τεχνητή νοημοσύνη

Η εφορία περνάει στην ψηφιακή εποχή, προς μεγάλη απογοήτευση των φοροφυγάδων, οι οποίοι όταν ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός τους, θα είναι πολύ δύσκολο να κρυφτούν από τα ραντάρ της.

183 εκατ ευρώ για το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή 

Το πέρασμα στη νέα εποχή, θα γίνει με τη διάθεση 183 εκατ. ευρώ, τα οποία θα στηρίξουν την υλοποίηση έργων από τον Ιούλιο του 2021, ενώ μέχρι το τέλος του ίδιου έτους θα προστεθούν στη φαρέτρα του φοροεισπρακτικού και ελεγκτικού μηχανισμού επιπλέον εργαλεία που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές.

Τεχνητή νοημοσύνη, επιτάχυνση επιστροφών ΦΠΑ χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και την εφορία, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αναβάθμιση του Taxis και ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό της νέας εφορίας.

Η φορολογική διοίκηση για πρώτη φορά ακολουθεί τις διεθνείς πρακτικές και σε ορισμένες περιπτώσεις βρίσκεται μπροστά από πολλά κράτη της Ε.Ε. που σκέφτονται ή σχεδιάζουν την εφαρμογή εργαλείων όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία ή η ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Τα νέα εργαλεία που θα οδηγήσουν την εφορία στην ψηφιακή εποχή είναι:

• Αναβάθμιση των ψηφιακών συστημάτων της ΑΑΔΕ με τη χρήση και τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και άλλων προηγμένων αναλυτικών εργαλείων, ώστε να αξιοποιηθούν οι μεγάλοι όγκοι δεδομένων που διαθέτει και να διευκολυνθεί ο ψηφιακός έλεγχος των οικονομικών συναλλαγών.

• Επιτάχυνση επιστροφών ΦΠΑ. Η πρόταση στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών μεταξύ των φορολογικών υπηρεσιών και των επιχειρήσεων. Αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλες τις ψηφιακές συναλλαγές με σκοπό την περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση και τη μέγιστη δυνατή αυτοματοποίηση των επιστροφών του ΦΠΑ.

• Μέτρα για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Aπλοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και ΑΑΔΕ, μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις μέσω των ηλεκτρονικών βιβλίων (myData), ηλεκτρονικών τιμολογίων και τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

• Διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των POS αλλά και των τιμολογήσεων με τις φορολογικές και ελεγκτικές αρχές, με θέσπιση κινήτρων για την προσαρμογή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις νέες απαιτήσεις και στην προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού.
• Ψηφιακός μετασχηματισμός και εκσυγχρονισμός της ΑΑΔΕ.

Πηγή: economico.gr