Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ύψους 150 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν αυξημένες ενεργειακές δαπάνες λόγω του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Κάλυψη πρόσθετου κόστους

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 9 Μαρτίου 2023 και τροποποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2023 για να στηρίξει μέτρα σε τομείς καίριας σημασίας για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν. Στο πλαίσιο του καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και θα διοχετευτεί μέσω των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, υπό τη μορφή μειώσεων των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Σκοπός του καθεστώτος είναι η κάλυψη του πρόσθετου κόστους για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ιδιαίτερα πληττόμενους τομείς που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης, λόγω έκτακτων αυξήσεων των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται με την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση. Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς συνάδει με τις προϋποθέσεις που θέτει το προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης.

Στήριξη υπό όρους

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες βάσει του καθεστώτος θα δικαιούνται να λάβουν ενισχύσεις που καλύπτουν έως και το 80% των επιλέξιμων δαπανών ως το ανώτατο όριο ενίσχυσης των 150 εκατ. ευρώ. Οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2024. Επιπλέον, η δημόσια στήριξη θα χορηγηθεί υπό όρους για τον περιορισμό των αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων διασφαλίσεων για τη διαφύλαξη του ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών και για να διασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις θα ωφελήσουν τους τελικούς δικαιούχους.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr