“Ο δρόμος της επιστροφής στην ανάπτυξη περνά μέσα από την ενίσχυση των κλάδων της οικονομίας που εμφανίζουν επενδυτική δυναμική και έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό. Ένας κατ’εξοχήν τέτοιος κλάδος είναι η εγχώρια βιομηχανία φαρμάκου. Τα ελληνικά φάρμακα αναπτύσσονται και παράγονται με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής στα 27 εργοστάσια της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και αναγνωρίζονται διεθνώς ως ποιοτικά και αξιόπιστα.

Η εγχώρια βιομηχανία φαρμάκου εξάγει φάρμακα σε περισσότερες από 85 χώρες, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, οι εξαγωγές φαρμάκων κατέγραψαν αύξηση 59,7% συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Αυτή η μοναδική εξαγωγική δυναμική αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αν συνυπολογιστεί πως ταυτόχρονα καλύφθηκαν οι εγχώριες ανάγκες φαρμάκου περισσοτέρων από 3 εκατ. ασθενών.”

Η δήλωση αυτή του προέδρου της πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας Θεόδωρου Τρύφων αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς της αναπτυξιακής φιλοσοφίας του κλάδου – και των θέσεων που αναπτύσει στη δημόσια συζήτηση για τη νέα σελίδα της οικονομίας το 2021: Ανάπτυξη, μέσα από στρατηγική επενδύσεων στους πρωτοπόρους δυναμικούς κλάδους που πρέπει να ποντάρει η Ελλάδα.

Γιατί είναι αναγκαία η στήριξη του μεταποιητικού κλάδου

Με δυό λόγια, οι αναπτυξιακές θέσεις που αναπτύσει η ΠΕΦ (και που είναι σε γνώση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των αρμόδιων στελεχών της κυβέρνησης) είναι:

 • Αναγκαία η στήριξη του μεταποιητικού κλάδου: Η επιστροφή στην ανάπτυξη περνά μέσα από την μεγέθυνση του μεταποιητικού τομέα του οποίου η συμμετοχή στο ΑΕΠ είναι μόλις 8%, πολύ χαμηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
 • Εξωστρέφεια και επενδύσεις: Είναι αναγκαία η υιοθέτηση ενός οικονομικού μοντέλου με αναπτυξιακό πρόσημο το οποίο θα αφορά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας, στην ανάταξη της αγοράς εργασίας, και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
 • Ο δρόμος της επιστροφής στην ανάπτυξη περνά μέσα από την ενίσχυση των εξωστρεφών κλάδων της οικονομίας που εμφανίζουν επενδυτική δυναμική και έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό. Ένας κατ’ εξοχήν τέτοιος κλάδος είναι η εγχώρια βιομηχανία φαρμάκου.

Ποιά είναι η δυναμική της Ελληνικής βιομηχανίας

 • Τα ελληνικά φάρμακα αναπτύσσονται και παράγονται με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής στα 27 εργοστάσια της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και αναγνωρίζονται διεθνώς ως ποιοτικά, αξιόπιστα και οικονομικά προϊόντα
 • Εξάγονται σε περισσότερες από 85 χώρες και ελέγχονται από 80 οργανισμούς φαρμάκων διεθνώς.
 • Σύμφωνα με στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε) το πρώτο εξάμηνο του 2020, οι εξαγωγές φαρμάκων κατέγραψαν αύξηση 59,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019
 • Μάλιστα σύμφωνα με τον ίδιο φορέα η αύξηση των εξαγωγών φαρμάκου στο εννιάμηνο του τρέχοντος έτους αγγίζει το 50,3%

Ποιά η συμβολή της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας στην περίοδο της πανδημίας

 • Στην Ελλάδα δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ελλείψεις καθώς η εγχώρια βιομηχανία φαρμάκου διασφάλισε την επάρκεια αναγκαίων φαρμάκων στην ελληνική αγορά
 • Αυτό δεν συνέβη σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης που αντιμετώπισαν ελλείψεις σε αναγκαία φάρμακα και ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό, εξαιτίας της εξάρτησής τους από τις εισαγωγές τρίτων χωρών
 • Εν μέσω πανδημίας, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία εξασφάλισε την κάλυψη των αναγκών σε περισσότερους από 3 εκατ. ασθενείς, διαθέτοντας επαρκή αποθέματα φαρμάκων και πρώτων ύλων σε ικανό βάθος χρόνου
 • Στο πρώτο κύμα της πανδημίας, οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες παρήγαγαν δωρεάν αντισηπτικά για την θωράκιση του προσωπικού της πρώτης γραμμής στα νοσοκομεία

Πως επενδύει η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία

Εκτός όμως από τη διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων στην εγχώρια αγορά, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία διαθέτει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, προγραμματίζοντας επενδύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας.

