Τα μέτρα στήριξης αναπλήρωσαν το 3,3%, των απωλειών εισοδήματος

Στο 7,3% υπολογίζεται η απώλεια εισοδήματος των Ελληνικών νοικοκυριών, σε μέσα επίπεδα, για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων, λόγω της πανδημίας, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat. Και η απλήρωση εισοδήματος που συντελέστηκε την περίοδο της πανδημίας από το κράτος κατατάσσει την Ελλάδα στην τρίτη θέση, ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Έτσι, η Ελλάδα μετά την εφαρμογή των μέτρων στήριξης αναπλήρωσε το 3,3%, περιορίζοντας την απώλεια στο 4%. Σε μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο, η απώλεια εισοδήματος λόγω COVID-19 από το 4% περιορίζεται μετά τα μέτρα στήριξης στο 2%.

Με βάση την ίδια έρευνα, η Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες που στήριξαν περισσότερο τα χαμηλά εισοδήματα. Οι εισοδηματικές απώλειές τους περιορίστηκαν κατά περισσότερο από 8%, που είναι το τρίτο υψηλότερο ποσοστό μετά την Κροατία και τη Γαλλία και διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στον οποίο η απώλεια των χαμηλών εισοδημάτων αναπληρώνεται κατά 4%. Η έρευνα διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να μπορέσει να γίνει αντίστοιχη σύγκριση στη μεταβολή εισοδημάτων των αυτοαπασχολούμενων εντός της Ε.Ε.

Ολική αναπλήρωση εισοδήματος κάνει η Ολλανδία, που, με μέση αναμενόμενη απώλεια από τον κορονοϊό 3,8%, αναπληρώνει το σύνολο της απώλειας μέσω των δικών της μέτρων στήριξης.

Δεύτερη σε ποσοστό αναπλήρωσης είναι η Γαλλία, η οποία, έναντι απώλειας 7,8%, αναπληρώνει με μέσα στήριξης το 4,6%, περιορίζοντας την απώλεια στο 3,2%.

Η Πορτογαλία, με αναμενόμενη μέση απώλεια εισοδήματος λόγω COVID-19 κοντά στο 4%, με μέτρα στήριξης περιορίζει την απώλεια εισοδήματος στο 2%.

Στην Ιταλία, η μείωση εισοδήματος κατά 4% αναπληρώνεται με μέτρα στήριξης μόνο κατά 1,8 %. Στην Ισπανία η απώλεια εισοδήματος υπολογίζεται στο 3,8% και αναπληρώνεται με μέτρα στήριξης μόνο το 1,6%.

Η Ιρλανδία, όπου η μέση απώλεια μέσω πανδημίας είναι 4,2%, μειώνει με την κρατική παρέμβαση την απώλεια εισοδήματος στο 3,5%.

Πολύ μικρότερη αναπλήρωση εισοδήματος μέσω μέτρων στήριξης έχουν χώρες όπως η Δανία (1,4%) και η Σουηδία (0,4%), ενώ σχεδόν μηδενική είναι η αναπλήρωση εισοδήματος από μέτρα στήριξης στη Φινλανδία.

Πηγή: economico.gr