Η Scope Ratings, με αξιολόγηση ΒΒ+ , επιβεβαίωσε (Παρασκευή βράδι) την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας, τοποθετώντας την μια θέση κάτω από την επενδυτική βαθμίδα. Ο Οίκος διατήρησε παράλληλα το θετικό outlook.

Η Scope Ratings εξηγεί ότι η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας σε ΒΒ+ υποστηρίζεται από μια σειρά πλεονεκτημάτων:

  • Από την ισχυρή θεσμική υποστήριξη για την κρίση της πανδημίας με τη μορφή έκτακτων παρεμβάσεων νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.
  • Από την ισχυρή μείωση του δείκτη χρέους της γενικής κυβέρνησης και του ελλείμματος που από το 2020 ενισχύει την πιστοληπτική ικανότητα
  • Από την οικονομική ανάκαμψη παρά τον αυξημένο πληθωρισμό
  • Από την εξυγίανση του πρωτογενούς δημοσιονομικού ελλείμματος.

Ο Οίκος εκτιμά ότι η δημοσιονομική δυναμική ενισχύεται περαιτέρω από τις προηγούμενες σημαντικές βελτιώσεις στη δομή του δημόσιου χρέους.

Τέλος, οι πολιτικές διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων έχουν περιορίσει σημαντικά τους δείκτες των υψηλών μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) και έχουν ενισχύσει τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, ενώ έχουν δρομολογηθεί πολιτικές που κινητοποιούν τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, και μετριάζουν τα σημεία συμφόρησης που συνδέονται με αδυναμίες στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Η Scope Ratings προβλέπει ανάπτυξη 1,3% για το 2023  και 2,0% για το 2024, μετά από το 8,4% το 2021 και εκτιμά πως η ανάπτυξη θα διαμορφωθεί στο 4,9% το 2022.

Τα συν και τα πλην για την επενδυτική βαθμίδα

Οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν κατά μία βαθμίδα σε επενδυτική βαθμίδα αν, μεμονωμένα ή συλλογικά:

1) Η διατήρηση της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ελλάδα ενισχύει την υπόθεση της ενισχυμένης μονιμότητας της ευρωπαϊκής θεσμικής στήριξης των ελληνικών αγορών χρέους και της βιωσιμότητας του χρέους μετά τις προσεχείς εκλογές και πέραν της κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού.

2) Η ονομαστική ανάπτυξη και η δημοσιονομική εξυγίανση διατηρήσουν μια ισχυρή καθοδική πορεία του δημόσιου χρέους.

3) Οι κίνδυνοι του τραπεζικού τομέα μειωθούν περαιτέρω, ενισχύοντας την παροχή πιστώσεων στον ιδιωτικό τομέα, ή/και

4) Οι διαρθρωτικές οικονομικές και εξωτερικές ανισορροπίες περιοριστούν, αυξάνοντας το μεσοπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική, ενισχύοντας τη μακροοικονομική βιωσιμότητα.

Στον αντίποδα, το outlook θα μπορούσε να αναθεωρηθεί σε “σταθερό” από “θετικό” αν μεμονωμένα ή συλλογικά:

1) Η στήριξη του Ευρωσυστήματος για το ελληνικό χρέος περιοριστεί ή αποδειχθεί αναποτελεσματική.

2) Οι δημοσιονομικές πολιτικές παραμείνουν χαλαρές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή εκδηλωθεί σοβαρότερη οικονομική ύφεση, εμποδίζοντας ή αντιστρέφοντας την τρέχουσα πορεία μείωσης του λόγου του δημόσιου χρέους.

3) Οι κίνδυνοι στον τραπεζικό τομέα ενταθούν εκ νέου και/ή

4) Η δέσμευση για τις μεταρρυθμίσεις αποδυναμωθεί, όπως μετά τις εκλογές του 2023, μειώνοντας τις προοπτικές περιορισμού των μακροοικονομικών ανισορροπιών και υπονομεύοντας την ενδεχόμενη ευρωπαϊκή στήριξη.

Πηγή: economico.gr