Οι επενδύσεις αυτές σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ (Ιούλιος 2020):

 • Έχουν μοναδική ποπλλαπλασιαστική αξία στο ΑΕΠ της χώρας και στα δημόσια έσοδα
 • Η επίδραση των επενδύσεων στο ΑΕΠ κυμαίνεται μεταξύ 86% και 129% του επενδυόμενου ποσού
 • Τα δημόσια έσοδα αυξάνονται από 22,5% έως 30%
 • Για κάθε 10 εκατ. ευρώ επενδύσεων δημιουργούνται έως και 250 νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Στην ίδια μελέτη, επισημαίνεται ότι από το 2008 έως το 2019, η απασχόληση στο κλάδο σημείωσε αύξηση με ετήσιο ρυθμό μεταβολής +3,1%

Από παλαιότερη μελέτη του ΙΟΒΕ (2013) γίνεται σαφές ότι για κάθε 1.000 ευρώ που δαπανώνται σε φάρμακα που παράγονται στην Ελλάδα, το ΑΕΠ της χώρας ενισχύεται κατά 3.420 ευρώ.

Επίσης η ελληνική φαρμακοβιομηχανία:

 • Εμφανιζει αξιόλογη παραγωγή φαρμάκων ~1 δις. ευρώ το 2018
 • Η προστιθέμενη αξία των φαρμακευτικών προϊόντων τοποθετείται στο 3,4% της μεταποίησης, δηλαδή περίπου στα 560 εκατ.ευρώ

Ποιά η συμβολή της Ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην απασχόληση

 • Η εγχώρια βιομηχανία φαρμάκου απασχολεί άμεσα 11.000 εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης. Μέγεθος που αντανακλά πάνω από το 60% της συνολικής απασχόλησης του κλάδου
 • Εμμέσως υποστηρίζονται 13.400 θέσεις εργασίας σε συναφείς κλάδους που συνδέονται με αυτήν
 • Άλλες περίπου 29.000 θέσεις εργασίας προκύπτουν ως αποτέλεσμα της καταναλωτικής δαπάνης από τους καταβαλλόμενους μισθούς
 • Κατά συνέπεια, η συνολική επίδραση του κλάδου αγγίζει τις 53.100 θέσεις εργασίας
 • Ακόμη η ελληνική φαρμακοβιομηχανία επενδύει πάνω από 50 εκατ. ευρώ ετησίως σε E&A συνεργαζόμενη με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Γιατί πρέπει να αρθούν τα αντικίνητρα που δεσμεύουν την ανάπτυξη

Ωστόσο η πλήρης αξιοποίηση της επενδυτικής και αναπτυξιακής δυναμικής της παραγωγικής φαρμακοβιομηχανίας, απαιτεί την άρση των υφιστάμενων αντικινήτρων. Συγκεκριμένα:

 • Η υποχρηματοδότηση της Υγείας και ειδικότερα της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης
 • Οι ολοένα αυξανόμενες επιβαρύνσεις rebate και clawback, προκειμένου να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι για τη φαρμακευτική δαπάνη που επέβαλαν τα Μνημόνια. Οι υπερβολικές αυτές επιβαρύνσεις, μαζί με την άμεση φορολογία οδηγούν στην αφαίμαξη του 70% του κύκλου εργασιών των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών.
 • Η καθυστέρηση στην απόδοση των διαρθρωτικών μέτρων για τη βιώσιμη συγκράτηση του κόστους

Γιατί είναι αναγκαία μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική

Για να μπορέσει ο κλάδος να αναπτύξει την επενδυτική δυναμική του και να μετριαστούν οι επιπτώσεις της κρίσης, απαιτείται η υιοθέτηση μιας συνεκτικής αναπτυξιακής πολιτικής, η οποία θα επιτρέψει τη διοχέτευση πόρων σε αναπτυξιακές δραστηριότητες και περισσότερες επενδύσεις. Συγκεκριμένα η νέα φαρμακευτική πολιτική πρέπει να έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 • Εξορθολογισμός των υπέρμετρων επιβαρύνσεων (clawback & rebate)
 • Διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης (Η Πολιτεία έκανε θετικά βήματα προχωρώντας πρόσφατα στη διμιουργία ξεχωριστού λογαριασμού για τα εμβόλια, ενώ όπως ανακοίνωσε αναζητεί βιώσιμη λύση για την κάλυψη των ανασφαλίστων. Ωστόσο χρειάζεται ενίσχυση των προσπαθειών και παρόμοιων πρωτοβουλιών)
 • Ενίσχυση του μέτρου του συμψηφισμού clawback-επενδύσεων που εφαρμόστηκε πρόσφατα με μεγάλη επιτυχία
 • Χρήση του εργαλείου των υπεραποσβέσεων ως κίνητρο για επενδύσεις σε E&A
 • Διαμόρφωση σχεδίου δράσης για την προώθηση των εξαγωγών
 • Ρεαλιστική τιμολόγηση με μέριμνα για την βιωσιμότητα των οικονομικών φαρμάκων εξορθολογισμός της συνταγογράφησης και της ασφαλιστικής αποζημίωσης, με στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών στα κάθε απαραίτητη θεραπεία σε προσιτό κόστος
 • Αύξηση της χρήσης γενοσήμων και των οικονομικότερων φαρμάκων γενικότερα, μέσω σχετικών κινήτρων προς όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα αξίας του φαρμάκου.

ΠΗΓΗ: healthmag.gr

 

 

 

Πηγή: economico.gr