Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο και το πλήρες έτος του 2021.

Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2021

 • Συνολικά έσοδα 4.896 εκατ. SEK (4.581), +7%, +9% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER)
 • Έσοδα τομέα Αιματολογίας 2.242 εκατ. SEK (2.081), +8% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος εκ των οποίων: efmoroctocog alfa 1.063 εκατ. SEK (1.071), αμετάβλητα σε CER, eftrenonacog alfa 482 εκατ. SEK (419), +16% σε CER και avatrombopag 306 εκατ. SEK (191), +60% σε CER. Επετεύχθη η πρώτη αποστολή για το pegcetacoplan
 • Έσοδα τομέα Ανοσολογίας  2.330 εκατ. SEK (2.281), +6% σε CER εκ των οποίων: anakinra 682 εκατ. SEK (586), +16% σε CER, palivizumab 1.364 εκατ. SEK (1.432), +1% σε CER και emapalumab 284 εκατ. SEK (263), +10% σε CER
 • EBITA1 2.002 εκατ. SEK (2.576), περιθώριο EBITA1 41% (56, προσαρμοσμένο 48)
 • Έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης 4,21 SEK (5,09)
 • Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2.121 εκατ. SEK (716)
 • Έγκριση στην ΕΕ για το pegcetacoplan και επέκταση έγκρισης στην ΕΕ για το anakinra

 

Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2021

 • Συνολικά έσοδα 15.529 εκατ. SEK (15.261), +2%, +7% σε CER
 • Έσοδα τομέα Αιματολογίας  8.536 εκατ. SEK (8.660), +3% σε CER εκ των οποίων: efmoroctocog alfa 3.960 εκατ. SEK (4.585), -11% σε CER, eftrenonacog alfa 1.764 εκατ. SEK (1.705), +7% σε CER και avatrombopag 1.116 εκατ. SEK (587), +104% σε CER
 • Έσοδα τομέα Ανοσολογίας  5.780 εκατ. SEK (5.415), +15% σε CER εκ των οποίων: anakinra 2.290 εκατ. SEK (2.079), +16% σε CER, palivizumab 2.650 εκατ. SEK (2.726), +6% σε CER και emapalumab 840 εκατ. SEK (609), +48% σε CER
 • EBITA1 5.575 εκατ. SEK (6.700), περιθώριο EBITA1 36% (44, προσαρμοσμένο 41)
 • Έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης 9,08 (11,01)
 • Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 5.470 εκατ. SEK (4.926)

Οικονομικές προβλέψεις για το 2022

 Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά μεσαίο έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό σε CER

Το περιθώριο EBITA αναμένεται να φτάσει λίγο παραπάνω από το 30% των εσόδων

  Περίληψη οικονομικών αποτελεσμάτων

Q4 Q4 Πλήρες έτος Πλήρες έτος
Ποσά σε εκατ. SEK 2021 2020 Μεταβολή 2021 2020 Μεταβολή
Συνολικά έσοδα 4,896 4,581 7% 15,529 15,261 2%
Μεικτό κέρδος 3,880 3,718 4% 12,045 12,036 0%
Μεικτό κέρδος1 79% 81% 78% 79%
EBITA1 2,002 2,576 -22% 5,575 6,700 -17%
Προσαρμοσμένο EBITA1,2 2,002 2,177 -8% 5,575 6,301 -12%
Περιθώριο EBITA1 41% 56% 36% 44%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA1,2 41% 48% 36% 41%
Κέρδη για το χρονικό διάστημα 1,241 1,502 -17% 2,679 3,245 -17%
Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK 4.21 5.09 -17% 9.08 11.01 -18%
Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK προσαρμοσμένα1,2,3 4.21 3.74 12% 9.08 9.66 -6%
1 Εναλλακτικοί Δείκτες Επίδοσης (APM).
2 EBITA για το πλήρες έτος 2020 εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων. Άλλα λειτουργικά έσοδα που σχετίζονται με την αντιστροφή υποχρεώσεων από δικαιώματα ενδεχόμενης αξίας υπό όρους ύψους 399 εκατ. SEK.
3 Κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το πλήρες έτος 2020 εξαιρουμένης της αντιστροφής υποχρεώσεων από δικαιώματα ενδεχόμενης αξίας ύψους 399 εκατ. SEK 399 M.

 

 

 

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr