Το 2020 αποτέλεσε μια δυνατή χρονιά για την LG Electronics Inc. (LG), καθώς σημείωσε έσοδα 63,26 τρισ. KRW (56,45 δισ. δολάρια ΗΠΑ) και ρεκόρ λειτουργικών εσόδων 3,20 τρισ. KRW (2,85 δισ. δολάρια ΗΠΑ), σημειώνοντας αύξηση ύψους 31,1% σε σχέση με το 2019. Η συγκεκριμένη αύξηση οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες πωλήσεις premium οικιακών συσκευών και τηλεοράσεων OLED, καθώς και στην ισχυρή ανάπτυξη των λύσεων για εξαρτήματα οχημάτων.

Οι πωλήσεις το τέταρτο τρίμηνο των 18,78 τρισ. KRW (16,76 δισ. δολάρια ΗΠΑ) αυξήθηκαν κατά 16,9% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019 και ήταν 11% υψηλότερες από το προηγούμενο τρίμηνο. Παρά την επίδραση της πανδημίας COVID-19, τα λειτουργικά έσοδα του τριμήνου ύψους 650,20 δισ. KRW (580,19 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) αυξήθηκαν σημαντικά κατά 539% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Ενώ η πανδημία COVID-19 και η αργή οικονομική ανάκαμψη παραμένουν ζητήματα που προκαλούν ανησυχία για το 2021, η LG αναμένει ότι η παγκόσμια οικονομία θα εξομαλυνθεί υπό τις υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές των κυβερνήσεων ανά τον κόσμο και την επιτυχή εφαρμογή των εμβολιασμών. Το 2021, βασικές τεχνολογίες όπως το AI, το 5G, το IoT και το mobility θα εφαρμοστούν ευρέως σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς της LG.

Η LG Home Appliance & Air Solution Company είχε μια ακόμη δυνατή χρονιά με έσοδα ρεκόρ ύψους 22,27 τρισ. KRW (19,87 δισ. δολάρια ΗΠΑ), σημειώνοντας αύξηση 3,5% από το προηγούμενο έτος και λειτουργικά κέρδη 2,35 τρισ. KRW (2,10 δισ. δολάρια ΗΠΑ). Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τις αυξημένες πωλήσεις νέων κατηγοριών συσκευών και το home appliance rental business στη Νότια Κορέα. Τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου των 5,54 τρισ. KRW (4,94 δισ. δολάρια ΗΠΑ) ήταν τα υψηλότερα που καταγράφηκαν το τέταρτο τρίμηνο στην ιστορία της εταιρείας, μια αύξηση ύψους 20% σε ετήσια βάση με διπλάσια σε αριθμό ανάπτυξη στη Νότια Κορέα, τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

Η LG Home Entertainment Company σημείωσε έσοδα για το 2020 ύψους 13,18 τρισ. KRW (11,76 δισ. δολάρια ΗΠΑ) και λειτουργικά κέρδη 969,70 δισ. KRW (865,29 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), αύξηση κατά 22,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι πωλήσεις για το τρίμηνο ύψους 4,28 τρισ. KRW (3,82 δισ. δολάρια ΗΠΑ) ήταν 7,9% υψηλότερες από το τέταρτο τρίμηνο του 2019 και αυξήθηκαν κατά 16,7% από το προηγούμενο τρίμηνο. Τα τριμηνιαία λειτουργικά έσοδα των 204,50 δισ. KRW (182,48 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) αντανακλούν τις αυξημένες πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

Η LG Mobile Communications Company ανακοίνωσε έσοδα για όλο το έτος ύψους 5,22 τρισ. KRW (4,66 δισ. δολάρια ΗΠΑ). Οι πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου των 1,39 τρισ. KRW (1,24 δισ. δολάρια ΗΠΑ) ήταν 4,9% υψηλότερες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, αλλά 9,2% χαμηλότερες από το προηγούμενο τρίμηνο λόγω έλλειψης chipset 4G και μειωμένων πωλήσεων premium smartphone σε αγορές του εξωτερικού. Η συνολική λειτουργική ζημία ανήλθε σε 841,20 δισ. KRW (750,63 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), αντικατοπτρίζοντας τις αυξημένες επενδύσεις μάρκετινγκ για την υποστήριξη συσκευών flag-ship, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από σταθερές μειώσεις κόστους, λόγω κατασκευαστικής αποτελεσματικότητας.

Η LG Vehicle Component Solutions Company σημείωσε πωλήσεις ύψους 5,80 τρισ. KRW (5,18 δισ. δολάρια ΗΠΑ), μια αύξηση 6,1% σε σύγκριση με το 2019. Τα έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο των 1,91 τρισ. KRW (1,71 δισ. δολάρια ΗΠΑ) ήταν 41,3% πιο υψηλά από το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, με αποτέλεσμα την ανάκαμψη της ζήτησης σε μεγάλο βαθμό σε βασικές αγορές αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης και υψηλότερες πωλήσεις από νέα έργα. Η λειτουργική ζημία για το τέταρτο τρίμηνο ύψους 2 δισ. KRW (1,78 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) μειώθηκε από έτος σε έτος και από τρίμηνο σε τρίμηνο λόγω των αυξημένων πωλήσεων και την αύξηση της ζήτησης στην αγορά το δεύτερο εξάμηνο, καθώς και της βελτιωμένης διαχείρισης κόστους.

Η LG Business Solutions Company σημείωσε έσοδα ύψους 6,01 τρισ. KRW (5,36 δισ. δολάρια ΗΠΑ) με λειτουργικά κέρδη 457,88 δισ. KRW (408,51 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) λόγω της αύξησης της ζήτησης σε προϊόντα πληροφορικής που σχετίζονται με την τηλεργασία και την ηλεκτρονική μάθηση. Οι πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου των 1,51 τρισ. KRW (1,35 δισ. δολάρια ΗΠΑ) ήταν 4,8% υψηλότερες από την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ τα τριμηνιαία λειτουργικά έσοδα ήταν 70,30 δισ. KRW (62,73 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), χαμηλότερα από το προηγούμενο έτος, λόγω υψηλότερων τιμών και του λογιστικού κόστους παγκοσμίως. Η αγορά των information displays αναμένεται να βελτιωθεί, καθώς η παγκόσμια ζήτηση ανακάμπτει για τα προϊόντα πληροφορικής. Η solar module business της εταιρείας αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω με την αυξημένη ζήτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μεγάλες αναπτυγμένες αγορές.

2020 Q4: Διευκρινίσεις επί της συναλλαγματικής ισοτιμίας

Οι μη ελεγμένες λογιστικές καταστάσεις της LG Electronics για την τριμηνιαία περίοδο έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, έχουν συνταχθεί με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IFRS). Τα ποσά σε κορεατικό γουόν (KRW) μετατρέπονται σε δολάρια ΗΠΑ (USD) με βάση τη μέση τιμή για το τρίμηνο: 1.120,66 KRW ανά USD.

Πηγή: economico.gr