Η Fitch Solutions, μετά τα στοιχεία για το ΑΕΠ του β’ τρίμηνου, προχώρησε σε επανεκτίμηση των προβλέψεών της για την ανάπτυξη στην Ελλάδα, ανακοινώνοντας ότι αναμένει αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ φέτος κατά 2,1%, από μόλις 0,9% που ανέμενε πριν.

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνει, η Fitch Solutions, η ανάπτυξη της Ελλάδας φέτος ενισχύεται από την ισχυρότερη της αναμενόμενης οικονομικής δραστηριότητας το α’ εξάμηνο. Έτσι, αναφέρει η έκθεση,”έχουμε υιοθετήσει μια πιο αισιόδοξη άποψη για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής οικονομίας”. Η Fitch Solutions, ωστόσο, μείωσε την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη το 2024 από 2,1% σε 1,2%, λόγω της υψηλότερης βάσης το 2023 καθώς και μετά τις πτωτικές αναθεωρήσεις των προοπτικών ανάπτυξης της ευρωζώνης για το 2024.

Η ιδιωτική κατανάλωση

Όπως επισημαίνει η Fitch Solutions,  η ιδιωτική κατανάλωση θα παραμείνει ο κύριος μοχλός της ανάπτυξης βραχυπρόθεσμα, συμβάλλοντας κατά 1,3% στο ΑΕΠ φέτος και κατά 1,2% το 2024, υποστηριζόμενη από τη μείωση της ανεργίας, τον χαμηλότερο πληθωρισμό και την επέκταση της κρατικής στήριξης. Ωστόσο, το σκηνικό αδύναμης εξωτερικής ζήτησης και αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής της ευρωζώνης θα δημιουργήσουν αντίθετους ανέμους για την ανάπτυξη της Ελλάδας τα επόμενα τρίμηνα.

Ο πληθωρισμός

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό ειδικότερα, προβλέπει ότι στο τέλος του 2023 θα διαμορφωθεί στο 4,2% σε ετήσια βάση και στο 2,1% το 2024, ενώ προβλέπει το ποσοστό ανεργίας να διαμορφώνεται στο 11,2% το 2023 και στο 7,8% το 2024. Αυτοί οι παράγοντες θα συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση των διαθέσιμων εισοδημάτων των νοικοκυριών και θα στηρίξουν την κατανάλωση το 2024, με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών να έχει σημειώσει επίσης αξιοσημείωτα κέρδη τους τελευταίους μήνες. Ως αποτέλεσμα, η Fitch Solutions αναμένει ότι η πρόσφατη μείωση του όγκου των λιανικών πωλήσεων θα αρχίσει να αντιστρέφεται, ιδιαίτερα καθώς ο πληθωρισμός συνεχίζει να μειώνεται.

Εάν η ανάπτυξη στην ευρωζώνη εκπλήξει στο β’ εξάμηνο, η Fitch Solutions εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα δει περαιτέρω θετικές εξελίξεις στο ΑΕΠ μέσω των καναλιών εξωτερικού εμπορίου, ιδιαίτερα στις εξαγωγές αγαθών.

Τα επιτόκια

Από την άλλη πλευρά, η έκταση της αρνητικής επίδρασης των υψηλότερων επιτοκίων στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη. Η αύξηση των σταθερών επενδύσεων θα μπορούσε ακόμη να εκπλήξει καθοδικά, καθώς το αδύναμο εξωτερικό περιβάλλον μειώνει την προθυμία των επιχειρήσεων να επενδύσουν σε πρόσθετη δυναμικότητα παράλληλα με τα υψηλότερα επιτόκια δανείων.

Ο δανεισμός των ελληνικών νοικοκυριών για αγορά κατοικίας, ωστόσο, τείνει να είναι χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που αναμένεται να μειώσει τις επιπτώσεις του κύκλου σύσφιξης της ΕΚΤ.

Πηγή: economico.gr