Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κι έδειξαν ισχυρές αντοχές στην κρίση του κορονοϊού – διαθέτουν όμως λόγω μνημονιακής προϊστορίας και υψηλότερο, και σωρευμένο, βάρος «κόκκινων» δανείων συγκριτικά με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των περισσότερων χωρών της ευρωζώνης.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας έκρουσε χθες «καμπανάκι» για τα δάνεια της πανδημίας, προειδοποιώντας ότι οι επιπτώσεις τους ίσως έχουν υποτιμηθεί.

«Πολλές τράπεζες της ευρωζώνης έχουν υποτιμήσει τις ζημιές από δάνεια που θα φέρει η πανδημία,  ειδικά ανάμεσα στους ενήμερους πελάτες που προστατεύονται από τα μορατόρια» είπε ο Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στο συνέδριο 8th Banking Forum & FinTech Expo. Και επεσήμανσε ότι το νέο κύμα των επισφαλειών θα είναι υψηλότερο για τις τράπεζες που ήδη έχουν υψηλά κόκκινα δάνεια, όπως οι ελληνικές.

“Η πανδημία θα φέρει νέα κόκκινα δάνεια 8-10 δις”

Η εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδος είναι πως το βάρος των «κόκκινων» δανείων που θα κληροδοτήσει η κρίση του κορονοϊού θα είναι της τάξης των 8 με 10 δις για τις ελληνικές τράπεζες και θα είναι αναλογικά μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό που θα επωμιστούν τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα της Ευρώπης,

Περιγράφοντας το πρόβλημα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είπε ότι παρότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων έχουν μειωθεί κατά περίπου 50 δισ. ευρώ από την κορύφωσή τους το Μάρτιο του 2016, το ποσοστό τους (Σεπτέμβριος 2020) διατηρείται στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 35,8%. Και σε κάθε περίπτωση, βρίσκεται, πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ.

Το γεγονός αυτό ενισχύει και το επίπεδο συναγερμού, παρά την ικανοποιητικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Όπως επεσήμανε, άλλωστε, ο Γιάννης Στουρνάρας, ο συγκεκριμένος δείκτης θα επηρεαστεί αρνητικά από τις επερχόμενες εξελίξεις – όπως, από την εφαρμογή των λογιστικών προτύπων ΙFRS9, το κόστος που ενέχουν οι τιτλοποιήσεις των «κόκκινων» δανείων που έχουν γίνει ή προγραμματίζονται για το μέλλον, καθώς και από τη χαμηλή ποιότητα του κεφαλαίου τους (καθώς το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορά κατά κύριο λόγο αναβαλλόμενη φορολογία).

Η πρόταση για την bad bank

Τούτων δοθέντων, ο κεντρικός τραπεζίτης επέμεινε και στην γνωστή πρότασή του ότι παράλληλα με το πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων ΗΡΑΚΛΗΣ θα πρέπει να προχωρήσει και η δημιουργία της λεγόμενης bad bank («κακής τράπεζας»).

Όπως υποστηρίζει ο Γιάννης Στουρνάρας, η bad bank θα μπορούσε, να οδηγήσει σε μία περαιτέρω μείωσή των «κόκκινων» δανείων έως 40 δισ. ευρώ, ενώ το κόστος από την λειτουργία της δεν θα το αναλάβει ο έλληνας φορολογούμενος αλλά οι ίδιες οι τράπεζες.

Πηγή: economico.gr