Διαφωνίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ταμείο Ανάκαμψης

Της Δάφνης Γρηγοριάδη

 Η αιτία των καθυστερήσεων: Οι διαφωνίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις λεπτομέρειες του Ταμείου Ανάκαμψης δημιουργούν καθυστερήσεις στην εκκίνηση του. Μήλο της έριδος το συνολικό ύψος του Δημοσιονομικού πλαισίου και η μορφή του μηχανισμού υπεράσπισης του κράτους δικαίου για το οποίο χώρες όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία έχουν εκφράσει αντιρρήσεις.

Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι:  Aκυρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής του Νοεμβρίου αφού ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις, έτσι το ζήτημα θα τεθεί ξανά στο τραπέζι τον  Δεκέμβριο. Αρχικός στόχος ήταν η εκκίνηση του ταμείου τον Ιανουάριο του 2021  η οποία μάλλον θα καθυστερήσει. Αυτό σημαίνει πως το κράτη-μέλη θα πρέπει για λίγο ακόμη να στηριχθούν στα μέτρα που λαμβάνουν τα ίδια για την θωράκιση της πραγματικής οικονομίας.

Τι σημαίνει η καθυστέρηση της πρώτης εκταμίευσης για την Ελλάδα

Ο ρόλος του ταμείου είναι άκρως καθοριστικός  για την πορεία του ΑΕΠ της χώρας. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2021 αναφέρεται ότι η συνεισφορά της πρώτης εκταμίευσης δύναται να φτάσει το 2%  του ΑΕΠ το επόμενο έτος. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι το ΑΕΠ μπορεί από το 5,5% που είναι το σενάριο βάσης, να ανέλθει εξαιτίας του ταμείου στο 7,5%.

Μια καθυστέρηση στην εκταμίευση σίγουρα θα αφήσει πίσω το παραπάνω σενάριο. Αυτό θα είχε συνέπειες στον χρόνο  υλοποίησης επενδύσεων και την ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας της έρευνας και της ανάπτυξης, δηλαδή σε κλάδους με υψηλή προστιθέμενη αξία για τους οποίους ετοιμάζονται σχέδια αυτή την στιγμή και θα σταλούν στους θεσμούς προς έγκριση.

Οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις: Ακόμη και αν υπάρχουν καθυστερήσεις, ο προσανατολισμός των χρημάτων  παραμένει ο ίδιος. Έμφαση κυρίως σε δημόσιες επενδύσεις (κατά 80%) και δευτερευόντως σε ιδιωτικές. Αυτό, καθώς η προτεραιότητα σε μεγάλα δημόσια έργα πυροδοτεί ευκολότερα την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Πηγή: economico.gr