Η ΔΕΗ πουλάει το 49% της ΔΕΔΗΕ

H ΔΕΗ ανακοίνωσε για τις 29 Ιανουαρίου του 2021 το διαγωνισμό για την πώληση του 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ, διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας που είναι 100% θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, με 7,6 εκατομμύρια πελάτες.

Η ΔΕΗ, θα διενεργήσει το διαγωνισμό ως κύριος μέτοχος της εταιρείας και αφού προηγουμένως συνεισφέρει στον ΔΕΔΔΗΕ τα περιουσιακά στοιχεία του δικτύου διανομής που σήμερα ανήκουν στην ίδια, τα χρέη αλλά και άλλες υποχρεώσεις που σχετίζονται με την επιχείρηση.

Από τα στοιχεία της προκήρυξης προκύπτει:

  • Εάν πρόκειται για επενδυτική εταιρεία θα πρέπει να έχει δεσμεύσει κεφάλαια τουλάχιστον 750 εκατομμυρίων ευρώ ή κεφάλαια μεγέθους τουλάχιστον 3,750 δισ. ευρώ, εντός τριών μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, η προσωπική καθαρή θέση θα πρέπει επίσης να είναι συνολικής αξίας τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ.
  • Σε περίπτωση κοινοπραξίας, κάθε μέλος συμμετέχει  σε αυτή κατά τουλάχιστον 10%. Επιπλέον, ο επικεφαλής, οφείλει να κατέχει  τουλάχιστον το 34% των μετοχών της.

Για το διαγωνισμό της ιδιωτικοποίησης, η ΔΕΗ έχει προσλάβει χρηματοοικονομικούς συμβούλους τις Goldman Sachs και Eurobank, την Grant Thornton, ως σύμβουλο διαχωρισμού των παγίων, και ως νομικούς συμβούλους τις Milbank και Karatzas & Partners.

Πηγή: economico.gr