Εκ των 272 εκατ. ευρώ, ποσό 9 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 23 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

ΣΤ. Στην κατηγορία «Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων» δεν καταγράφηκαν έσοδα, όπως είχε προβλεφθεί στο στόχο.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 445 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 184 εκατ. ευρώ από τον στόχο (261 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 601 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 86 εκατ. ευρώ από τον στόχο (515 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2023 ανήλθαν στα 5,686 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 12 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (5,674 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023, ενώ παρουσιάζονται αυξημένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, κατά 632 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων μεταβιβάσεων τακτικού προϋπολογισμού κατά 615 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr