H κλιματική αλλαγή  βρέθηκε στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής

Της Δάφνης Γρηγοριάδη

H κλιματική αλλαγή: Μεταξύ άλλων  βρέθηκε στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής. Στόχος των ηγετών είναι μέχρι το 2050 όλα τα κράτη-μέλη να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιέζει για ακόμη μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών κατά 60%.

Mια αξία αποδεκτή: Eίναι η  προστασία του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, από όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από την χώρα, την θρησκεία, τις πεποιθήσεις. Ωστόσο, το οικονομικό συμφέρον κάθε χώρας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο πόσο γρήγορα και κατά πόσο θα πραγματοποιηθεί η μετάβαση προς την βιώσιμη ανάπτυξη.

 Το οικονομικό συμφέρον εμπόδιο της μετάβασης: Οι χώρες  για παράδειγμα της ανατολικής ΕΕ που εξαρτώνται από τον άνθρακα σε μεγάλο μέρος για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών, είναι λιγότερο ενθουσιώδεις. Χαρακτηριστική είναι η στάση της  Πολωνίας πέρυσι η οποία δεν αποδέχτηκε  τον στόχο της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Στην προσπάθεια μετάβασης θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η ενεργειακή πολιτική κάθε χώρας ώστε να οδηγηθούμε σε μια κοινή και αποδεκτή συμφωνία. Μάλιστα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel με αφορμή την Σύνοδο Κορυφής δήλωσε ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερη πολιτική βούληση για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.

Ανησυχητικό είναι το γεγονός οτι: Οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων είναι αιτία πρόωρων θανάτων στην ΕΕ καθώς προκαλούν αναπνευστικά προβλήματα τα οποία έχουν και υψηλό υγειονομικό κόστος με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το δημόσιο σύστημα υγείας. Έρευνες δείχνουν ότι ετησίως καταγράφονται στην ΕΕ 40.000 πρόωροι θάνατοι εξαιτίας των ρύπων κυρίως σε αστικές περιοχές με αυξημένη κίνηση . Όσον αφορά την  Ελλάδα, έχει σχεδόν διπλάσια αναλογία πρόωρων θανάτων από ατμοσφαιρικούς ρύπους, συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της ένωσης.

Τα κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση: Tο παραπάνω στοιχείο είναι ανησυχητικό και αποτελεί έναν από τους λόγους για τον οποίο προωθείται η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η ηλεκτροκίνηση, βρίσκεται ακόμη σε άγουρο στάδιο καθώς το κόστος είναι υψηλό ακόμη και αν κάποιος λάβει κρατική επιδότηση. Με την πάροδο του χρόνου και την τεχνολογική εξέλιξη οι τιμές θα πέσουν καθώς όσο προχωρά η απόσβεση της επένδυσης  στην νέα τεχνολογία τόσο μειώνεται η τιμή του τελικού καταναλωτικού προϊόντος. Προς το παρόν, έχει παρατηρηθεί αυξημένο ενδιαφέρον για ηλεκτρικά ποδήλατα τα οποία είναι χαμηλού κόστους και παράλληλα βοηθούν στην διατήρηση της σωματικής ευεξίας.   

Ο κορωναϊός αποτελεί αφορμή: Για την εναρμόνιση της ΕΕ με τους στόχους βιωσιμότητας καθώς το 37% του ταμείου ανάκαμψης  θα κατανεμηθούν σε επενδύσεις που σχετίζονται με την υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών. Eπιπλέον, εκτός από την προστασία του κλίματος έτσι θα επισπευσθεί και η ανάταση της οικονομίας καθώς πρόκειται για επενδύσεις με υψηλή  προστιθέμενη αξία.

Πηγή: economico.gr