ηλεκτρονικό

Μέχρι και σήμερα το Δημόσιο δεν γνωρίζει την περιουσιακή κατάσταση των φορέων του, είτε αυτή είναι κινητή είτε ακίνητη.

Βέβαια, η υποχρέωση πλέον των φορέων να τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος και μόλις 5% στις εμπορικές βοηθά το κεντρικό κράτος να γνωρίζει τα ταμειακά τους διαθέσιμα, αλλά όχι την ακίνητη περιουσία τους και τις υποχρεώσεις τους.

Πλέον, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής,  το υπουργείο Οικονομικών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που σχεδιάζει, και η οποία εντάσσεται στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, θα μπορεί σε πραγματικό χρόνο να γνωρίζει την ακριβή απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της κεντρικής διοίκησης αλλά και του συνόλου των φορέων της γενικής κυβέρνησης και της περιουσιακής διάρθρωσής τους.

Θα γνωρίζει τις προμήθειες φορέων και κεντρικής διοίκησης

Παράλληλα, θα γνωρίζει τις προμήθειες των φορέων και της κεντρικής διοίκησης, τους συναλλασσόμενους και το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων και προμηθειών. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να μπει ένα τέλος στην κατασπατάληση δημοσίου χρήματος και ταυτόχρονα να μη δημιουργούνται νέα ληξιπρόθεσμα χρέη.

Με αυτόν τον τρόπο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα μπορέσει να κατανείμει καλύτερα τις δαπάνες ανά φορέα, ενώ θα σταματήσει η οριζόντια μείωση των λειτουργικών δαπανών που γινόταν το προηγούμενο διάστημα για να καλυφθούν «τρύπες», κυρίως τις μνημονιακές χρονιές, που είχε ως αποτέλεσμα πολλοί οργανισμοί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κυβέρνηση θα ζητήσει από όλους τους φορείς αλλά και από τα υπουργεία να προχωρήσουν σε πλήρη απογραφή του εξοπλισμού των συμβάσεων που υπάρχουν και «τρέχουν» τη στιγμή της απογραφής, των παραγγελιών που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και της κινητής και της ακίνητης περιουσίας.

Το έργο θα δίνει τις εξής δυνατότητες

Συγκεκριμένα το έργο Gov-ERP «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη Λοιπή Γενική Κυβέρνηση», συνολικού ύψους 51.522.000 ευρώ, θα δίνει τη δυνατότητα:

• καταγραφής όλων των ροών του δημοσίου χρήματος, σε όλα τα στάδια της δαπάνης,

• επίσπευσης των πληρωμών της κεντρικής διοίκησης,

• ορθής και άμεσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας,

• βελτίωσης των διαδικασιών κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού,

• σύγκλισης του σχεδίου λογαριασμών με το σχέδιο λογαριασμών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και συμβατότητας με άλλες διεθνείς οικονομικές ταξινομήσεις (ESA 2010, GFSM 2014).

Τί θα περιλαμβάνει η νέα πλατφόρμα

Οπως τονίζεται από το υπουργείο Οικονομικών, η νέα πλατφόρμα δημοσιονομικής διαχείρισης θα περιλαμβάνει:

1. Τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των χρηματοοικονομικών σταδίων εκτέλεσης της σύμβασης και προμηθειών. Επίσης θα υποστηρίζονται η εισαγωγή, αποθήκευση και παρακολούθηση όλων των χρηματοοικονομικών παραστατικών που πρέπει να παρέχονται από τους συναλλασσόμενους (προμηθευτές, πάροχοι, εργολάβοι κ.λπ.) και θα ενημερώνονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο όλα τα εμπλεκόμενα υποσυστήματα της χρηματοοικονομικής λογιστικής, όπως αποθήκες, μητρώα παγίων, μητρώα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, μητρώα εγγυήσεων, μητρώα χρηματοοικονομικών κινδύνων κ.λπ. H διαδικασία των προμηθειών θα υποστηρίζεται από σύστημα κωδικοποίησης/κατηγοριοποίησης των αγαθών και υπηρεσιών.

2. Την άμεση επικοινωνία, μέσω του «Κέντρου Διαλειτουργικότητας», με όλα τα οριζόντια συστήματα του Δημοσίου, όπως ενδεικτικά τα TAXIS, e-ΠΔΕ, ΕΣΗΣΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.

3. Την κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμού επιδόσεων και της εισαγωγής της περιβαλλοντικής διάστασης του προϋπολογισμού (green budgeting).

4. Tην παρακολούθηση της ρευστότητας της κεντρικής διοίκησης και των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο


Πηγή: economico.gr