Η  Κεντρική Τράπεζα συγκάλεσε σήμερα (Τετάρτη)  μια έκτακτη σύσκεψη με αντικείμενο το ολοένα και διογκούμενο κόστος δανεισμού που πλήττει πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Μετά τη λήξη της σύσκεψης, η ΕΚΤ εξέδωσε ανακοίνωσή στην οποία αναφέρει :

«Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε για να ανταλλάξει απόψεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς. Από όταν ξεκίνησε η σταδιακή διαδικασία ομαλοποίησης της πολιτικής τον Δεκέμβριο του 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε να δράσει ενάντια στους αναζωπυρούμενους κινδύνους κατακερματισμού. Η πανδημία έχει αφήσει μόνιμες αδυναμίες στην οικονομία της Ευρωζώνης, οι οποίες συμβάλλουν, πράγματι, στην άνιση μετάδοση της ομαλοποίησης της νομισματικής μας πολιτικής σε όλα τα κράτη.

Βάσει αυτής της αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα εφαρμόσει ευελιξία στην επανεπένδυση των ομολόγων που ωριμάζουν στο χαρτοφυλάκιο του προγράμματος PEPP, [ΣΣ: το Pandemic Emergency Purchase Programme (ΡΕΡΡ), είναι το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων για την υπεράσπιση της σταθερότητας και ομαλότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας]

Σκοπός είναι η διατήρηση της λειτουργίας του μηχανισμού λειτουργίας της (ευρωπαϊκής) νομισματικής πολιτικής, ως προϋπόθεση για να μπορέσει η ΕΚΤ να ανταποκριθεί στην εντολή για τη σταθερότητα των τιμών.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει εντολή στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωσυστήματος μαζί με τις υπηρεσίες της ΕΚΤ να επιταχύνουν την ολοκλήρωση του σχεδιασμού ενός νέου εργαλείου κατά του κατακερματισμού ούτως ώστε να εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο».

Η τεχνοκρατικού χαρακτήρα λητή ανακοίνωση της ΕΚΤ δεν έδωσε ωστόσο, σημαντικές απαντήσεις στη δύσκολη εξίσωση που αντιμετωπίζει: να αυξήσει τα επιτόκια, να ελέγξει τον πληθωρισμό, να μην επηρεάσει το κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων αλλά ούτε και να ανακόψει την ανάπτυξη. Μια εξίσωση για δυνατούς λύτες, με την ιστορία να μην είναι υπέρ των νομισματικών αρχών.

Πηγή: economico.gr